Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju

Interaktivna mapa projekata

Odaberite projekat EU4Business Recovery ili EU4Business i istražite sektore

Finansijska podrška je omogućena kroz dodjelu bespovratnih sredstava u sljedećim sektorima/područjima djelovanja:
Odaberite projekat finansijske podrške
Odaberite sektor projekta finansijske podrške
Odaberite podsektor
Naziv projekta: Farma Arsenić d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kozarska Dubica
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku robota za automatsku mužu krava i praćenje proizvodnje mlijeka i ishrane za svaku kravu pojedinačno, te unošenje u bazu kako bi se postiglo efikasno upravljanje mlječnim grlima.
Projekat provodi: Farma Arsenić d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 286,075
Odobrena sredstva (u KM): 171,645
Naziv projekta: SANEL poljoprivredni obrt
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Odžak
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku mašinerije za pripremu i ishranu stoke, utovar đubriva/teleskopski utovarivač i miks prikolica.
Projekat provodi: SANEL poljoprivredi obrt
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 282,750
Odobrena sredstva (u KM): 169,650
Naziv projekta: Mlin-Ko Kopačević d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Odžak
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Žitarice i uljarice
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku mašine za punjenje posuda jogurta i njihovo pečaćenje te mašine za pranje, punjenje i zatvaranje PET boca.
Projekat provodi: Mlin-Ko Kopačević d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 197,934
Odobrena sredstva (u KM): 147,237
Naziv projekta: Braća Pavlović d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Šamac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (ishrana goveda)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za opremu za upravljanjem đubriva, telehendler, prikolica za rasturanje đubriva, miks prikolica i presa.
Projekat provodi: Braća Pavlović d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 376,080
Odobrena sredstva (u KM): 195,000
Naziv projekta: Ekomed MK d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Šamac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Pčelarstvo
Kratak opis projekta: Investicija u homogenizator za med, čelični stol, spremnike za med, etikete za pakovanja i ostalu opremu za proizvodnju meda.
Projekat provodi: Ekomed MK d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 140,574
Odobrena sredstva (u KM): 105,430
Naziv projekta: Oranica d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Domaljevac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Žitarice i uljarice
Kratak opis projekta: Investicija u nabavku opreme za proizvodnju žita, te nabavku mineralnih đubriva za žitarice i uljarice.
Projekat provodi: Oranica d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 266,373
Odobrena sredstva (u KM): 149,168
Naziv projekta: Irass d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Orašje
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Žitarice i uljarice
Kratak opis projekta: Investicija u opremu i sjemena.
Projekat provodi: Irass d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 214,285
Odobrena sredstva (u KM): 150,000
Naziv projekta: Agro Mašić
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradačac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku softvera za praćenje zdravlja i kretanja životinja, njihovo reproduktivno ponašanje te teleskopski utovarivač.
Projekat provodi: Agro Mašić
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 292,709
Odobrena sredstva (u KM): 175,625
Naziv projekta: Agro Kukuruzović
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradačac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija će kooperantima osigurati opremu za proizvodnju: mehanizaciju, kutije za pakovanje, sredstva za dezinfekciju.
Projekat provodi: Agro Kukuruzović
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 167,800
Odobrena sredstva (u KM): 124,980
Naziv projekta: Andrić-Farm
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradačac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija će kooperantima osigurati opremu za proizvodnju: mehanizaciju, kutije za pakovanje, sredstva za dezinfekciju.
Projekat provodi: Andrić-Farm
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 167,800
Odobrena sredstva (u KM): 124,980
Naziv projekta: Božić d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Brčko
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Žitarice i uljarice
Kratak opis projekta: Investicija u analizator žitarica, kao i investicija u mehanizaciju za kooperante.
Projekat provodi: Božić d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 199,754
Odobrena sredstva (u KM): 149,815
Naziv projekta: Agro Živanović d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bijeljina
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Povrće (paprika babura)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za izgradnju objekta za upravljanje, pakiranje i skladištenje povrća.
Projekat provodi: Agro Živanović d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 168,477
Odobrena sredstva (u KM): 97,716
Naziv projekta: Zemljoradnička zadruga GRAČANKA
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gračanica
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo
Kratak opis projekta: Investicija u opremu, mehanizaciju i sjemena za zimsku sjetvu. Za podnosioca prijave, investicija u vitrinu/hladnjaču i kutije. Za kooperante, investicija u mašinu za mužnju i sjemena.
Projekat provodi: Zemljoradnička zadruga GRAČANKA
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 199,029
Odobrena sredstva (u KM): 149,272
Naziv projekta: Mliječna industrija 99 d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gračanica
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo
Kratak opis projekta: Investicija u opremu za preradu mlijeka. Za kooperante, investicija u malu mehanizaciju za proizvodnju mlijeka.
Projekat provodi: Mliječna industrija 99 d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 547,600
Odobrena sredstva (u KM): 149,992
Naziv projekta: Mljekara Smajić d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Ratkovići (Čelić)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (prerada mlijeka)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku mašine za punjenje posuda jogurta i njihovo pečaćenje te mašine za pranje, punjenje i zatvaranje PET boca.
Projekat provodi: Mljekara Smajić d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 619,333
Odobrena sredstva (u KM): 290,000
Naziv projekta: Sines d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Brčko
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo
Kratak opis projekta: Investicija će osigurati potrebnu mehanizaciju za obradu zemljišta i žetvu, kao i prevoz mašina za mužnju.
Projekat provodi: Sines d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 225,255
Odobrena sredstva (u KM): 149,911
Naziv projekta: Farma Škundrić s.p.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prijedor
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku robota za brzu i automatsku mužu krava, kao i za bilježenje proizvodnje mlijeka za svaku kravu pojedinačno, te pohranjivanje prikupljenih podataka u bazu za efikasno upravljanje mliječnim grlima.
Projekat provodi: Farma Škundrić s.p.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 327,499
Odobrena sredstva (u KM): 194,862
Naziv projekta: Farma Brojler Produkt d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prnjavor
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (uzgoj peradi)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za uspostavu novog objekta za tov i proizvodnju brojlera, uključujući softver za praćenje, upravljanje i optimizaciju uslova proizvodnje i parametara potrebnih za optimalan uzgoj brojlera.
Projekat provodi: Farma Brojler Produkt d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 446,717
Odobrena sredstva (u KM): 195,000
Naziv projekta: MI TRIVAS d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prnjavor
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (prerada mesa)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku mašine za rezanje gotovih proizvoda, etiketiranje i deklarisanje upakovanih proizvoda, Flow pack mašina za pakovanje gotovih proizvoda te etiketiranje Flow pack proizvoda.
Projekat provodi: MI TRIVAS d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 368,750
Odobrena sredstva (u KM): 184,375
Naziv projekta: Vinarija Jungić d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Markovac (Čelinac)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Vinarstvo (proizvodnja vina)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za modernizaciju tehnološkog procesa proizvodnje vina (nabavka novog softvera za upravljanje proizvodnim procesima, implementacija/certificiranje HACCP standardom, opremanje teresanog prostora, nabavka bačvi, pneumatske prese, uređaja za pranje i sterilizaciju boca, videonadzora, uređaja za mikrooksigenizaciju punjačice za boca, agregata za električnu energiju).
Projekat provodi: Vinarija Jungić d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 351,783
Odobrena sredstva (u KM): 175,891
Naziv projekta: PZ Poljopodrašnica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mrkonjić Grad
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Za podnosioca prijave, investicija u spremnike za skladištenje sirovog mlijeka. Za kooperante, investicija u mehanizaciju za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
Projekat provodi: PZ Poljopodrašnica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 179,419
Odobrena sredstva (u KM): 134,564
Naziv projekta: Poljorad d.o.o. Turbe-Travnik
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Turbe (Travnik)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku multifunkcionalne automatske mašine za punjenje mliječnih proizvoda u kantice ili posuđe, vakum mašine za pakiranje tvrdih sireva, prečišćivaća otpadnih voda, izgradnja objekta za smještaj prečišćivača otpadnih voda.
