Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Uz GET Ahead obuku poduzetnice u BiH će ostvariti snove

Uz GET Ahead obuku poduzetnice u BiH će ostvariti snove

U našoj zemlji, a vrlo često i u zemljama u okruženju još uvijek vlada uvriježeno mišljenje da je kulturološka uloga muškaraca da se češće bave biznisom i trgovinom, a žene vođenjem domaćinstva i njegom.

Kako bi upravo podstakla žene da „razbiju“ ova uvriježena mišljenja, probude svoje unutrašnje porive i stave svoje vještine i kompetencije u prvi plan odlučila je da se pored svog svakodnevnog posla posveti i ulozi trenera.

Ona je Marijana Kurešević Tadić i za sebe kaže da radi u banci ali i kao trener iz oblasti preduzetništva po CEFE metodologiji te da je to osnovni razlog zašto je i dobila priliku da učestvuje na GET Ahead programu (Rod i poduzetništvo zajedno) koji u okviru EU4Business i EU4Business Recovery projekata koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.

„Radi se o vrlo specifičnom programu obuke koji je drugačiji od ostalih na kojima sam učestvovala jer je prevashodno usmjeren na poduzetništvo žena. U pitanju je vrlo interesantna tema koja je bitna cijelom svijetu, a pogotovo zemljama poput naše gdje je poduzetništvo samo po sebi u usponu i razvoju. Posebno poduzetništvo žena jer žene još uvijek u društvu imaju nepovoljniji položaj koji je kulturološki uzrokovan, pogotovo one žene koje nisu imale priliku da se bave poduzetništvo ili čak nemaju izgrađeno samopouzdanje koje se muškarcima prirodno ugrađuje tokom odrastanja.“, kaže Marijana.

Ona posebno naglašava da upravo u tom dijelu vidi svoju ulogu kao budućeg predavača koji treba da pronađe pravi način kako da poduzetnicama pomogne da ostvare snove i ciljeve.

„Jako je lijepo da vidite nekoga ko je uspio da ostvari nešto, a poseban je osjećaj kada znate da ste i vi bili mali dio toga i da ste toj osobi uspjeli da pomognete na bilo koji način. Drago mi je da  kao žena mogu da pomognem drugim ženama da ostvare svoje ciljeve koje imaju i vjerujem da će ovo biti odličan način da promovišemo poduzetništvo u BiH s posebnim naglaskom na poduzetništvo žena.“, uvjerena izjavljuje ova mlada polaznica GET Ahead obuke za predavače.

Kada smo je upitali da li je metodologija ove vrste koju nudi Međunarodna organizacija rada primjenjiva u našoj zemlji posebno zbog prisutnih stereotipnih stavova i kulturoloških ubjeđenja, Marijana vrlo ubjedljivo kaže:


„Upravo metodologija poput ove jeste za nas; suština i osnova poduzetništva je manje-više ista gdje god da se nalazite i ona se svakako mora prilagoditi tržišnim uslovima i preferencijama; to rade i velike i male kompanije uzimajući u obzir lokalne uslove. Rade se minorna prilagođavanja, ali suština i osnova načela svugdje su ista - od upravljanja finansijama, rizicima, organizacijom i svim ostalim. Ova metodologiija je rađena kako bi se mogla primijeniti kako u manje tako i u više razvijenim zemljama, ali i u zemljama gdje se žene u poduzetništvu nalaze u manje povoljnom položaju u odnosu na muškarce“.

Na samom kraju našeg razgovora Marijana kaže da je već razgovarala sa kolegama budućim predavačima i da već imaju ideje na koji način u narednih 18 mjeseci da organizuju obuke koje će biti zasnovane na GET Ahead principu koji je vrlo komplementaran obukama koje ona i kolege u okviru CEFE programa obuka drže. Sve je, kaže, poduzetništvo i dodaje: „Već vidim gdje ugraditi rodnu komponentu i koje metodologije s kojima kombinovati. Korisno je da polaznici vide šta je poduzetništvo ustvari, a sve ono što će im olakšati razumijevanje, primjenu i budući uspjeh mi ćemo kroz GET Ahead program sigurno koristiti.“  

Povezane vijesti