Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Održane obuke na temu „Izgradnja kapaciteta i podrška u strateškom planiranju sa fokusom na zelenu ekonomiju"

Održane obuke na temu „Izgradnja kapaciteta i podrška u strateškom planiranju sa fokusom na zelenu ekonomiju"

Dva trodnevna treninga na temu "„Izgradnja kapaciteta i podrška u strateškom planiranju sa fokusom na zelenu ekonomiju" održane su u sklopu pojekta EU4Business Recovery - Green od 14. do 16. septembra na Jahorini i u Mostaru od 9. do 11. novembra.

Teme su se ticale oblasti zelene ekonomije, sa fokusom na zelenu tranziciju, oporavak i cirkulatornu ekonomiju, kao i principe zelenog razvoja sa osvrtom na održive ekonomske ciljeve UN-a. Obuke su bile fokusirane na razvojne strategije partnerskih institucija učesnica te njihovu analizu, sa posebnim naglaskom na sektorske pristupe zelenoj ekonomiji, kao i diskusiju o preporukama za budući razvoj navedenih strategija.

Dodatne teme uključućivale su razvoj obrazovnih modula specifičnih za individualne sektore i njihovu dalju distribuciju od strane javnih institucija s ciljem podizanja svijesti o principima zelene i cirkularne ekonomije među kompanijama i transferom znanja.

Treninge je vodio Jurij Kobal, ekspert za izgradnju kapaciteta, a organizovao GIZ. Na prvom modulu okupljeno je 27 partnera EU4Business Recovery projekta iz cijele Bosne i Hercegovine, a na drugom njih 15.

Predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS, Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade RS, Ministarstva privrede i preduzetništva Vlade RS, Vlade Brčko Distrikta (Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu) i Vanjsko trgovinske komore Bosne i Hercegovine su imali priliku da učestvuju i interaktivnim predavanjima te da novostečeno znanje primjene u praktičnom radu u grupama.

Projekat EU4Business Recovery za cilj ima razvoj kapaciteta i podršku strateškom planiranju sa fokusom na zelenu ekonomiju. 

Kroz projekat se pruža pomoć partnerskim institucijama na državnom i entitetskom nivou kako bi se izgradili kapaciteti za razumijevanje evropskih praksi i unaprijedile vještine u tri ključna polja: zelena ekonomija, strateško planiranje za zelenu ekonomiju i upravljanje timovima.

Implementaciju projekta zajedno vrše GIZ, ILO i UNDP.

Povezane vijesti