Projekat provodi: Poljorad d.o.o. Turbe-Travnik
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 669,835
Odobrena sredstva (u KM): 288,029
Naziv projekta: Pašalić obrt
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Dolipolje (Zenica)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (prerada mesa)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za izgradnju klaonice i objekta za preradu mesa.
Projekat provodi: Pašalić obrt
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 576,485
Odobrena sredstva (u KM): 288,242
Naziv projekta: Vimar grupa d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Arnautovići (Visoko)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (prerada mesa)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku mašina za proizvodnju trajnih suhomesnatih proizvoda (klima komora za dimljenje i zrenje, klima komora za zrenje, Flow pack mašina za pakovanje proizvoda, Multivac mašina za vakumiranje proizvoda, kolica za komore).
Projekat provodi: Vimar grupa d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 1,046,831
Odobrena sredstva (u KM): 290,000
Naziv projekta: Agro Stef d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Han Pijesak
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Povrće (merkatilni krompir)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku automatizirane sadilice i mašine za pravljenje nasipa za sadnju krompira.
Projekat provodi: Agro Stef d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 277,860
Odobrena sredstva (u KM): 166,716
Naziv projekta: TZR AGROS
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Srebrenica
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija za poboljšanje tehnološke opreme za podnosioca prijave, te nabavka male mehanizacije za kooperante.
Projekat provodi: TZR AGROS
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 135,870
Odobrena sredstva (u KM): 100,651
Naziv projekta: CONTE-CO d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Rogatica
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija u opremu za završetak linije za preradu malina i drugog voća, te opremu za pranje i dezinfekciju. Za kooperante, investicija u malu mehanizaciju, pakete prihrane i zaštite, te sredstva za dezinfekciju.
Projekat provodi: CONTE-CO d.o.o
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 195,168
Odobrena sredstva (u KM): 145,521
Naziv projekta: Starnet d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bugojno
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija u opremu za završetak linije za preradu voća i sirovine, kao i inesticija u malu mehanizaciju za kooperante.
Projekat provodi: Starnet d.o.o
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 112,940
Odobrena sredstva (u KM): 84,705
Naziv projekta: Šumski plod d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prozor-Rama
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija u tunel za dezinfekciju za podnosioca prijave, te mašinu za čišćenje podova. Za kooperante, investicija u opremu i mehanizaciju za poljoprivredne farme.
Projekat provodi: Šumski plod d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 196,183
Odobrena sredstva (u KM): 147,137
Naziv projekta: Farma Podhum d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Livno
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (ishrana goveda)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku softvera i hardvera za praćenje životinja, utovarne rampe i životinjskih torova te izgradnju objekta za solarne panele i sistem za navodnjavanje.
Projekat provodi: Farma Podhum d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 376,080
Odobrena sredstva (u KM): 130,982
Naziv projekta: Očuz obrt
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Uvorići (Visoko)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (prerada mesa)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku industrijskog miksera i nove proizvodne linije za mesne proizvode.
Projekat provodi: Očuz obrt
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 295,369
Odobrena sredstva (u KM): 147,684
Naziv projekta: FRUTTI FUNGHI d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Visoko
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Za odnosioca prijave, investicija u opremu za preradu voća, tehnološku liniju za pranje, razvrstavanje voća, pasterizaciju, sušenje. Za kooperante, investicija u malu mehanizaciju, pakete prehrane i zaštite, te higijenske pakete za zaštitu od COVID19.
Projekat provodi: FRUTTI FUNGHI d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 200,016
Odobrena sredstva (u KM): 112,322
Naziv projekta: Eko Sir Puđa d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Golinjevo/Miši (Livno)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (prerada mlijeka)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za modernizaciju linije za proizvodnju sira.
Projekat provodi: Eko Sir Puđa d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 749,169
Odobrena sredstva (u KM): 289,928
Naziv projekta: Farmavit d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Ljubinje
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Povrće (prerada bijelog luka)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za preradu povrća, što uključuje nabavku automatizirane linije za punjenje kontejnera, zatvaranje i etiketiranje granuliranog bijelog luka.
Projekat provodi: Farmavit d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 300,000
Odobrena sredstva (u KM): 150,000
Naziv projekta: Podrumi Vukoje 1982 d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Hrupjela (Trebinje)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Vinarstvo (proizvodnja vina)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za modernizaciju proizvodnje (nabavka muljače i ruljače, pumpe za transport, pneumatske prese, filtera za vino, pumpe za pretkanje, čiler za hlađenje, cijevnog sistema za hlađenje grožđa, probirnog stola, drvene bačve, transporta i instalacija).
Projekat provodi: Podrumi Vukoje 1982 d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 395,051
Odobrena sredstva (u KM): 197,525
Naziv projekta: Fleksibilna automatizacija robotizacijom proizvodnih procesa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradiška
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Specifični cilj projekta je uvesti robote u proizvodne procese i na taj način povećati efikasnost kompanije i stvoriti nove i dobro plaćene poslove visoko-kvalifikovanim radnicima. Namjera je integrisati fleksibilnu automatizaciju u svakodnevno poslovanje i tako postići visok nivo produktivnosti, čak i u proizvodnji ograničenih serija i pojedinačnih proizvoda. Projekt će dovesti do stvaranja pilot-proizvoda te omogućiti Tikt Manufakturi da uđe na novo tržište robotske proizvodnje. Kompanija će stečenu stručnost iskoristiti za izradu vlastitog robota koji će plasirati na tržište BiH, a kasnije i u region. Projekat će takođe doprinijeti nadogradnji interne organizacije i proizvodnih procesa.
Projekat provodi: Tikt Manufaktura d.o.o. Gradiška
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 439.150
Odobrena sredstva (u KM): 182.840
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Gradiška - grad drvo-prerade
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Grad Gradiška i opštine Laktaši, Srbac i Kozarska Dubica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekat nudi središte za inovacije i razvoj proizvoda - Centar za istraživanje i razvoj drvoprerađivačkog sektora. Centar će imati međusektorski pristup kombinujući lokalne resurse i IKT alate. Fokus projekta je na podršci kompanijama u vezi inovacija, klasterizacije, umrežavanja, razvoja proizvoda i promocije. Ciljane kompanije će moći brže odgovoriti na potrebe klijenata i nadograditi svoje kapacitete. Projekt će također podržati razvoj i uvođenje novog nastavnog plana za CNC operatere u Tehničkoj školi Gradiške. Davanjem podrške ciljnim kompanijama da povećaju svoja ulaganja u razvoj proizvoda sa višom dodanom vrijednošću i njhovo brendiranje, projekt će dovesti do stvaranja kvalitetnijih i bolje plaćenih radnih mjesta na ovom području.
Projekat provode: Grad Gradiška (vodeći realizator); Tehnička škola, Gradiška (realizator); Bor d.o.o. Gradiška (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 703.198
Odobrena sredstva (u KM): 557.312
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Povećanja produktivnosti - uvođenje cjelovitog programa Lean - Six Sigma i nabava robota za zavarivanje
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sjeverno-zapadna BiH
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekat ima za cilj povećanje konkurentnosti i produktivnosti proizvodnje, poboljšanje kvalitete proizvoda, optimizaciju proizvodnog procesa, kao i zaštitu na radu u uslovima pandemije. Uvođenjem Lean - Six Sigma modela upravljanja te robotizacijom procesa zavarivanja, firma Č.J. d.o.o. nastoji zadržati i zaposliti dodatnu kvalificiranu domaću radnu snagu. Kompanija ističe svoje zalaganje za sigurnost zaposlenja, zadovoljavajuća primanja uposlenika i inspirativan radni ambijent.
