Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
EU4BussinesRecovery i Green komponenta jačaju kapacitete partnerskih institucija s fokusom na zelenu ekonomiju
EU4BussinesRecovery i Green komponenta jačaju kapacitete partnerskih institucija s fokusom na zelenu ekonomiju

EU4BussinesRecovery i Green komponenta jačaju kapacitete partnerskih institucija s fokusom na zelenu ekonomiju

EU4BussinesRecovery projekat i njegova Green Recovery komponenta, u želji da jačaju kapacitete institucionalnih partnera na putu ka zelenoj tranziciji, organizirali su dvodnevne interaktivne treninge pod nazivom „Izgradnja kapaciteta i podrška u strateškom planiranju sa fokusom na zelenu ekonomiju" u kojima je učestvovalo: 

- 27 partnera nadležnih ministarstava i Vanjskotrgovinske komore na prvom modulu održanom od 14. do 16. septembra na Jahorini, i

- 15 partnera nadležnih ministarstava i Vanjskotrgovinske komore na drugom modulu održanom od 9. do 11.  novembra u Mostaru. 

Razvojne strategije - zelena i cirkularna ekonomija

Ekonomija podrazumijeva razumno korištenje resursa, a briga o zelenoj ekonomiji, podrazumijeva razumno korištenje prirodnih resursa i zaokret ka održivom razvoju koji osigurava pravedniju raspodjelu i gospodarenje prirodnim resursima. Upoznavanjem učesnike i učesnice treninga sa temeljnim principima zelene tranzicije i oporavka, te cirkularne ekonomije, ekspert za izgradnju kapaciteta Jurij Kobal je, na treningu kojeg je organizirao GIZ, predstavio postojeće politike u vezi sa zelenom ekonomijom kao i primjere poslovnih modela cirkularne ekonomije. 

Obuka je bila fokusirana i na razvojne strategije partnerskih institucija s fokusom na sektorske pristupe zelenoj ekonomiji, pa je uslijedila analiza koja je pokazala da su u strateškim dokumentima EU4BR partnerskih institucija, date određene smjernice prema zelenoj i cirkularnoj ekonomiji ali da je potrebno adekvatno postaviti indikatore i doraditi strateške dokumente kada se radi o zelenom oporavku.

Preporuke za unapređenje strateških dokumenata su date u obliku osam izvještaja baziranih na analizi strateških dokumenata koje su predložile partnerske institucije EU4BRecovery projekta. Diskutirajući, učesnici i učesnice došli su do zaključaka da je potrebno kreirati policy mix, budući da same strategije koje su analizirane, nisu jedini odgovor na postojeće izazove. Koordinacija među strategijama politika je ključna, kako među resorima tako i među različitim sudoinicima u procesu sprovedbe iste, jedan je od zaključaka. 

Distribucija znanja prema privatnom sektoru

U okviru treninga, razvijen je i obrazovni modul pod nazivom “Green economy – Train the trainer”, koju će predstavnici i predstavnice partnerskih institucija koristiti dalje u distribuciji znanja iz zelene i cirkularne ekonomije prema privatnom sektoru s ciljem transfera znanja i podizanja svijesti među kompanijama. 

Predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS, Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade RS, Ministarstva privrede i preduzetništva Vlade RS, Vlade Brčko Distrikta (Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu) i Vanjsko trgovinske komore Bosne i Hercegovine primijenit će novostečeno znanje u svom daljnjem radu. 

Projekat EU4BusinessRecovery podržava partnerske institucijama na državnom i entitetskom nivou kako bi se izgradili kapaciteti za razumijevanje evropskih praksi i unaprijedile vještine u tri ključna polja: zelena ekonomija, strateško planiranje za zelenu ekonomiju i upravljanje timovima. Vrijedan je 13,7 miliona eura i zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 milijuna eura) i Savezna Republika Njemačka (700 tisuća eura), a provode ga GIZ, ILO i UNDP. Njegova Green Recovery komponenta koju u BiH koju u implementira GIZ, u ime Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, vrijedna je 2,29 miliona eura i jača kapacitete privatnih i javnih aktera da podrže zelenu transformaciju u odabranim sektorima na tri nivoa.

Za više informacija o projektu EU4BusinessRecovery i komponenti Green Recovery:

Mirna Mekić, Communications Specialist at GIZ

Tel: +(387) 33 564 533 ili 061 699 853

Email: [email protected]

Galerija

Povezane vijesti