Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Preliminarna lista korisnika javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor

Preliminarna lista korisnika javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor

Projekat EU4Business je 18. maja 2020. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor.

Po zatvaranju javnog poziva 8. juna 2020. godine, zaprimljeno je ukupno 93 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.

Obzirom da nakon procjene i vrednovanja dostavljenih prijava, ukupan broj prihvatljivih prijava za finansiranje (29 prijava) prevazilazi raspoloživa sredstva u okviru projekta EU4Business (dostatna za 15 prijava), drugi projekat Evropske unije, EU4AGRI koji UNDP provodi u istoj oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja zajedno sa Češkom razvojnom agencijom, će podržati preostale prijave (14 prijava), čime će EU dodatno doprinijeti odgovoru na krizu uzrokovanu COVID-19.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista odabranih prijava za finansiranje putem projekata Evropske unije, EU4Business i EU4Agri.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

Redni broj Naziv podnosioca prijave Grad/opština Finalna lista korisnika Izvor finansiranja
1. CONTE-CO d.o.o. Rogatica DA EU4Business
2. Mliječna industrija 99 d.o.o. Gradačac DA EU4Business
3. Šumski plod d.o.o. Prozor-Rama DA EU4Business
4. Mlin-Ko Kopačević d.o.o. Odžak DA EU4Business
5. TZR AGROS Srebrenica DA EU4Business
6. PZ Poljopodrašnica Mrkonjiić Grad DA EU4Business
7. Irass d.o.o. Orašje DA EU4Business
8. FRUTTI FUNGHI d.o.o. Visoko DA EU4Business
9. Oranica d.o.o. Domaljevac DA EU4Business
10. Ekomed MK d.o.o. Šamac DA EU4Business
11. Zemljoradnička zadruga GRAČANKA Gracanica DA EU4Business
12. Starnet d.o.o. Bugojno DA EU4Business
13. Božić d.o.o. Brčko DA EU4Business
14. Agro Kukuruzović Gradačac DA EU4Business
15. Sines d.o.o. Brčko DA EU4Business
16. Poljoprivredna zadruga Agro Centar Šipovo DA EU4Agri
17. DINEX-COMERC d.o.o. Žepče DA EU4Agri
18. OPZ Srebrenica Srebrenica DA EU4Agri
19. Herbos Nature d.o.o. Ilidža DA EU4Agri
20. Kupres-Milch d.o.o. Kupres DA EU4Agri
21. Košnica d.o.o. Gradiska DA EU4Agri
22. Mljekara Livno d.o.o. Livno DA EU4Agri
23. Jelena d.o.o. Kozarska Dubica DA EU4Agri
24. RANKIĆ company d.o.o. Srebrenica DA EU4Agri
25. PZ PMG ViP Gradačac DA EU4Agri
26. Proizvodno trgovinska radnja Sirana Milanković Prnjavor DA EU4Agri
27. Poljoprivredna zadruga AGROPROMET Simin Han DA EU4Agri
28. Opća poljoprivredna zadruga KAPI ŽIVOTA Tešanj DA EU4Agri
29. Radivojka Narić Kotor Varoš NE
30. Samostalni poljoprivredni proizvođač “Mujagić zdrava hrana” Goražde NE
31. O.D. Birat Sarajevo NE
32. MINI FARMA F&M Cazin NE
33. Udruženje poljoprivrednika SAVA Brčko Distrikt NE
34. Drago Novaković Brčko Distrikt NE
35. Obrt Floramed Mostar NE
36. Dijamantni med d.o.o. Široki Brijeg NE
37. Bioplod d.o.o. Kozarska Dubica NE
38. Farma Zaruđe Vareš NE
39. Emsud Grošić Bosanska Krupa NE
40. SPZ Agrodar Bihać NE
41. OD Stap Milk Sarajevo NE
42. Veterinarska stanica Bugojno Bugojno NE
43. Ribarstvo vir d.o.o. Rogatica NE
44. Poljoprivredna zadruga Agros Srebrenica NE
45. Agromont d.o.o. Rogatica Rogatica NE
46. Agro-Velić d.o.o. Velika Kladuša NE
47. Agro-pilot d.o.o. Velika Kladuša NE
48. Mat Trade d.o.o. Gradačac NE
49. Heko d.o.o. Bugojno NE
50. PZ Klekovača sa p.o. Drinić-Petrovac Petrovac NE
51. ZZ Gradiška  sa p.o. Gradiška NE
52. Boletus RS doo Foča Foča NE
53. Opća Kladuška Zadruga Velika Kladuša NE
54. Smrčak d.o.o. Zvornik NE
55. Emir Hasanović Bosanska Krupa NE
56. OPZ Drinaplod Srebrenica Srebrenica NE
57. STOGLAV d.o.o. Rudo NE
58. Opšta zadruga BIOS Visoko Visoko NE
59. Opća zemljoradnička zadruga Agrisan Sanski Most NE
60. Poljoprivredno gazdinstvo OPG OAZA PRIRODE Bihać NE
61. Farma prom Glušica SP Kostajnica Kostajnica NE
62. Sweet Pack s.p. Paprikovac NE
63. Medena kuća Kotor Varoš NE
64. UG Simentalac Lukavac NE
65. Miodrag Vasić Kotor Varoš NE
66. Poljoprivredna zadruga Kooperativa Prijedor Prijedor NE
67. Berbo d.o.o. Gradiška NE
68. Med-Impex d.o.o Ugljevik NE
69. ĐURIĆ d.o.o. Modriča NE
70. Slađana Gagović Foča NE
71. Agrikompani d.o.o. Petrovo NE
72. Konsalting tim d.o.o. Derventa NE
73. Rakić Komerc d.o.o. Batković Bijeljina NE
74. Otkupna stanica”Kovačić” Šipovo NE
75. Mljekara Rakitno d.o.o. Posušje NE
76. Agro Mujčinović d.o.o. Gradačac NE
77. PZ Agronova Novi Grad NE
78. Etqan d.o.o. Sanski Most Sanski Most NE
79. Obrtnička radnja TIM-MED Bosanska Krupa NE
80. Regius d.o.o. Čapljina Čapljina NE
81. Opća zemljoradnička zadruga MOŠTRE Visoko NE
82. Opšta zadruga ZA PLOD Zavidovići NE
83. AEMS d.o.o. Hadžići NE
84. Agrinatura d.o.o. Sarajevo NE
85. HUBJER d.o.o. Goražde NE
86. Mlin IVO&BELE d.o.o. Oštra Luka Orašje NE
87. Sana Vita d.o.o. Prnjavor NE
88. Agencija za razvoj preduzetništva i poslovanja Sarajevo NE
89. Hladnjača Alex d.o.o. Višegrad NE
90. Zadruga Agrofarmer, Janja Bijeljina NE
91. PZ Povrtlarstvo Crnjelovo Donje Bijeljina NE
92. Bašo d.o.o. Velika Kladuša Velika Kladuša NE

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4Business web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 13. avgust 2020. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat EU4Business/EU4Agri

UN HOUSE Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo  

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.  

Povezane vijesti