Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama namijenjenih ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje
Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama namijenjenih ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje

Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama namijenjenih ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje

Projekat EU4BusinessRecovery je 08. maja 2023. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama namijenjenim ubrzanoj digitalizaciji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koji je zatvoren 10. jula 2023. godine i na koji je zaprimljeno 11 prijava.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 11 zaprimljenih prijava prema opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 60 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 35 bodova za nastavak evaluacije.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem projekta EU4BusinessRecovery.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.  

 

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Odabrana prijava

1

Rakić komerc d.o.o.

DA

60

DA

DA

2

Sana Vita d.o.o.

DA

60

DA

DA

3

Vitaland d.o.o.

DA

60

DA

DA

4

Podrumi Vukoje 1982 d.o.o.

DA

59

DA

DA

5

FARMA BABIĆI Ostoja Kovačić s.p.

DA

58

DA

DA

6

OPZ Agrofarmer, Janja

DA

49

DA

DA

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Odabrana prijava

1

Agro Mašić d.o.o.

NE

/

/

NE

2

Farma Baltić

NE

/

/

NE

3

Gradnja 1 d.o.o.

NE

/

/

NE

4

P.D. Kata

NE

/

/

NE

5

Popovo polje a.d.

NE

/

/

NE

Pored objave preliminarne liste korisnika na EU4BusinessRecovery web stranici, kako je naznačeno u Smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Prigovori moraju biti dostavljeni putem web platforme Javni pozivi (https://javnipoziv.undp.ba/).Krajnji rok za podnošenje prigovora je 15. august 2023. godine do 15:00 sati. 

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa, e-maila ili pošte), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na stranici projekta eu4business.ba kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora. 

Povezane vijesti