Projekat provodi: Č.J d.o.o. Bihać
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 320.010
Odobrena sredstva (u KM): 154.850
Vrijeme trajanja projekta: 7 mjeseci
Naziv projekta: Obezbjeđivanje dostupnosti resursa za drvoprerađivačka preduzeća, u cilju povećanja izvoza, stvaranjem fokalne tačke u regiji Prijedor – REPRO
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prijedor
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: REPRO projekat jača konkurentnost drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora kroz inovativne pristupe i unapređivanjem poslovne saradnje i umrežavanja. Da bi katalizirao pozitivne promjene u sektoru prerade drveta, projekt uvodi nove tehnologije i ICT alate u poslovanje ciljanih kompanija. Aktivnosti se fokusiraju na jačanje kapaciteta ciljanih kompanija i poslovnog udruženja „DRVO klaster Prijedor“. To će dovesti do ubrzanog razvoja i rasta izvozno-orijentisanih kompanija za preradu drveta i proizvodnju namještaja, uz zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.
Projekat provodi: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, Prijedor (vodeći realizator); Klaster “DRVO-PD”, Prijedor (realizator); Gavranović d.o.o. Prijedor (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 374.377
Odobrena sredstva (u KM): 299.034
Vrijeme trajanja projekta: 16 mjeseci
Naziv projekta: Razvoj i implementacija novog poslovnog modela - Masterwood
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kozarac
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Specifični cilj ovog projekta je razvijanje i uvođenje novog modela poslovanja u kompaniji Masterwood d.o.o., čime će se otvoriti nove dimenzije rasta i razvoja za ovog proizvođača namještaja iz Kozarca. Investiranjem u nabavku nove opreme zasnovane na CNC tehnologiji, te razvojem novih proizvoda više dodane vrijednosti ojačaće se i tržišna konkurentnost kompanije. U okviru projekta planirana je digitalizacija ukupnog poslovanja, uvođenje funkcije “kontrolinga” kao nove filozofije upravljanja koja će kompaniji olakšati proces donošenja strateških odluka, ali i umrežavanje sa relevatnim dizajnerima i agentima iz zemlje i inostranstva. Fleksibilnost u poslovanju i povećanje nivoa produktivnosti kompanije rezultirat će stvaranjem novih poslovnih prilika te zapošljavanjem novih kadrova.
Projekat provodi: Masterwood d.o.o. Kozarac
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 398.920
Odobrena sredstva (u KM): 195.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Jačanje inovativnih kapaciteta i povećanje izvoza
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Laktaši
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekat će dovesti do unapređenja produktivnosti rada i ukupne tehnologije proizvodnje kompanije PROINOX d.d.o. kroz nabavku sofisticirane opreme te primjenu većeg stepena digitalizacije i inovativnosti u upravljanju proizvodnjom. Projektom je planirano i jačanje ljudskih resursa, uz unapređenje znanja i vještina radnika na radu u postojećim i novim proizvodnim procesima. Primjenom savremenih marketinških alata i standarda, unaprijediće se i izvozni kapaciteti ovog proizvođača profesionalne ugostiteljske opreme od inoxa. Projekat će dovesti do povećanja prodaje i novih zaposlenja.
Projekat provodi: PROINOX FM d.o.o. Laktaši
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 390.000
Odobrena sredstva (u KM): 195.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Novi koncepti metodologije za povećanje konkurentnosti – NMCIC
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banja Luka
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekat će poboljšati ukupnu konkurentnost firme Maxmara d.o.o. uvođenjem novih i modernih poslovnih procesa, obrazovanjem menadžmenta kompanije i jačanjem tehnološke baze. Projekt će implementirati održivu praksu Lean management u lancu prodaje i nabavke i Lean production u proizvodnom pogonu. Zajedno s ugradnjom nove mašine za proizvodnju stakla IZO, to će optimizirati sve ključne poslovne procese. Skraćivanjem vremena od prodajne cijene do prijedloga i od potvrđene narudžbe do isporuke, kompanija će osvojiti unosnije poslovne narudžbe (s povećanom dobiti) i zaposliti novo osoblje.
Projekat provodi: Maxmara d.o.o. Banja Luka
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 301.964
Odobrena sredstva (u KM): 145.385
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti kompanije tehnološki inovativnim unapređenjem proizvodnje i promocijom novih usluga
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sanski most
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: U sklopu ovog projekta bit će unaprijeđeni proizvodni kapaciteti kompanije GAT d.o.o. putem dodatne modernizacije i automatizacije proizvodnih linija i proizvodnog procesa. Dodatno, biće razvijene nove usluge i marketinške inovacije. Zahvaljujući ugovoru o stručnoj saradnji između kompanije GAT i Univerziteta u Bihaću, tokom trajanja projekata odvijat će se uzajamni transfer znanja te će se podići i kvalifikacioni nivo zaposlenika kroz predviđene edukacije. Uslijed povećanja stepena digitalizacije poslovanja i proizvodnje te usavršavanja radne snage, realizacija ovog projekta će doprinijeti zapošljavanju kvalifikovanih mladih ljudi.
Projekat provodi: GAT d.o.o. Sanski Most
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 381.900
Odobrena sredstva (u KM): 181.900
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Izgradnja proizvodnih kapaciteta, razvoj inovativnih proizvoda i digitalizacija preduzeća
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banja Luka
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: U cilju jačanja konkurentnosti preduzeća, povećanja kvaliteta i skraćenja rokova proizvodnje, kompanija namjerava izgraditi vlastiti kapacitet za plastifikaciju proizvoda, koji je neophodna karika u proizvodnom procesu. Tri Best je proizvođač liftova i ostalih uređaja za dizanje i nošenje, a uvođenje novih tehnologija, veći nivo digitalizacije upravljačkih i proizvodnih procesa, te poboljšanje proizvodnih kapaciteta i razvoj inovativnih proizvoda (vanjski liftovi) doprinijeće ekonomskom rastu i izvozu kompanije. Tri Best planira poslovno umrežavanje s institucijama podrške, poput Mašinskog fakulteta u Banjaluci. Planirana je i stručna obuka osoblja, kao i zapošljavanje novih kvalifikovanih radnika u okviru ovog projekta.
Projekat provodi: Tri Best d.o.o. Banja Luka
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 303.650
Odobrena sredstva (u KM): 129.900
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sjeverno-zapadna BiH
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija i drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekt NOVALIS jača konkurentnost sektora prerade metala i drveta kao ključnih izvoznih sektora BiH na jedinstveno tržište EU i zemlje CEFTA-e. Kroz svoje aktivnosti projekat gradi kapacitete ciljanih kompanija. Takođe, projekat uspostavlja jaču interakciju između kompanija za preradu metala i drveta, pružalaca usluga za razvoj poslovanja i kompanija iz IKT sektora, podržavajući tako inovacije, unapređenje proizvodnje i digitalizaciju poslovnih procesa. Omogućavanjem stvaranja proizvoda veće dodane vrijednosti na međunarodnim tržištima, NOVALIS doprinosi zadržavanju postojećih te stvaranju novih visokokvalitetnih radnih mjesta.
Projekat provode: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka (vodeći realizator); Mašinski fakultet, Organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka (realizator); Spektra DMG d.o.o. Banja Luka (realizator); MasterWood d.o.o. Prijedor (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 678.430
Odobrena sredstva (u KM): 542.700
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Centar za digitalizaciju za unapređenje konkurentnosti i inovacija u MSP-ima - DigIT MSP
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Republika Srpska, Grad Banja Luka i opštine Gradiška i Prnjavor
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekt DigIT MSP doprinosi povećanju konkurentnosti i poboljšanju inovacionih kapaciteta kroz digitalnu transformaciju ciljanih malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj. Projektom uspostavlja Centar za digitalnu transformaciju. Centar će nuditi usluge poslovnog razvoja, uključujući upotrebu savremenih IT alata, unapređenje komunikacija i prodaje, stručne konsultacije i unapređenje znanja o upravljanju krizama, zdravstvenoj zaštiti i zaštiti na radu, i druge teme. Projekt će ubrzati daljnji razvoj IKT sektora i metaloprerađivačke industrije, a to će rezultirati povećanim izvozom ciljanih MSP-a, stvaranjem novih i zadržavanjem postojećih radnih mjesta.
