Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
POZIV ZA EKSPERTE

POZIV ZA EKSPERTE

Mjesto: Bosna i Hercegovina

Rok za prijavu: 20. novembar 2021.

Vrsta ugovora:  Ugovor sa spoljnim saradnikom

Vrsta pozicije: Lokalni konsultant

Traženi jezici: BHS

MOR cijeni raznolikost svog osoblja i spoljnih konsultanata i podstiče kvalifikovane kandidatkinje i kandidate se invaliditetom. Sve prijave smatraju se povjerljivim.

Kontekst

Opšti cilj projekta EU4Business Recovery, kojeg finansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a zajednički sprovode MOR, GIZ i UNDP, jeste pomoć Bosni i Hercegovini da ublaži ekonomske posljedice pandemije Covid 19. U okviru projekta, MOR ima za cilj pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, obezbjeđivanje kontinuiteta poslovanja i povećanje njihove otpornosti kroz integrisani paket podrške, koji se sastoji od grantova i tehničke pomoći. Tehnička pomoć biće realizovana kroz program „Podrška razvoju konkurentnih i odgovornih preduzeća” (SCORE), te izradom planova kontinuiteta poslovanja i/ili planova za unapređenje fabrike (BCP/FIP), koji će rezultirati čistijom proizvodnjom, povećanjem produktivnosti i većom konkurentnošću preduzeća.

Zadaci i odgovornosti 

Izabrani kandidati učestvuju u obuci SCORE (obuka predavača) koju će voditi stručni predavač kao mješovitu obuku u učionici i na terenu. Prvi dio obuke (u učionici) realizuje se putem interneta, a obuka na terenu (interne konsultacije) izvodi se u izabranim fabrikama. Kandidati za predavača učestvuju u prezentacijama i konsultacijama za upravu i radnike preduzeća pod vodstvom stručnog predavača. Po sticanju sertifikata, predavači potpisuju ugovor sa MOR-om o izvođenju obuke SCORE u izabranim preduzećima. Svaki kandidat treba da:

 • prođe kroz osnovnu obuku SCORE, uključujući zajednički rad sa stručnim predavačem za SCORE na pilot obukama sa malim i srednjim preduzećima
 • realizuje obuku preduzeća na sljedeće teme:
 • saradnja na radnom mjestu
 • upravljanje kvalitetom
 • čistija proizvodnja i ekološko upravljanje poslovanjem
 • upravljanje ljudskim resursima
 • zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu,

uključujući obuku u učionici, polaznu i prelazne ocjene i konsultacije sa preduzećima na licu mjesta.

 • održava i unapređuje kvalitet obuke prateći standarde kvaliteta SCORE
 • daje povratne komentare na materijal korišćen tokom obuke SCORE
 • promoviše program obuke SCORE malim i srednjim preduzećima
 • promoviše poruku MOR-a „kvalitet radnog mjesta znači dobro poslovanje”, tj. da unapređenje odnosa između uprave i radnika, te uslova rada, povećava produktivnost preduzeća
 • učestvuje u obuci predavača (ToT) na temu „planiranje kontinuiteta poslovanja” na osnovu standardnog pristupa / metodologije MOR-a za BCP za mala i srednja preduzeća, uključujući, ali ne i jedino, sljedeće:
 • poznavanje ključnih izazova / rizika za mala srednja i preduzeća nakon pandemije i krize sa fokusom na sektore proizvodnje tekstila, odjeće i obuće u Bosni i Hercegovini,
 • poznavanje ključnih koraka u upravljanju kontinuitetom poslovanja,
 • podrška malim i srednjim preduzećima u usvajanju koraka BCP,
 • ocjena planova malih i srednjih preduzeća i pružanje potrebne podrške (mentorski rad / konsultacije),
 • pomoć i metodički savjeti za predavače.

Kvalifikacije i iskustvo

 • Priznata visoka stručna sprema ili ekvivalentne stručne kvalifikacije,
 • Više od 5 godina opšteg radnog iskustva, sa najmanje 3 godine rada na vođenju konsultacija i obuke preduzeća u jednoj ili više sljedećih oblasti:
 • saradnja na radnom mjestu
 • upravljanje kvalitetom
 • čistija proizvodnja i ekološko upravljanje poslovanjem
 • upravljanje ljudskim resursima
 • zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu
 • Dobro poznavanje upravljanja lancem nabavke, poslovnih praksi, neobaveznih standarda i zakona koji uređuju društvene, ekonomske i sisteme kvaliteta.

Kompetencije

 • Posjedovanje izuzetnih vještina prezentacije i komunikacije;
 • Posjedovanje izuzetnih vještina potrebnih za instruktivan rad i pomoć na svim nivoima, od rada sa nekvalifikovanim radnicima do rada sa najvišim rukovodiocima organizacija;
 • Posjedovanje izuzetnih vještina upravljanja i izvještavanja;
 • Svijest o pitanjima rodne ravnopravnosti i predubjeđenja;
 • Osjetljivost i sposobnost prilagođavanja kulturi, rodu, vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti i starosti;
 • Otvorenost za promjenu i sposobnost prihvatanja povratnih komentara.

 Prednosti koje nosi zvanje sertifikovanog predavača MOR-a za program SCORE

 • Besplatno učešće na kvalitetnim programima obuke za predavače;
 • Paket materijala za program SCORE;
 • Poslovni kontakti sa sektorskim organizacijama i stručnjacima u djelatnosti;
 • Sertifikat predavača programa SCORE koji izdaje MOR (ako kandidat zadovolji sve uslove);
 • Licenca za obuku preduzeća na osnovu materijala za SCORE;
 • Pristup platformi za razmjenu znanja za SCORE;
 • Pristup svom materijalu za obuku SCORE, uključujući najnovije izmjene i dopune;
 • Mogućnost učešća na repetitorijumu i drugim događajima koje organizuje MOR;
 • Mogućnost učešća u takmičenju za izbor predavača godine;
 • Poslovne prilike u pogledu obuke preduzeća o SCORE.

Selekcija

Kandidati prolaze kroz postupak pregleda i ocjene kvalifikacija.

MOR može izvršiti formalne i neformalne provjere referenci.

Upozorenje radi sprečavanja prevare

MOR ne naplaćuje naknadu ni u jednoj fazi procesa angažovanja predavača, tj. prilikom prijema prijava, intervjua, obrade ili obuke. Poruke koje dođu sa adrese koja nije službena adresa MOR-a - @ilo.org - treba odbaciti. Pored toga, MOR ne traži niti su joj potrebni podaci o bankovnom računu podnosioca prijave.

Za detaljne informacije o procesu aplikacije na poziv, koristite sljedeci link: Tekstil/odjeća/obuća – EU4Business

Povezane vijesti