Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju

Poslovni kontinuitet

Poštovani,

pozivamo Vas da učestvujete u kraćem kvizu na temu poslovnog kontinuiteta. Budite slobodni da izaberite jedan od ponuđenih odgovora za koji smatrate da je najpotpuniji, odnosno da najbolje odgovara na postavljeno pitanje. Nakon što ispunite kviz budite slobodni preuzeti besplatan priručnik za izradu poslovnog kontinuiteta.

Odgovori dati kroz ovaj kviz bit će korišteni isključivo za potrebe projekata EU4BusinessRecovery & EU4AGRI-Recovery, te pojedinačno neće biti javno objavljeni.

Poslovni kontinuitet