Projekat provode: Privredna komora Republike Srpske Banja Luka (vodeći realizator); Područna privredna komora Banja Luka (realizator); Inovacioni centar Banja Luka (realizator); Saga NFG d.o.o. Banja Luka (realizator); Topinox d.o.o. Prnjavor (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 484.379
Odobrena sredstva (u KM): 383.998
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Proširenje asortimana proizvoda, modernizacija proizvodnog procesa i digitalizacija
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Grad Gradiška i opštine Laktaši, Srbac i Kozarska Dubica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: GMP Kompani nastoji ojačati konkurentske prednosti i bolje se pozicionirati na zahtjevnom tržištu ponude namještaja u EU. Projekat će omogućiti uvođenje visokokvalitetnih proizvoda (od kože ili platna sa inovativnim dizajnom), osavremenjivanje proizvodnog procesa i digitalizaciju poslovanja. U okviru projekta, firma će nabaviti nove mašine koja će omogućiti izradu proizvoda inovativnog dizajna i racionalizaciju postojećeg proizvodnog procesa (npr. računarska izrada šablona od iverice i njihovo memorisanje za potrebe buduće proizvodnje). Dodatno, uvest će se digitalizacija upravljanja poslovnim procesima i e-trgovina. Povećanje obima proizvodnje omogućit će dodatno zapošljavanje radnika u ovoj kompaniji.
Projekat provode: GMP Kompani d.o.o. Banja Luka
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 373.250
Odobrena sredstva (u KM): 135.500
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Naziv projekta: Završetak proizvodnje rezervoara od nehrđajućeg čelika i razvoj inovativnih računarskih programa za projektovanje i proizvodnju metalnih posuda
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banja Luka
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: U cilju povećanja prodaje i izvoza, u okviru ovog projekta firma Holzex d.o.o. namjerava kompletirati svoju liniju za proizvodnju inox metalnih posuda kroz nabavku neophodne opreme i mašina. Implementacija inovativnog automatizovanog projektovanja metalnih posuda za vinarije, pivare, mljekare i slične industrije znatno će unaprijediti poslovne procese. Takođe, nabavkom ERP sistema za poslovno planiranje i praćenje resursa i proizvodnje uspostavit će se savremeni sistem organizacije proizvodnje i IT podrške unutar kompanije. Time će se povećati obim proizvodnje i konkurentnost firme te otvoriti nova radna mjesta.
Projekat provode: Holzex Group d.o.o. Banja Luka
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 209.940
Odobrena sredstva (u KM): 102.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Unapređenje inovativnih kapaciteta uvođenjem standarda i novih tehnologija u proizvodnju
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Laktaši
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Cilj ovog projekta je unapređenje proizvodnje kompanije kroz optimizaciju radnih procesa. Projekat će omogućiti unapređenje tehnologije proizvodnje kroz nabavku inovativne i visokoproduktivne opreme za procese obrade lima. Poseban naglasak staviće se na zadovoljavanje aktuelnih standarda čime će se povećati broj proizvoda koje kompanija izvozi na međunarodno tržište. Uvođenjem evropskih standarda EN 1090 i EN 3834 biće poboljšan i sam kvalitet rada. Aktivnim djelovanjem na tržištu i primjenom savremenih marketinških alata, povećaće se prodaja i izvoz kompanije i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
Projekat provodi: Procesna oprema inženjering d.o.o Laktaši
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 255.450
Odobrena sredstva (u KM): 125.800
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Razvoj proizvoda i tehnologije, obuka osoblja i modernizacija opreme za proizvodnju čeličnih konstrukcija
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prnjavor
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: U okviru ovog projekta proizvođač čeličnih konstrukcija Ferrostil-MONT namjerava u svom proizvodnom procesu uvesti savremeniju tehnologiju rada i nabaviti novu proizvodnu opremu. Kako bi se omogućilo i kvalitetnije farbanje čelične konstrukcije, projekat će podržati i izgradnju komore za lakiranje, čime će se postići bolji kvaliteta proizvoda, ušteda energije i materijala za farbanje te zaštita zdravlja zaposlenih i životne sredine u skladu sa savremenim ekološkim propisima. Poboljšanjem kvaliteta proizvoda, smanjenjem troškova proizvodnje, povećanjem tehnološke i proizvodne efikasnosti te obima proizvodnje i izvoza na tržište EU, povećat će se i konkurentnost i inovativnost kompanije Ferrostil-MONT te omogućiti upošljavanje novih kvalifikovanih radnika.
Projekat provodi: Ferrostil-MONT d.o.o. Prnjavor
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 210.505
Odobrena sredstva (u KM): 104.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Razvoj softvera za vizualizaciju proizvoda i e-poslovanje
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Tešanj
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekat će omogućiti izradu softvera za vizualizaciju proizvoda i racionalizaciju obrade narudžbi (e-poslovanje), kao i uspostavu intraneta za kompaniju Artisan d.o.o. Projekat će poboljšati kvalitetu i efikasnost poslovnih procesa te skratiti vrijeme obrade narudžbi, što će doprinijeti daljem rastu kompanije, povećanju prometa i otvaranju novih radnih mjesta.
Projekat provodi: Artisan d.o.o. Tešanj
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 314.200
Odobrena sredstva (u KM): 157.100
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Inovacije u razvoju, proizvodnji i digitalnom marketingu za povećanje konkurentnosti
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepće
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Uvođenjem inovacija u proizvodnju, organizaciju, razvoj i prodaju, cilj ovog projekta je da pozicionira kompaniju Saga kao internacionalno prepoznatljiv i atraktivan brend u svijetu modernog dizajnerskog namještaja. Kroz uvođenje suvremenih strojeva i tehnologija za obradu drveta te optimiziranje i mapiranje proizvodnih procesa, Saga namjerava unaprijediti svoje proizvodne kapacitete i povećati produktivnost i efikasnost. Planiran je dizajn nova dva proizvoda, uvođenje standarda kvalitete ISO 9001, kao i novi marketinški pristup kreiranjem dinamične web stranice i jačanjem digitalnog marketinga. To će dovesti do povećanja prodaje i omogućiti zapošljavanje novih radnika.
Projekat provodi: Saga d.o.o. Žepče
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 365.000
Odobrena sredstva (u KM): 182.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: FAB-LAB - Ekonomija zasnovana na inovacijama
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zeničko-dobojski kanton, uključujući općine Tešanj, Usora i Doboj Jug
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Pružajući podršku kompanijama da inoviraju, poslovno sarađuju i izvoze, projekt FAB-LAB doprinosi rastu izvoza, zadržavanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta. Projekt će se fokusirati na digitalizaciju poslovnih aktivnosti ciljanih kompanija, jačanje njihove konkurentnosti i njihovih inovativnih pristupa. Projektom će se uspostaviti FAB-LAB centar za izvozno orijentisane kompanije u metalnoj i mašinskoj industriji. FAB LAB centar će organizirati obuku za srednji menadžment u ciljanim kompanijama, kao i obuku za specijalizirane radnike (npr. zavarivače, tehničare za montažu) ali i treninge za visoko kvalificiranu radnu snagu (CAD-CAM i CNC operateri). Održivi rezultati će se vidjeti kroz poboljšanje poslovnog okruženja.
Projekat provodi: Razvojna agencija općine Tešanj – TRA (vodeći realizator); GMC d.o.o. Usora (realizator); JUNIOR-EKO-TERMIK d.o.o. Tešanj (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 601.285
Odobrena sredstva (u KM): 451.059
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Digitalizacija proizvodnje kalupa za furnir
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Šipovo
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekat za cilj ima poboljšanje organizacionih i inovativnih kapaciteta kompanije. Fokus je na implementaciji namjenskog softvera za planiranje i upravljanje proizvodnjom te digitalizaciju proizvodnje. U okviru projektnih aktivnosti biće omogućena dokvalifikacija i zapošljavanje radnika sa većim stepenom organizacione i informatičke obučenosti, čime će Čajevec Company privuči mlađu radnu snagu u lokalnoj sredini u kojoj je izražen negativan demografski trend.
