Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Studijska posjeta Austriji i Sloveniji: Učenje o zelenoj i cirkularnoj ekonomiji
Studijska posjeta Austriji i Sloveniji: Učenje o zelenoj i cirkularnoj ekonomiji

Studijska posjeta Austriji i Sloveniji: Učenje o zelenoj i cirkularnoj ekonomiji

Predstavnici brojnih partnerskih institucija iz Bosne i Hercegovine nedavno su se vratili s uspješne studijske posjete Austriji i Sloveniji, gdje su imali priliku upoznati se s primjerima dobre prakse iz područja zelene i cirkularne ekonomije. Ova značajna inicijativa organizovana je u okviru Green Recovery komponente koju implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Njemačke vlade, a koja je dio šireg projekta "Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery", kojeg sufinansiraju Evropska unija i Njemačka vlada.

Studijska posjeta trajala je od 16. do 20. oktobra i obuhvatila je tri ključna grada: Beč, Graz i Maribor. Cilj ovog putovanja bio je razmjena informacija i iskustava s institucijama, udruženjima i privrednim subjektima koji se bave zelenom i cirkularnom ekonomijom

Beč: održivo i inovativno upravljanje otpadom

Prvog dana posjete, delegacija je posjetila Fabriku za proizvodnju biogasa (Biogas Wien) u Beču. Ova fabrika predstavlja jedno od najsavremenijih postrojenja za proizvodnju biogasa na svijetu. Ona transformira organski otpad iz domaćinstava, restorana i hotela u biogas putem procesa fermentacije. Godišnje se prikupi oko 22.000 tona organskog otpada, što je dovoljno za opskrbu približno 1000 domaćinstava. Ovaj posjet pružio je vrijedne uvide u mogućnosti recikliranja i pretvaranja otpada u obnovljive izvore energije.

Branislav Marić ispred Vlade Brčko Distrikta, osvrnuo se na posjetu ovoj fabrici: „Kao stanovniku opštine koja uspostavljanja Centra za upravljanje otpadom i članu Tima koji radi na finansiranju navedenog projekta, od naročitog značaja bila je posjeta kompleksu Spalionice otpada u Beču. Sistem prečišćavanja zraka u Spalionici putem vode, te ponovna upotreba iste vode u nastavku procesa je fascinantna. Proizvodnja Biogasa u našem slučaju je druga dimenzija, ali svakako korak kome trebamo stremiti“ kazao je Marić. 

Također, delegacija se susrela s predstavnicima Gradske uprave Beča (Stadt Wien) - Odjeljenja za zaštitu okoliša (MA 22) i Odjeljenja za upravljanje otpadom (MA 48).Tokom sastanka, predstavnici MA 22 predstavili su program Oeko Business Wien, koji podržava projekte malih i srednjih poduzeća s financijskim sredstvima do 3.300 € za aktivnosti povezane s cirkularnom ekonomijom. 

Graz: pionir održive mobilnosti i pametnog stanovanja

U Grazu, delegacija je posjetila Grad Graz i upoznala se s projektima car sharinga (Graz Holding) i "pametnog stanovanja" (smart living). Ovi projekti potiču mobilnost osoba iz prigradskih naselja i promoviraju upotrebu zajedničkih vozila i bicikala. Grad Graz temelji svoj razvoj na principima pametnog življenja, gdje se poseban naglasak stavlja na održivost i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Maribor: inovacije u recikliranju i cirkularna ekonomija

Trećeg dana posjete, delegacija je posjetila Maribor, Sloveniju. Na Institutu za održive tehnologije Maribor (IOS Maribor), upoznali su se s pilot projektom recikliranja tekstila i plastike. Na ovaj projekat koji predstavlja važan korak prema smanjenju otpada i povećanju održivosti osvrnuo se Senad Zekić ispred Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije:

„S obzirom da radim na izradi Strategije tekstila FBiH 24-33,  posjeta Mariboru bila mi je najznačajnija. Ono što sam čuo i vidio u centru za reciklažu tekstila i plastike, ima svoju primjenu u FBiH. Animirao sam kolege iz Privredne komore FBiH, da ponude saradnju naših kompanija sa ovim centrom. Također, smo razgovarali i o uspostavljanju saradnje sa Regionalnim centrom Podravlja u Mariboru“ kazao je Zekić.

Delegacija se također sastala s predstavnicima Strateškog partnerstva za istraživanje i inovacije – Mreže za prelazak u cirkularnu ekonomiju (SRIP – Cirkularna ekonomija). Ova mreža okuplja slovenske poslovne subjekte, obrazovne i istraživačke institucije, nevladine organizacije i druge zainteresirane strane kako bi razvijala ekonomiju zatvorenih materijalnih tokova, temeljenu na principima cirkularne ekonomije.

Na sastanku s zamjenikom gradonačelnika Maribora razgovarano je o razvojnoj strategiji grada i njihovom opredjeljenju za održivi razvoj, uključujući primjenu principa cirkularne ekonomije u poslovanju, turizmu, prometu i drugim sektorima.

Tokom posjete, delegacija je također posjetila tvrtku NIGRAD d.o.o. Maribor koja se bavi komunalnim djelatnostima, a istaknuli su svoj projekt za ponovnu upotrebu otpada s gradilišta za proizvodnju građevinskih blokova i druge proizvode, čime smanjuju emisiju CO2.

Zelena ekonomija u praksi

Studijska posjeta Austriji i Sloveniji predstavlja važan korak prema promicanju zelene i cirkularne ekonomije u Bosni i Hercegovini. Almira Kadić, savjetnica za tehničku podršku za izvozno orijentisane sektore EU4Business Recovery projekta, smatra kako je studijsko putovanje inicijativa koja za cilj ima upoznati partnere sa inovativnim rješenjima i primjerima dobre prakse koji će pomoći u razvoju održivih rješenja za budućnost: 

„Partneri su imali priliku vidjeti primjere najboljih praksi u vezi cirkularne ekonomije, te mogućih ekoloških rješenja kako u poslovanjima tako i u objektima. Projekti su ujedno bili i inspirativni modeli za predstavnike ministarstava koji bi se mogli primijeniti i u našoj zemlji, kao jedna od narednih aktivnosti vezanih za zelenu ekonomiju“ kazala je Kadić.

Green Recovery komponenta projekta “Covid-19 Investment Response/EU4Business Recovery”, zahvaljuje se partnerskim institucijama - predstavnicima državnih, entitetskih institucija (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost RS, Vladi Brčko Distrikta i Vanjskotrgovinskoj /Spoljnotrgovinskoj komori na prepoznavanju značaja zelene ekonomije i učešću u studijskoj posjeti.

Povezane vijesti