Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju

Poziv na izražavanje zainteresovanosti kvalifikovanih stručnjaka

Rok za dostavljanje prijava: 20.11.2021. godine

Poziv za eksperte

Obrazac za profil predavača programa SCORE i BCP

Projektni ured Međunarodne organizacije rada (MOR) u Bosni i Hercegovini traži kvalifikovane i zainteresovane stručnjake u sljedećim stručnim oblastima:

 • savjetovanje preduzeća
 • obuka preduzeća
 • upravljanje kvalitetom
 • čistija proizvodnja i ekološko upravljanje poslovanjem
 • upravljanje ljudskim resursima
 • zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu
 • planiranje kontinuiteta poslovanja
 • digitalna ekonomija
 • razvoj privatnog sektora
 • zapošljavanje i tržište rada
 • zapošljivost i razvoj vještina, vještine za poslove budućnosti
 • razvoj preduzetništva
 • inovacija u privatnom sektoru
 • zaštita životne sredine i otpornost
 • strateško planiranje i upravljanje razvojem

U okviru projekta EU4Business Recovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, a zajednički realizuju MOR, GIZ i UNDP, MOR pruža podršku malim i srednjim preduzećima u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, sa ciljem obezbjeđivanja kontinuiteta poslovanja i povećanja njihove otpornosti kroz integrisan paket podrške, koji se sastoji od grantova i tehničke pomoći.

Tehnička pomoć biće realizovana kroz program „Podrška razvoju konkurentnih i odgovornih preduzeća” (SCORE), te izradom planova kontinuiteta poslovanja i/ili planova za unapređenje fabrike (BCP/FIP), koji će rezultirati čistijom proizvodnjom, povećanjem produktivnosti i većom konkurentnošću preduzeća. Izabrani kandidati proći će kroz obuku iz metodologije SCORE i BCP, koja će im omogućiti da pružaju konsultantske usluge malim i srednjim preduzećima i postanu sertifikovani predavači za SCORE. Po uspješnom završetku obuke, predavači će zaključiti ugovor sa MOR-om o izvođenju obuke u izabranim preduzećima.

Prijava

Zainteresovani kandidati treba da dostave sljedeće dokumente na adresu: [email protected]:

 • Pismo kojim se izražava zainteresovanost;
 • Popunjen, potpisan i datiran obrazac za profil predavača;
 • Ažuriranu biografiju.

Svi dokumenti dostavljaju se u pdf-u ili sličnom formatu koji se ne može mijenjati.

Detaljan poziv za eksperte mozete naci ovdje , a obrazac za profil predavača ovdje.

Povezane vijesti