Projekat provodi: Čajavec Company a.d. Šipovo
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 211.520
Odobrena sredstva (u KM): 95.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Digitalizacija poslovanja kroz uvođenje ERP sistema i implementaciju platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: U okviru ovog projekta Termika d.o.o. će se osposobiti za konstruisanje i proizvodnju hidrauličkih cilindara za potrebe bh. tržišta te stvoriti uslove za izvoz ovih proizvoda u inostranstvo. Nabavka nove opreme za obradu metala omogućit će precizno rezanje repromaterijala i izradu dijelova za nove hidrauličke cilindre uz postizanje veće tačnosti, brzine izrade i kvalitete obrade metala. Kompanija će izraditi katalog u koji će biti uvršteni novi proizvodi za domaće i EU tržište, a pokrenut će se i nova informativna i prodajna internet stranica na njemačkom i bhs jeziku. Projekat će omogućiti obuku radnike iz stručnih oblasti komunikacija i prodaje, hidraulike, softvera za projektovanje i 3D modeliranje, zavarivanja i rada na CNC mašinama. Kompanije će u svom novom proizvodnom pogonu zaposliti novu radnu snagu i osposobiti je za korištenje nove opreme i tehnologije obrade metala.
Projekat provodi: Termika d.o.o. Zenica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 364.748
Odobrena sredstva (u KM): 182.331
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Digitalizacija poslovanja kroz uvođenje ERP sistema i implementaciju platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Digitalizacijom poslovanja u okviru ovog projekta, firma Glovis, proizvođač dječijih igrališta i urbanog mobilijara iz Zenice, namjerava unaprijediti poslovanje i povećati tržišnu konkurentnost. Projekat će podržati razvoj platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta, omogućujući time bržu i efikasniju interakciju s klijentima, prijave kvarova te održavanje igrališta i sprava u skladu sa aktuelnim EU standardom BAS EN 1176. U cilju dodatnog poboljšanja sigurnosti djece na igralištu tokom trajanja pandemije, kompanija će tržištu ponuditi i set novih proizvoda za dezinfekciju na javnim mjestima. Unapređenjem poslovanja, kompanija će tokom trajanja projekta otvoriti nova radna mjesta.
Projekat provodi: Glovis d.o.o. Zenica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 276.100
Odobrena sredstva (u KM): 136.680
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: CeDICo - Centar za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost metalne industrije u regiji Središnja Bosna
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zeničko-dobojski kanton (ZDK), Srednjobosanski kanton (SBK), uključujući općine Zenica, Tešanj i Bugojno
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekt CeDICo doprinosi povećanju izvoza među ciljanim malim i srednjim poduzećima kroz digitalizaciju poslovnih procesa, specijalizovane programe obuke, inovativne pristupe među kompanijama i poboljšanja njihove poslovne saradnje, kao i poboljšanje poslovnog okruženja. Projektom će se uspostaviti Centar za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost (CeDICo) pri Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Podržavajući ciljane kompanije da prilagode svoje poslovne procese i osiguraju sigurne uvjete rada, projekt CeDICo ublažava negativne posljedice pandemije COVID-19 u postojećim okolnostima. To će rezultirati napretkom metalnog sektora, otvaranjem novih i zadržavanjem postojećih radnih mjesta.
Projekat provodi: Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici (vodeći realizator); Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici (realizator); Pravni fakultet Univerziteta u Zenici (realizator); Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Sarajevo (realizator); Privredna komora ZDK, Zenica (realizator); Privredna komora SBK, Jajce (realizator); Infonet d.o.o. Tuzla (realizator); Kalim Profil d.o.o. Tešanj (realizator); KPM - BH Metal and Plastics Processing Centre d.o.o. Tešanj (realizator); Medena Commerce d.o.o. Tešanj (realizator); Tvornica alata d.o.o. Bugojno (realizator); Hidraulik tim d.o.o. Tešanj (realizator); Prima Commerce d.o.o. Zenica (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 736.130
Odobrena sredstva (u KM): 535.930
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Brend koji vrijedi više
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Fojnica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Cilj projekta je povećati konkurentnost proizvođača namještaja MS&Wood kroz re-brendiranje postojećih i novih proizvoda te uvođenjem inovacija u dizajn i marketing. U saradnji s poznatim produkt dizajnerima i uz korištenje tehnika savijanja i pletenja, bit će dizajnirane inovativne kolekcije namještaja. U sklopu projekta predviđena je i promocija dizajniranog namještaja koji će se, uz odabir novog zvučnog imena brenda, pozicionirati kao proizvod više cjenovne kategorije, prepoznatljivog kvaliteta i vrhunske izrade. U svrhu bolje promocije i dostupnosti proizvoda u vremenu pandemije COVID-19, razvit će se i webshop platforma te Android i IOS aplikacije. Projekat će omogućiti zapošljavanje nove, visoko-obrazovane i visokokvalificirane mlade radne snage.
Projekat provodi: MS & Wood d.o.o. Fojnica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 388.150
Odobrena sredstva (u KM): 188.705
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: EXPO-CERTinno - Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bosna i Hercegovina
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija i drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekt EXPO-CERTinno doprinosi boljem pristupu međunarodnim tržištima ciljnih drvoprerađivačkih i metaloprerađivačkih kompanija iz BiH. Projekt se tako fokusira na jačanje njihove konkurentnosti. Projekt omogućava ciljanim kompanijama da koriste usluge poslovnog razvoja i alate za e-učenje, da procjene svoje inovacijske kapacitete i da poštuju EU standarde u vezi izvoza. Uspostavljanjem Digitalne akademije za sektore metala i drveta, podržat će se i postupak certificiranja u skladu sa EU standardima (CE oznaka). Projekat će rezultirati zadržavanjem radnih mjesta, novim zapošljavanjima i povećanim izvozom ciljanih kompanija.
Projekat provodi: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Sarajevo (vodeći realizator); Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak, Mostar (realizator); INAF d.o.o. Sarajevo (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 278.953
Odobrena sredstva (u KM): 223.103
Vrijeme trajanja projekta: 17 mjeseci
Naziv projekta: Pokretanje nove proizvodne linije - proizvodnja metalnih dijelova stolica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bosna i Hercegovina
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Osnovni cilj projekta je povećanje konkurentnosti i izvoza proizvođača drvenih stolica firme Wood Team d.o.o. iz Ilijaša. Kompanija namjerava razviti novu proizvodnu liniju koja bi im omogućila vlastitu proizvodnju metalnih dijelova neophodnih u finalnoj izradi stolica. Uvođenjem novih inovativnih tehnologija, odnosno nabavkom softvera za upravljanje robotima za zavarivanje, povećaće se preciznost i kvalitet varenja, a radnicima će biti olakšano izvođenje pojedinih operacija. Uz razvoj nove proizvodne linije, planirana je i edukacija osoblja za rad na novoj opremi i programiranju rada robota. To će dovesti do zapošljavanje nove radne snage.
Projekat provodi: Wood Team d.o.o. Ilijaš
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 201.000
Odobrena sredstva (u KM): 100.430
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Pokretanje nove proizvodne linije - proizvodnja metalnih dijelova stolica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bosna i Hercegovina
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Alternativa d.o.o. će uspostaviti akreditiranu laboratoriju za ispitivanje koeficijenta toplotne provodljivosti (λ) termo-izolacionih panela. Uspostava laboratorije će doprinijeti inovaciji i optimizaciji proizvodnje, a znatno će se reducirati i dosadašnji visoki novčani izdaci, vremenski rokovi i angažman radne snage potrebni za ispitivanja u vanjskim laboratorijama. Zahvaljujući efikasnijem proizvodnom procesu, izvoz i prodaja kompanije će porasti i bit će otvorena nova radna mjesta. U novouspostavljenoj laboratoriji Alternativa d.o.o. će nuditi usluge ispitivanja i za treće strane, čime će kompanija ostvarivati i dodatni prihod.
