Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju

Smjernice za zaštitu od COVIDa-19 u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Smjernice za zaštitu od COVIDa-19 u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Poštovani,

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru EU4BusinessRecovery, koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, predstavlja „Smjernice za zaštitu od COVIDA-19" na radnom mjestu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Pozivamo Vas da učestvujete u kraćem kvizu na temu zaštite radnika/ica od COVID-19 na radnom mjestu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Nakon što ispunite kviz budite slobodni preuzeti besplatne Smjernice za zaštitu od COVIDa-19 na radnom mjestu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Odgovori dati kroz ovaj kviz bit će korišteni isključivo za potrebe projekata EU4BusinessRecovery & EU4AGRI-Recovery, te pojedinačno neće biti javno objavljeni.

Federacija BiH

Smjernice za zaštitu od COVIDa-19
u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Brčko distrikt BiH

Smjernice za zaštitu od COVIDa-19
u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Republika Srpska

Smjernice za zaštitu od COVIDa-19
u poljoprivredno-prehrambenom sektoru