Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Njemački zakon o kontroli dobavljača važan za kompanije iz BiH
Njemački zakon o kontroli dobavljača važan za kompanije iz BiH

Njemački zakon o kontroli dobavljača važan za kompanije iz BiH

Od 1. januara ove godine na snagu je stupio novi njemački zakon o dobinskoj analizi lanca snabdijevanja. U okviru Green Recovery komponente projekta Covid-19 Investment Response, koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade, 27. marta u Vanjskotrgovinskoj komori BiH bit će organizovan seminar „Novi njemački zakon o lancu snadbijevanja i njegove posljedice na izvozno-orijentirane kompanije u BiH“. 

Predstavnici malih i srednjih preduzeća, nadležnih insitucija i privrednih komora u BiH razgovarat će na temu novog njemačkog Zakona o lancu snabdijevanja i daljnjim evropskim, zakonodavnim kretanjima koja ostavljaju posljedice i na izvozno-orijentirane kompanije u Bosni i Hercegovini.

Cilj seminara je objasniti koje će zahtjeve mala i srednja preduzeća (MSP) u BiH koji su izvozno-orijentirana imati uvođenjem ovog zakona. Iako je ovaj zakon obavezan samo za njemačke kompanije koje imaju više od 3.000 zaposlenih, indirektno utiče i na sve izvozno- orijentirane kompanije iz BIH koje su dio lanca snadbijevanja jedne od pogođenih njemačkih kompanija.

Tokom seminara, njemački stručnjak Philipp Poferl predstavnik konsultantske kompanije Arqum GmbH će objasniti na koji način će se kompanije morati nositi za ovim zakonom, te kako će usklađivati poslovanje novim uslovima, uključujući standarde i certifikaciju.

Domaće institucije koje su nadležne za podršku razvoju MSP u BiH su dva entitetska ministarstva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, te Ministarstvo privrede i poduzetništva Republike Srpske, te u oblasti energetske efikasnosti i obnovljive energije tu su entitetski fondovi, Fond za zaštitu okoliša FBiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS. 

Green Recovery je komponenta projekta Covid-19 Investment Response, koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade, a koja je uključuje i projekat koji pruža podršku BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 - EU4Business Recovery, koji sufinansiraju Evropska unija i SR Njemačka.