Projekat provodi: Alternativa d.o.o. Sarajevo
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 229.499
Odobrena sredstva (u KM): 114.662
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Izgradnja inovativnog dizajnerskog brenda
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Konjic
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: U cilju povećanja konkurentnosti, projekat će predstaviti nove, inovativne i unikatne dizajnerske komade namještaja firme Rukotvorine d.o.o. Projekat će omogućiti nove promocijske aktivnosti. Bit će dizajnirana i razvijena najmanje četiri nova proizvoda koji odražavaju i jačaju identitet brenda. Kompanija će u proizvodnom procesu koristiti nedavno predstavljeni ERP softver (planiranje i praćenje resursa i proizvodnje) za optimizaciju isplativosti novih proizvoda. Kroz ulaganja u razvoj i kvalitetu novih proizvoda, komunikacijske alate i PR strategiju, ovaj proizvođač namještaja namjerava povećati prodaju na ciljanim izvoznim tržištima. Rast kompanije omogućit će nova zapošljavanja.
Projekat provodi: Rukotvorine d.o.o. Konjic
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 412.953
Odobrena sredstva (u KM): 157.980
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Diverzifikacija prodajnog asortimana i optimizacija proizvodnog procesa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Posušje
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Proširenjem prodajnog asortimana, proizvođač električnih vodova i kablova MIVIKO d.o.o u okviru ovog projekta za cilj ima unaprijediti svoju konkurentnost na tržištu. MIVIKO će razviti i uvesti nove grupe elektroničkih i signalnih kablova s elektromagnetskom zaštitom, specifično namijenjenih upravljanju uređajima u industriji. Kompanija će implementiranjem automatiziranog modela dinamičkog planiranja proizvodnje i uvođenjem novog modula u ERP sistem (poslovno planiranje resursa i proizvodnje) postići rast produktivnosti i prodaje, što će otvoriti prostor za zapošljavanje i obuku nove radne snage.
Projekat provodi: MIVIKO d.o.o. Posušje
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 466.114
Odobrena sredstva (u KM): 188.400
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Nadogradnja inovativnog asortimana proizvoda "Pametna kuća / zgrada, hotelsko upravljanje"
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Razvojem hardvera i softvera za parking sistem i njegovim integriranjem u postojeći sistem automatizacije, svrha ovog projekta je razviti cjelovit proizvod koji će biti konkurentniji i dostupniji svima. Također, projekt omogućuje novu opremu koja će optimizirati proizvodne procese, smanjiti otpad i povećati kvalitetu proizvoda. Da bi poboljšala organizaciju i unaprijedila njenu virtualizaciju, kompanija namjerava kupiti softver za virtualni računar koji će poboljšati svakodnevno funkcioniranje ERP sistema (poslovno planiranje i praćenje resursa i proizvodnje). Projektne investicije povećat će tržišnu konkurentnost kopanije i stvoriti nova radna mjesta.
Projekat provodi: TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 387.886
Odobrena sredstva (u KM): 191.251
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Jačanje kapaciteta kompanije kroz inovacije poslovnih i tehnoloških procesa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Cilj ovog projekta je optimizacija proizvodnih procesa poduzeća SIK i stvaranje uvjeta za digitalizaciju poslovanja kroz unapređenje računalne infrastrukture, uvođenje ERP sustava za planiranje i praćenje resursa te nabavkom potrebne tehnološke opreme. Optimizacija proizvodnih procesa omogućit će proizvodnju više jedinica za isti vremenski period i smanjiti troškove proizvodnje, što će doprinijeti većoj tržišnoj konkurentnosti. Povećanje kapaciteta proizvodnje i privlačenje novih kupaca, dovest će do zapošljavanja novih radnika i održivog rasta i razvoja kompanije.
Projekat provodi: SIK d.o.o. Mostar
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 489.949
Odobrena sredstva (u KM): 190.437
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Povećavanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća kroz digitalizaciju - IC SMED
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadno-hercegovački kanton, Srednjo-bosanski kanton, uključujući Grad Mostar i općone Konjic, Čapljina, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Posušje, Ljubuški, Grude, Jajce, Vitez, Travnik, Trebinje
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekt IC SMED nudi Centar za digitalizaciju u Mostaru i podržava implementaciju inovativnih pristupa među ciljanim malim i srednjim poduzećima (MSP). Projekt se fokusira na poboljšanje poslovnog okruženja za rast i razvoj u metalnoj industriji. Ciljani MSP-i će imati koristi od digitalizacije poslovnih procesa i uvođenja novih poslovnih modela, što će omogućiti njihovu poslovnu optimizaciju, smanjenje troškova i povećanu produktivnost. Jačanjem svoje konkurentnosti, ciljana MSP će povećati svoj izvoz i promet i što je najvažnije - zadržati i stvoriti nova radna mjesta.
Projekat provodi: Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru (vodeći realizator); Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG, Posušje (realizator); SIK d.o.o. Mostar (realizator); ŠKUTOR d.o.o. Mostar (realizator); Weltplast d.o.o. Posušje (realizator); TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg (realizator); Ma-com d.o.o. Stolac (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 606.662
Odobrena sredstva (u KM): 478.986
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti metalnog sektora u Hercegovini
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar i područje Hercegovine
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekt BetMet doprinosi poboljšanju konkurentnosti ciljanih malih i srednjih poduzeća podržavajući ih u upotrebi inovativnih tehnologija i usluga poslovnog razvoja u proizvodnji gotovih metalnih proizvoda. Metodologija projekta se oslanja na kontinuirani razvoj specijaliziranih usluga po mjeri za ciljana mala i srednja poduzeća. Dio pristupa odnosi se na postupak zaštite metalnih površina u skladu sa EU standardima kvalitete. Projekt se također fokusira na zapošljavanje studenata mašinstva kao visokokvalificirane radne snage u industriji Projektne aktivnosti će rezultirati napretkom metalnog sektora u regiji, zadržavanjem radnih mjesta te novim radnim mjestima.
Projekat provodi: Udruženje za poduzetništvo i poslovanje LiNK, Mostar (vodeći realizator); Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar (realizator); IT Odjel d.o.o. Mostar (realizator); Eurosjaj d.o.o. Konjic (realizator
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 790.000
Odobrena sredstva (u KM): 550.000
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora u Hercegovini
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar i područje Hercegovine
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekt doprinosi povećanju izvoza i održivom rastu u drvoprerađivačkom sektoru na području Hercegovine. Projektom će se osmisliti i implementirati programi obuke koji će pomoći u stvaranju viskoko osposobljene radne snage. Također, projekt će omogućiti ciljanim malim i srednjim poduzećima da koriste ICT alate u optimizaciji poslovanja i jačanju proizvodnje, kao i da se uključe u inovativne pristupe i poslovno umrežavanje. To će rezultirati ubrzanim razvojem sektora prerade drveta u regiji, zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta u drvoprerađivačkom sektoru.
Projekat provodi: Udruženje drvni klaster Hercegovina, Mostar (vodeći realizator); Fondacija za inovacijski i tehnološki razvoj – INTERA, Mostar (realizator); Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo (realizator); Hera d.o.o. Mostar (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 600.820
Odobrena sredstva (u KM): 473.335
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Feel Kozara
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prijedor, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradiška i Kostajnica
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projektom “Osjeti Kozaru” će se povećati konkurentnost lokalnog turizma uz kreiranje novih turističkih proizvoda i njihov marketing na međunarodnom planu usmjeren ka ciljanom auditoriju koji traži funkcionalan turistički sadržaj i doživljaje u prirodi. Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja preduzeća, uključujući turoperatere, turističke agencije, lokalne restorane, hotele, motele, sportske klubove i udruženja. Povećanje turističkih aktivnosti u regiji će dovesti do novih zapošljavanja i većih prihoda domaćih kompanija koje posluju u sektoru turizma i drugim srodnim privrednim sektorima.
