Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Snažnija domaća ekonomija -  Digitalna podrška za mikro, mala i srednja preduzeća u BiH
Snažnija domaća ekonomija -  Digitalna podrška za mikro, mala i srednja preduzeća u BiH

Snažnija domaća ekonomija - Digitalna podrška za mikro, mala i srednja preduzeća u BiH

Motivirani željom da omoguće lakšu dostupnost informacijama mikro, malim i srednjim preduzećima, Evropska unija (EU) i vlada Savezne Republike Njemačke (BMZ), sufinansirali su kroz projekte EU4Business i COVID-19 Investment Response/EU4Business Recovery pokretanje Help Desk - informacionih platformi u Bosni  Hercegovini koje pružaju podršku mikro, malim i srednjim preduzećima. 

Snažni partneri - Privredna komora FBiH, Privredna komora RS i Privredna komora Brčko distrikta BiH, omogućili su da u Bosni i Hercegovini funkcionišu tri informacione platforme:

  • Bizhub: e-regulacija, e-savjetovanje, e-finansije, e-učenje, e-umrežavanje (Privredna komora FBiH)
  • InfoBiz: eRegulativa, finansije, B2B platforma, eEdukacije (Privredna komora RS)
  • Privredna komora Brčko distrikta BiH: finansije, savjetodavanje, informacije

Završnim konferencijama u Sarajevu, Banja LuciBrčkom, ozvaničen je kraj projekata, ali informacione platforme – Bizhub, InfoBiz i Help Desk Privredne komore Brčko distrikta BiH, koje su do sada zabilježile preko 60.000 posjeta, nastavit će pružati podršku preduzećima u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući uspostavljenim Help Desk informacionim platformama preduzetnici i preduzetnice u Bosni i Hercegovini, usvojili su nove tehnologije i jačali konkurentnost čime su izazovna vremena u toku i nakon COVID-19 pandemije, postala prilika za učenje, povezivanje i jačanje saradnje. Unaprijeđenih kapaciteta i poslovanja, korisnici i korisnice Help Desk informacionih platformi, čine bosanskohercegovačku ekonomiju snažnijom.

Bizhub: e-regulacija, e-savjetovanje, e-finansije, e-učenje, e-umrežavanje

Bizhub platforma sastoji se od više modula, i to: e-regulacije, e-savjetovanje, e-finansije, e-učenje, e-umrežavanje, a zabilježila je više od 30.000 domaćih i stranih posjeta u periodu od aprila 2022. godine do marta 2023. godine, što svjedoči činjenici da je ciljna skupina korisnika projekta prepoznala značaj ove platforme kao svojevrstan alat koji na jednom mjestu pruža sve relevantne i pravovremene informacije o aktuelnostima privrede BiH, ali i na globalnom nivou.

Samo u okviru modula e-učenje implementirano je 13 besplatnih obuka kojima je pisustvovao ukupno 361 polaznik iz mikro, malih i srednjih preduzeća - istaknuto je na završnoj konferenciji projekta Covid-19 Business Information Hub - Help Desk. Na konferenciji se obratila i gđa. Eva Maria Naeher u ime GIZ-a BiH, koja je istaknula da je motiv realizacije projekta pružiti podršku mikro, malim i srednjim preduzećima prvenstveno iz metalnog i drvnog sektora, ali i svim ostalim sektorima u procesu oporavka; kao i omogućiti kontinuitet u njihovom poslovanju, ojačati njihove kompetencije i povećati otpornost u izazovnim vremenima.

InfoBiz: eRegulativa, finansije, B2B platforma, eEdukacije

InfoBiz platforma sadrži neophodne servise i informacije za poslovanje privrednim društvima, o značajnim propisima, prilikama za edukacije, dobijanje grantova, te mogućnostima povezivanja sa potencijalnim partnerima. Svojim korisnicima omogućava pristup i raspolaganje sa svim aktuelnim informacijama o trenutnim propisima od značaja za privredu, a njen najznačajniji segment je interakcija sa privrednicima kojima je dostupna i Viber aplikacija. 

Pored toga, InfoBiz digitalna platforma omogućava i pristup finansijama, putem kojeg privrednici na brz i jednostavan način mogu doći do informacija o aktuelnim otvorenim pozivima za apliciranje na grant sredstva,koje nude vladine institucije, evropski i međunarodni fondovi, kao i komercijalne banke, te mikrokreditne organizacije. 

„InfoBiz“ je do sada imao preko 30.000 posjeta, a realizovano je i sedam besplatnih edukacija na kojem je prisustvovalo više od 400 učesnika, iz 215 preduzeća. Održani su i B2B susreti u metalskoj i drvnoj industriji, te u sektoru turizma.

Privredna komora Brčko distrikta BiH: finansije, savjetodavanje, informacije

Dio web stranice Privredne komore Brčko distrikta BiH je Help Desk sistem koji sadrži finansijsku, savjetodavnu i informativnu komponentu u cilju pružanja informacija o sredstvima međunarodnih i domaćih donatora, praćenja poslovnih vijesti i pružanja podrške u prevazilaženju barijera za mirko, mala i srednja preduzeća. Održano je 15 treninga za više od 200 učesnika, distribuirano je preko 60 newslettera. Također, potpisani su memorandumi o saradnji sa institucijama iz Brčko Distrikta.

Sufinansirajući Help Desk informacione platforme Evropska unija (EU) i vlada Savezne Republike Njemačke (BMZ), kao i GIZ koji je implementirao projekat, obezbijeđene su neophodne informacije, edukacije, savjetovanja i organiziranje B2B sastanaka, te umrežavanja. Na ovaj način podržani su bosanskohercegovački preduzetnici i preduzetnice da prevaziđu najteži period pandemije, ali i izazovno poslovanje nakon nje. Usvojene su nove tehnologije čime su preduzeća jačala konkuretnost i sposobnost rješavanja izazova koje postavljaju svjetski trendovi.

Kriza izazvana pandemijom, kroz evropski projekat COVID-19 Investment Response/EU4Business Recovery, domaćim preduzetnicima i preduzetnicama, pružila je mogućnost za razvoj novih tehnologija, jačanje, povezivanje i prilagođavanje, a sa uspostavljenim Help Desk sistemima koji nastavljaju funkcioniranje, domaća ekonomija postala je snažnija.

Povezane vijesti