Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
PODRŠKA RAZVOJU KONKURENTNIH I ODGOVORNIH PREDUZEĆA (SCORE)

PODRŠKA RAZVOJU KONKURENTNIH I ODGOVORNIH PREDUZEĆA (SCORE)

Podrška razvoju konkurentnih i odgovornih preduzeća (SCORE) je globalni program Međunarodne organizacije rada (ILO) kojim se poboljšavaju uslovi rada i produktivnost u malim i srednjim preduzećima. Kroz program obuke SCORE za mala i srednja preduzeća, ILO nudi podršku pružaocima usluga obuke, vladinim agencijama, industrijskim asocijacijama i sindikatima u oko 20 zemalja. Od momenta uvođenja 2009. godine, SCORE program obuke je sproveden u 3.100 malih i srednjih preduzeća globalno, obuhvatajući preko 532,9000 radnika, što je rezultiralo u povećanju produktivnosti do 50%.

Obuka obuhvata najbolje međunarodne prakse u proizvodnim sektorima, te pomaže malim i srednjim preduzećima da učestvuju u globalnim lancima snabdijevanja. ILO igra presudnu ulogu u identifikovanju i širenju najbolje prakse, realizaciji obuke, aktivnostima praćenja, vršenju kontrole kvaliteta i pružanju tehničkih savjeta u pogledu realizacije programa SCORE.

Obuka SCORE je modularna i pokriva sljedeće oblasti: saradnja na radnom mjestu, upravljanje kvalitetom, čista proizvodnja, upravljanje ljudskim resursima, te sigurnost i zdravlje na radu. Prvi modul je obavezan za sva preduzeća koja učestvuju u programu, dok ostale module preduzeća mogu birati prema svojim potrebama. Program obuke kombinuje praktičnu obuku u učionici sa savjetovanjem u samom preduzeću. Prenošenje znanja i vještina podrazumijeva rad višeg predavača certifikovanog od strane ILO-a sa lokalnim ekspertima koji su zaduženi za obuku i pružanje konsultantskih usluga preduzećima.

Implementacija SCORE obuke u Bosni i Hercegovini provodit će se u sklopu projekta EU4Business Recovery, koji finansiraju Evropska unija i Vlada Savezne republike Njemačke, a provode ILO, GIZ i UNDP.

Povezane vijesti