Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Nakon održane edukacije, partneri nadležnih ministarstava će imati kontinuiranu podršku u primjeni strateškog planiranja u oblasti zelene ekonomije
Nakon održane edukacije, partneri nadležnih ministarstava će imati kontinuiranu podršku u primjeni strateškog planiranja u oblasti zelene ekonomije

Nakon održane edukacije, partneri nadležnih ministarstava će imati kontinuiranu podršku u primjeni strateškog planiranja u oblasti zelene ekonomije

Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery projekat i njegova Green Recovery komponenta, u želji da jačaju kapacitete institucionalnih partnera na putu ka zelenoj tranziciji, organiziraju interaktivne treninge pod nazivom “Izgradnja kapaciteta i podrška u strateškom planiranju sa fokusom na zelenu ekonomiju”.

Nakon uspješno završena dva modula prvog treninga na Jahorini i u Mostaru, prvi modul drugog treninga počeo je u Tesliću, a nastavljen je na Igmanu u periodu od 15. do 17. maja 2023. godine. Trening na Igmanu, s fokusom na strateško planiranje u oblasti zelene ekonomije, okupio je deset partnera, predstavnika nadležnih ministarstava i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Trening koji je organizirao GIZ, vodio je Jurij Kobal, ekspert za izgradnju kapaciteta.

Na ovom treningu, strateško planiranje se pokazalo kao korisna metoda koja pomaže donosiocima odluka da identificiraju potencijalne rizike i prilike. Jedan od zaključaka je da upravo vizualizacijom rizika i prilika, strategije postaju proaktivne. Ekspert Jurij Kobal, istaknuo je da ključni koraci u planiranju scenarija obuhvataju postavljanje okvira scenarija, definiranje pokretačkih snaga i rizika, kao i razvoj scenarija te postavljanje odgovarajućih rješenja.

Nejira Močević iz Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, istaknula je da će trening utjecati na organizaciju u radu, te da su prisutni usvojili znanje koje će im omogućiti bolje strateško planiranje i upravljanje resursa, ali i povećati konkurentsku prednost te jačati timski rad:

„Strateško planiranje omogućuje organizaciji da identificira svoje snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje na tržištu te da usmjeri svoje resurse na ključna područja. Ovo može dovesti do poboljšanja efikasnosti, inovacija i uspješnog pozicioniranja na tržištu za naše kompanije/privrednike koji su za nas na prvom mjestu“, naglasila je Močević koja je istaknula i važnost kontinuirane podrške koja će uslijediti nakon treninga:

“Ključni aspekti osim sticanja novog znanja, vještina, motivacije bili su i relevantnost sadržaja treninga, interaktivni pristup, stručan predavač, praktične vježbe, evaluacija i povratna informacija. Važno je spomenuti i kontinuiranu podršku. Nakon treninga, učesnicima koji su pohađali trening bit će pružena kontinuirana podrška u primjeni strateškog planiranja. Navedeno će uključivati mentorski program, konsultacije ili dodatne resurse koji će nam pomoći u primjeni naučenog u stvarnom radnom okruženju,” zaključila je Močević zadovoljna saradnjom sa GIZ-om.

Predstavnici nadležnih ministarstava, kroz grupni rad, interaktivne diskusije i prezentacije rješenja analiziranih primjera, imali su priliku upoznati se sa modernim metodama strateškog planiranja kao što su planiranje scenarija, analiza rizika i upravljanje rizicima. Uz podršku trenera, prisutni su radili analizu rizika za nekoliko ključnih tema  te njihovih strateških dokumenata za razvoj sektora, o čemu je govorila Zvjezdana Marković iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine:

„Održani trening na temu je kvalitetno realizovan i doprinosi jačanju kapaciteta naše institucije u oblasti strateškog planiranja. Fokus treninga je bio na analizi i upravljanju rizicima u strateškim dokumentima nadležnih entitetskih ministarstava, što ćemo moći iskoristiti pri izradi svojih strateških dokumenata“, naglasila je Marković. 

Stela Pavlović iz Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, istaknula je važnost podrške projekta u pripremi ažuriranja Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i Strategije razvoja industrije Republike Srpske:

“Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske planira pokrenuti aktivnosti za ažuriranje Strategije razvoja MSP i Strategije razvoja industrije Republike Srpske, za koje nam je veoma značajna i inspirativna podrška projekta COVID-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery i njegove Green Recovery komponente. Ključni izazovi, koje smo identifikovali prilikom obuke na Igmanu u analizi rizika, odnose se na podsticanje inovacija, zelene tranzicije i aktivnijeg učešća malih i srednjih preduzeća u međunarodnoj trgovini i globalnim lancima vrijednosti, usvajajući napredne tehnologije i razvijajući ljudske resurse”, naglasila je Pavlović.

Green Recovery komponenta nastavlja jačati kapacitete onih koji žele podržati zelenu tranziciju, te će predstavnici nadležnih ministarstava i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore u narednom periodu učestvovati u još dva modula trećeg planiranog treninga koji će se održati na jesen.

Trodnevni treninzi su organizirani u okviru Green Recovery komponente koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade. Green Recovery komponenta je dio šireg projekta Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery, kojeg sufinansiraju Njemačka vlada i Evropska unija. Cilj komponente je pružiti podršku BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 sa posebnim osvrtom na zelenu tranziciju MSP. 

Povezane vijesti