Projekat provodi: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 450,742
Odobrena sredstva (u KM): 357,742
Naziv projekta: Zelene destinacije
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mrkonjić Grad, Šipovo i Ribnik
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projekatom "Zelena destinacija u dolini gornjeg toka Sane i Plive” promoviraju se novi proizvodi eko turizma i turizam na otvorenom, primjenom pristupa integrisanog razvoja koji uključuje očuvanje prirode, digitalizaciju turističke ponude i tržišno orijentisani model upravljanja. Ponudom novih turističkih proizvoda destinacija će privući više posjetilaca i proširiti ekonomske koristi u regiji i među mikro, malim i srednjim preduzećima koja posluju u oblasti turizma. To će takođe dovesti do povećanja njihove prodaje, a otvorit će se i nova radna mjesta.
Projekat provodi: Opština Mrkonjić Grad (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 471,024
Odobrena sredstva (u KM): 376,819
Naziv projekta: Staza stare pruge
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Busovača, Vitez, Travnik, Donji Vakuf i Jajce
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projektom “Staza stare pruge” će se kreirati novi turistički proizvodi za turiste koji ovo područje posjećuju tokom ljeta u okviru turizma na otvorenom, te će se tako proširiti turistička ponuda za duži boravak posjetilaca i veći broj posjeta. Između ostalog, u okviru projekta će se izgraditi biciklistička staza u kombinaciji s turističkim razgledanjem ruralnih područja, gastronomijom i smještajem, a ta ponuda će se promovirati na međunarodnom planu. Korisnici, koji uključuju putničke agencije, ugostiteljska poduzeća, hotele, pružatelje usluge noćenja s doručkom, te tematska sportska udruženja, klubove i ostale, će svi imati koristi od većeg broja turista i boljeg kvaliteta turističke infrastrukture.
Projekat provodi: Regionalna razvojna agencija (REZ) (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 512,300
Odobrena sredstva (u KM): 380,073
Naziv projekta: Sarajevo, grad na otvorenom
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Centar, Stari Grad, Vogošća i Ilijaš
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projektom “Sarajevo, grad na otvorenom” se turistička ponuda regije integrira u međunarodne lance vrijednosti jačanjem brendiranja i povećanjem korištenja modernih IKT alata. Projektom će se također poticati razvoj novih i poboljšanje postojećih turističkih proizvoda u oblasti turizma na otvorenom. Projekat je usmjeren na aktivnosti vezane za promociju brdskog biciklizma, pješačenja i penjanja. Podrška unapređenju sadržaja i dizajna proizvoda te ukupnog turističkog doživljaja će se vršiti primjenom moderne IKT podrške i mobilnih aplikacija, te moderne opreme. Mikro, mala i srednja poduzeća u regiji će imati koristi od većeg broja turista u vidu povećanja prodaje i stvaranja mogućnosti za nove radna mjesta.
Projekat provodi: Lupon Ventures d.o.o. (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 472,920
Odobrena sredstva (u KM): 378,000
Naziv projekta: Enjoy Sarajevo-Romanija Region
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Istočno Sarajevo, Pale, Istočni Stari Grad i Sokolac
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projektom “Osjeti zadovoljstvo boravka u prirodi duž Zelene staze Via Dinarica u Sarajevsko-romanijskoj regiji” poboljšat će se kvalitet postojećih i razviti novi turistički proizvodi koji će se marketinški predstaviti na međunarodnom planu, putem jačanja kapaciteta pružatelja usluga u turizmu u ovoj regiji i kroz pomoć prilikom kreiranja raznolikije turističke ponude. Jahorina je već prepoznata kao regionalni skijaški centar, ali će novi sadržaji u vezi turizma na otvorenom i nastavak turističke sezone donijeti nove prednosti lokalnim zajednicama. Mikro, mala i srednja preduzeća su odgovorila na ove potrebe učešćem u pripremi projekta od koga će imati koristi na održiv način, uz povećanje svoje prodaje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje.
Projekat provodi: Turistička organizacija Jahorina - Grad Istočno Sarajevo (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 505,369
Odobrena sredstva (u KM): 397,688
Naziv projekta: Virtualna stvarnost u Perućici
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Nacionalni park Sutjeska
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Kulturni turizam
Kratak opis projekta: Projektom “Virtualna stvarnost u Perućici” se na inovativan način jača razvoj turizma u Nacionalnom parku Sutjeska. Projekat posjetiocima omogućava istraživanje zaštićenog područja nacionalnog parka putem IKT rješenja Centra za virtualnu stvarnost (VRC), kao i korištenje novih turističkih proizvoda. Pored ostalog, nude se edukativni programi za različitu ciljanu publiku. Marketing novih turističkih proizvoda će se vršiti na međunarodnom planu pružajući tako lokalnoj privredi ostvarivanje više koristi od turizma. Mikro, mala i srednja preduzeća, ugostitelji i drugi obrti i turoperateri će imati koristi od pristupa lancima vrijednosti, uslugama za razvoj poslovanja i digitalnim alatima, te će ostvariti porast prihoda i prodaje uz otvaranje novih radnih mjesta.
Projekat provodi: Javna ustanova Nacionalni park "Sutjeska" (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 547,993
Odobrena sredstva (u KM): 438,394
Naziv projekta: Ćiro - put svjetske baštine
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Stolac, Ravno, Čapljina i Mostar
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Kulturni turizam
Kratak opis projekta: Projekat “Ćiro - put svjetske baštine” je nastavak nastojanja da se turistička ponuda Hercegovine, područja bogatog kulturnim, historijskim i vjerskim naslijeđem, proširi autentičnim pričama i činjenicama. Projektom se promovira kulturni turizam i turizam na otvorenom duž pruge starog kolosijeka koja je nekada povezivala 3 države šire regije. Projekat će kreirati turističku ponudu kojom se posjetiocima predstavlja nekoliko historijskih atrakcija (Eiffelov most na Ćirinom putu, Mustajbegova ćuprija u blizini Čapljine, neotkrivena nekropola blizu Hutova itd.) a koja se uvezuje s autentičnom kuhinjom i aktivnostima na otvorenom. Korisnici projekta, odnosno mikro, mala i srednja preduzeća, kako u turizmu, tako i u srodnim ekonomskim sektorima u ruralnim područjima i duž biciklističke staze Ćiro, će povećati svoju prodaju i otvoriti nova radna mjesta.
Projekat provodi: Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu – REDAH (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 738,123
Odobrena sredstva (u KM): 590,300
Naziv projekta: Magična penjališta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: 49 općina koje se nalaze duže Zelene staze Via Dinarica u Bosni i Hercegovini
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projektom “Osvoji Zelenu stazu via Dinarica” se promovira specifična niša u okviru turizma na otvorenom, odnosno turistički lokaliteti za sportsko penjanje po stijenama u Bosni i Hercegovini. Projekat će evidentirati destinacije za penjanje duž Zelene staze Via Dinarica i ponuditi ih specifičnim turističkim portalima u Evropi i diljem svijeta, nudeći također raznolikiju turističku ponudu koja prati ove lokalitete u vidu doživljaja u prirodi, smještaja i gastronomije. Projekat će koristiti digitalne alate i pružiti nove turističke usluge uz opremanje i označavanje nekoliko novih lokaliteta za penjanje. Korisnici projekta, poput klastera pružatelja usluga (hoteli, restorani, prodavnice suvenira, prodavnice sportske opreme i drugi) će imati koristi od većeg broja turista.
Projekat provodi: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 344,591
Odobrena sredstva (u KM): 275,556
Naziv projekta: Program podrške mladima u oblasti informacionih tehnologija
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Grad Banja Luka
Sektor: Poduzetništvo
Podsektor/niša: IT i kreativne industrije
Kratak opis projekta: Ovaj projekat će ojačati kapacitete 100 mladih ljudi mlađih od 35 godina i dati podršku za 20 kandidata da registruju i vode vlastite biznise. Radi se o jedinstvenom programu podrške preduzetnicima koji objedinjava kompletnu obuku, mentorstvo, radionice iz ostalih potencijalno korisnih vještina a koji je namijenjen naprednim tehnologijama.
