Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Nova digitlana platforma za brži put do informacija
Nova digitlana platforma za brži put do informacija

Nova digitlana platforma za brži put do informacija

U prostorijama Privredne komore Republike Srpske održana je završna konferencija projekta „Kreiranje podrške/help deska za održavanje i unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća (MSP) u uslovima uzrokovanim COVID 19 – HELP DESK“, koji je realizovan u proteklih 18 mjeseci. Cilj projekta bio je unaprijediti znanje i kapacitete MSP kako bi održali kontinuitet poslovanja u kriznim uslovima poslovanja, kao što je COVID-19.

Evropska unija i SR Njemačka zajedno su podržali ovaj projekt u okviru šireg Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery projekta, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

Privredna komora je u proteklom periodu razvila novu elektronsku platformu i Viber zajednicu „InfoBiz PKRS“ ( https://infobiz.komorars.ba), sa ciljem unapređenja informisanosti privrede i komunikacije sa komorskim sistemom. Korištenjem ove platforme privrednici su u mogućnosti da se na brži i jednostavniji način informišu i učestvuju u aktivnostima Komore. Korisnici platforme imaju, na jednom mjestu, pregled propisa u proceduri i onih koji su stupili na snagu, a koji su značajni za privredu, zatim pregled javnih poziva objavljenih za sufinansiranje poslovnih aktivnosti, aktuelnih edukacija, B2B susreta i drugih komorskih aktivnosti. 

Pored glavnog rezultata našeg projekta, odnosno kreirane platforme „InfoBiz PKRS“, koja do sada ima preko 30.000 posjeta, u okviru ovog projekta realizovano je i sedam bestplatnih edukacija na kojem je prisustvovalo više od 400 učesnika, iz 215 preduzeća. Održani su i B2B susreti u metalskoj i drvnoj industriji, te u sektoru turizma. 

Takođe, Privredna komora Republike Srpske je kroz ovaj projekat pokrenula i novi kanal digitalne komunikacije sa privrednicima putem Viber zajednice, kako bi svi zainteresovani mogli da prate najbitnije informacije iz domena aktuelne pravne regulative i pristupa finansiranju. Viber zajednici se moze pristupiti putem linka InfoBiz PKRS on Viber.

Nakon uspješno realizovanog projekta i postignutih rezultata Privredna komora Republike Srpske nastaviće da pruža podršku privrednim društvima kroz unaprijeđenje i digitalizaciju usluga Komore.

EU4BusinessRecovery je projekat Evropske unije koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini. 

Više informacija o EU4Business Recovery projektu na: www.eu4business.ba.

Povezane vijesti