Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Mostar: Unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća kroz uvođenje digitalnog marketinga
Mostar: Unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća kroz uvođenje digitalnog marketinga

Mostar: Unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća kroz uvođenje digitalnog marketinga

U okviru projekta Covid-19 Investment Response/EU4Business Recovery, u četvrtak 18. 05. 2023. u Mostaru, održana je radionica pod nazivom „Digitalni marketing u turizmu“ namijenjena turističkim destinacijama i predstavnicima biznisa iz oblasti turizma. Okupljeni su imali priliku upoznati se s najnovijim digitalnim alatima i konkretnim strategijama koje će im pomoći da ostvare veći doseg, privuku više turista i postignu rast svog poslovanja.

Digitalni marketing je postao ključan faktor u savremenom promovisanju turističkih kapaciteta. Radionica je istakla brojne prednosti koje digitalni kanali pružaju predstavnicima biznisa iz oblasti turizma, kao što je povećan i brz doseg ciljane publike, značajne uštede u odnosu na tradicionalne marketinške metode, te privlačenje mlađih generacija gostiju koji koriste društvene mreže kao glavni način komunikacije. Iz tog razloga kvalitetna prisutnost na društvenim mrežama je od izuzetne važnosti za uspješno poslovanje u turizmu.

Predavači na radionici kojoj je prisustvovalo 27 predstavnika turističkih destinacija i biznisa bili su Adi Đukić i Goran Karanović, iskusni stručnjaci u području digitalnog marketinga. Adi je istaknuo da je radionica koncipirana na način da sudionicima pruži konkretna rješenja i strategije za unapređenje njihovih biznisa, omogućavajući im da drže korak sa vremenom i trendovima u turizmu. Radionica je potaknula dinamičnu diskusiju, razmjenu ideja i stvaranje networkinga među sudionicima.

Poseban fokus stavljen je na važnosti online reputacije i odabiru digitalnih kanala/alata za postizanje uspješnijeg poslovanja. „Preciznim ciljanjem, korištenjem personaliziranih poruka prema idealnim publikama, unapređenjem online vidljivosti i reputacije, postiže se povećani broj konverzija (rezervacija, prodaja itd). U sektoru turizma, online reputacija ima vitalan značaj za svaki biznis jer putnici sve više koriste internet za istraživanje i donošenje odluka o putovanjima. Dobra online reputacija je neprocjenjiv kapital za uspješno i stabilno poslovanje“ naglasio je Adi Đukić, vlasnik agencije za digitalni marketing ”WEB STUDIO” Mostar.

Milena Gnjatović Simatović iz Razvojne Agencije grada Prijedora "PREDA" istakla je korist informativnog i primjenjivog sadržaja radionice koji će im pomoći da iskoriste sve prednosti koje nudi digitalni marketing:

„Obzirom da korištenje digitalnog marketinga danas predstavlja jedan od najbitnijih činilaca za razvoj savremenog turizma, dobili smo priliku da na seminaru sagledamo sve mogućnosti i prednosti korištenja različitih digitalnih alata u ostvarivanju konkurentske prednosti za MSP, ali i turističke destinacije. Ono što je jedna od krucijalnih stvari je da i najmanja turistička preduzeća uz pomoć digitalnog marketinga mogu izaći na tržište sa svojom ponudom, te na taj način biti „u korak“ sa velikim preduzećima“.

Radionica digitalnog marketinga organizovana je u okviru projekta Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke, a implementira GIZ s ciljem promocije turističkih destinacija i razvoja održivog turizma u BiH.

Povezane vijesti