Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Poziv na obuke "Unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere)" u poljoprivredi

Poziv na obuke "Unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere)" u poljoprivredi

Privredna komora Republike Srpske, Privredna komora Federacije BiH i Privredna komora Brčko distrikta BiH u okviru projekta EU4BusinessRecovery, koji finansiraju Evropska unija u Bosni i Hercegovini i Savezna Republika Njemačka a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, u saradnji sa GIZ i ILO, organizuju specijalizovane obuke koje za cilj imaju podizanje svijesti o opasnostima na radu, bezbjednosti u poljoprivrednom sektoru, upravljanju rizika i unapređenju učinka poslovanja.

Edukacije su besplatne za sve učesnike.

Edukacija za područje Republike Srpske će se održati na sljedećim lokacijama:

• Banja Luka, 07.02.2023. u 10h

• Istočno Sarajevo, 09.02.2023. u 10h

• Bijeljina, 15.02.2023. u 11h

• Doboj, 21.02.2023. u 10h

• Trebinje, 10.03.2023. u 10h

Više informacija o obukama Privredne komore Republike Srpske & prijave dostupno je na sljedećem linku: https://bit.ly/3WIySWx 

Kontakt osoba u Privrednoj komori RS je Nikolina Dorontić Alibabić, telefon: 051 493 138, email: [email protected]

Edukacije za područje Federacije BiH će se održati na sljedećim lokacijama:

• Bihać, 08.02.

• Tuzla, 14.02.

• Zenica, 16.02. 

• Mostar, 28.02. 

• Sarajevo, 07.03. 

Kontakt osoba u Privrednoj komori FBiH je Anela Karahasan, email: [email protected]

Edukacije za područje Brčko distrikta BiH će se održati sljedećim terminima:

• Brčko, 24.02.

• Brčko, 02.03.

Kontakt osoba u Privrednoj komora Brčko distrikta BiH je Sadija Pozderović, email: [email protected]

 

 

Povezane vijesti