Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u svrhu unaprijeđenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede
Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u svrhu unaprijeđenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede

Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u svrhu unaprijeđenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede

Projekat EU4BusinessRecovery je 08. jula 2022. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u svrhu unaprijeđenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede, a koji je zatvoren 08. avgusta 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje koncepta projekta izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 48 pristiglih prijava prema administrativnim i opštim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga, kao i verifikacijska posjeta na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 50 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 30 bodova za nastavak evaluacije projektnih prijedloga.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 25 korisnika koji su kvalificirani za pružanje tehničke podrške, te za potencijalno finansiranje putem projekta EU4BusinessRecovery.

Učešće u programu tehničke pomoći ne podrazumijeva automatski i obavezu finansiranja. Samo oni podnosioci prijave koji nakon dostavljanja punog projektnog prijedloga budu pozitivno ocijenjeni od strane komisije, mogu biti finansirani kroz ovaj javni poziv.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

R. Br. Naziv podnosioca prijave Ispunjenost opštih kriterija Ocjena kvalitativnih kriterija Odabrana prijava
1 Konsalting Tim d.o.o. Derventa DA 30 DA
2 Borovnica – Mirtillo d.o.o. Derventa DA 33 DA
3 Đurić d.o.o. Modriča DA 36 DA
4 Castellina Srpska d.p.d. Modriča DA 32 DA
5 Farma Đug d.o.o. Živinice DA 31 DA
6 OPZ Agrofood d.o.o. Nova Kasaba DA 30 DA
7 MPI Mlin d.d. Ustikolina DA 30 DA
8 Bionatura d.o.o. Vareš DA 30 DA
9 Obrtnička djelatnost 4 K Čapljina DA 30 DA
10 Poljoprivredni obrt Rajič Mostar DA 30 DA
11 Poljoprivredna djelatnost Orlovača Livno DA 37 DA
12 Farma Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad DA 35 DA
13 Obrtnička djelatnost Fojnica Milk Fojnica DA 31 DA
14 Rima-Pak d.o.o. Zenica DA 37 DA
15 Šumska tajna d.o.o. Ribnik DA 34 DA
16 Plantago d.o.o. Laktaši DA 34 DA
17 Agroimpex Nova d.o.o. Banja Luka DA 42 DA
18 AgroNektar d.o.o. Banja Luka DA 30 DA
19 AgroBIZ s.p. Srbac DA 39 DA
20 Grabovac-Pekara Sunce d.o.o. Srbac DA 30 DA
21 VivAgro d.o.o. Srbac DA 30 DA
22 Iradia d.o.o. Laktaši DA 31 DA
23 FruitProm d.o.o. Čelić DA 31 DA
24 Bufalo-trade d.o.o. Brčko DA 30 DA
25 Voćar d.o.o. Brčko DA 43 DA

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

R. Br. Naziv podnosioca prijave Ispunjenost opštih kriterija Ocjena kvalitativnih kriterija Odabrana prijava
1 PZ Smart Village  DA 24 NE
2 Eko Zona Ugarski brzaci d.o.o. DA 22 NE
3 Mesna industrija Semko DA 28 NE
4 Farma Euro DA 17 NE
5 KiP d.o.o. DA 26 NE
6 Zanatska radnja “Sokolac” Nataša Simanić s.p. DA 28 NE
7 Mat Trade d.o.o. DA 26 NE
8 Rubis d.o.o. DA 26 NE
9 MBA-Centar d.o.o. DA 29 NE
10 Jaffa komerc d.o.o. DA 28 NE
11 Bečejac d.o.o. DA 26 NE
12 Mladen Pajić NE / NE
13 Petar Marković, Šipovo NE / NE
14 Podrumi Andrija d.o.o. Čitluk NE / NE
15 Greens d.o.o. Vogošća NE / NE
16 P.D. Mini farma Draga Velika Kladuša NE / NE
17 O.R. Pekara Kabil Tuzla NE / NE
18 Ribarstvo Marjanović Derventa NE / NE
19 Mesnica Buk Branimir Čelinac NE / NE
20 Investor d.o.o. Ilijaš NE / NE
21 Meliha Sofović, Vogošća NE / NE
22 D.D. Majevica Srebrenik NE / NE
23 Sirana Milanković s.p. Prnjavor NE / NE

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4BusinessRecovery web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 10. februar 2023. godine do 12:00 sati. 

Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat EU4BusinessRecovery

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici projekta https://eu4business.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.

Povezane vijesti