Projekat provode: Gradska razvojna agencija Banja Luka u partnerstvu sa Gradom Banja Luka, Zavodom za zapošljavanje RS – Filijala Banja Luka, Elektrotehničkim fakultetom, firmama „Blok projekt” d.o.o., „Ad Lab“ s.p., „Media Lab”d.o.o., Telegroup d.o.o. udruženjima Udruženje „Bit Alijansa“, Klub poslovnih žena Republike Srpske“ i ICBL kao fondacija.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 418,103
Odobrena sredstva (u KM): 373,982
Naziv projekta: Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Općine Petrovac, Ribnik i Bosanski Petrovac
Sektor: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Poduzetništvo u poljoprivredi i agroturizmu
Kratak opis projekta: Ovaj projekat će ojačati kapacitete 100 mladih ljudi mlađih od 35 godina i dati podršku za 20 kandidata da registruju i vode vlastite biznise. Radi se o jedinstvenom programu podrške preduzetnicima koji objedinjava kompletnu obuku, mentorstvo, radionice iz ostalih potencijalno korisnih vještina a koji je namijenjen naprednim tehnologijama.
Projekat provode: Općine Petrovac, Bosanski Petrovac i Ribnik, Poljoprivredna zadruga Klekovača, Udruženje „GEA“, Turistička organizacija opštine Petrovac Drinić, etno-selo „Čardaklije“, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, Banja Luka College i JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 388,720
Odobrena sredstva (u KM): 349,849
Naziv projekta: TREIN - Mreža poduzetništva i inovacija Travnik
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Travnik i Srednjobosanski kanton
Sektor: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Izvoz
Kratak opis projekta: Ovaj projekat će kreirati i razviti mehanizme podrške mladima u pokretanju i vođenju vlastitog biznisa te na taj način unaprijediti kapacitete u oblasti zapošljavanja na području općine Travnik i općina Srednjobosanskog kantona koje gravitiraju Travniku. Kroz realizaciju programa poduzetničke edukacije za najmanje 100 mladih u cilju razvoja i realizacije poslovnih ideja i održavanje motivacionog programa promocije samozapošljavanja za najmanje 100 mladih nezaposlenih osoba (do 30 godina), projekat će podržati 32 firme u pred start up i start up fazi i ubrzati uspostavljanje i podržati razvoj najmanje 20 inovativnih start-up.
Projekat provode: Općina Travnik, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Travnik, GS-tmt d.o.o Travnik, NOBIL d.o.o. Nova Bila, Mješovita srednja tehnička škola Travnik i Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 434,600
Odobrena sredstva (u KM): 391,133
Naziv projekta: Sarajevo-Centar poduzetništva
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sarajevo
Sektor: Poduzetništvo
Podsektor/niša: IT i kreativne industrije
Kratak opis projekta: Cilj projekta je kreiranje dugoročnog lokalnog partnerstva koje mijenja percepciju javnosti o poduzetništvu i potiče mlade na pokretanje inovativnih biznisa u oblasti ICT-a i kreativnih industrija. Programima podrške koji će se fokusirati na visokoprofitne industrije i mlade do 30 godina starosti sa područja Kantona Sarajevo, Centar za izvrsnost u poduzetništvu će pružati stručnu podršku u jačanju poduzetničkih osobina, razvoju poslovnog poduhvata i razvoju proizvoda i/ili usluge, prilika za umrežavanje i dugoročno mentorstvo te finansijsku podrška za pokretanje biznisa.
Projekat provode: Općina Centar Sarajevo, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Udruženje trenera CEFE u BiH, Internacionalni Burch univerzitet, Bit Alijansa i DVC Solutions d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 488,957
Odobrena sredstva (u KM): 399,166
Naziv projekta: Međuopćinska saradnja za bolju i inkluzivniju podršku biznisima
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Općine Jablanica, Kakanj i Konjic
Sektor: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Poduzetništvo u poljoprivredi i agroturizmu
Kratak opis projekta: Ovaj projekat nastoji direktno poboljšati inkluzivnu poduzetničku infrastrukturu kroz kreiranje sveobuhvatnog i inkluzivnog sistema podrške za razvoj novih biznisa. Na taj način će se stvoriti preduslovi za izgradnju vještina 130 osoba (žene, mlade nezaposlene osobe, osobe sa invaliditetom i dr.), te nastanak 20 novih biznisa i otvaranje min. 20 novih radnih mjesta. Kroz osnivanje tri posebna lokalna partnerstva za poboljšanje poduzetništva, 280 osoba će proći sistem savjetovanja, obuke i poboljšati svoje poduzetničke kapacitete. Na taj način će doći do osnivanja 50 novih biznisa od kojih će 20 biti osnovano od strane ranjivih kategorija (poboljšanjem inkluzivnosti sistema podrške).
Projekat provode: Općina Jablanica, Konjic, Kakanj, Službe za zapošljavanje HNK/Ž i ZDK, RadIN d.o.o., Jablanit d.o.o., Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 362,593
Odobrena sredstva (u KM): 322,708
Voće
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 715,316 KM
Povrće
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 414,432 KM
Ishrana goveda
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 325,982 KM
Uzgoj peradi
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 315,809 KM
Prerada mesa
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 910,302 KM
Mljekarstvo
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 2,163,479 KM
Proizvodnja vina
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 574,887 KM
Žitarice i uljarice
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 596,220 KM
Pčelarstvo
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 105,430 KM
Poduzetništvo
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 434,600 KM
Poduzetništvo u IT sektoru
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 907,160 KM
Poduzetništvo u poljoprivredi i agroturizmu:
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 751,313 KM
Turizam na otvorenom
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 2,165,878 KM
Kulturni turizam
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 1,028,694 KM
Metalna i mašinska industrija
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Drvoprerađivački sektor
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Projekat provodi: AD LOGISTIC
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je da pomogne kompaniji da ojača svoje poslovanje i unaprijedi proizvodni proces nabavkom nove opreme, čime bi se ubrzao procesa rada i skratilo vrijeme isporuke, što je prednost u ovim nestabilnim tržišnim uslovima. Također, kroz aktivnosti izrade poslovnog plana, kompanija će po prvi put odrediti pouzdane smjernice kojim putem ići i kako se širiti u budućnosti, te izdvojiti nedostatke, slabosti i nove mogućnosti. Definisat će se pozicija kompanije u odnosu na postojeću konkurenciju na tržištu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 50.465
Grant (u EUR): 30.166
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: BOJO-METAL
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kiseljak
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je unapređenje efikasnosti proizvodnje (racionalno upravljanje) i IT podrške, što će doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i omogućiti diversifikaciju baze klijenata kroz pristup novim tržištima. Kako bi se eliminisao negativan uticaj COVID 19, projekat ima za cilj unapređenje proizvodnje, povećanje efikasnosti korištenjem dostupnog softvera za programiranje CNC mašina i poboljšanje efikasnosti u obradi metala.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 79.505
Grant (u EUR): 47.550
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: LUX-Co
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Olovo
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Projektom kompanija želi unaprijediti proizvodne procese i povećati kvalitetu i sigurnost proizvoda (vrata) te zadovoljiti sigurnosne standarde za vrata na bazi drva, a to su certifikacije za zvučnu izolacije od 42 DB i vatrootpornost vrata od 30 minuta, što je također očekivanje tržišta. Projektom će kompanija unaprijediti i brušenje (četkanje) radne površine vrata, izvršiti detaljnu analizu stranih tržišta te održati B2B sastanke s potencijalnim kupcima.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 103.929
Grant (u EUR): 47.039
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: NihoMotors
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Konjic
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Ovim projektom kompanija će ojačati saradnju s postojećim te ostvariti saradnju s novim kupcima kroz unapređenje marketinških aktivnosti. U području upravljanja i obrazovanja te primjene LEAN alata, kompanija će započeti s uvođenjem standarda kvalitete kako bi osigurala stabilan rast i otpornije poslovanje u budućnosti. I na kraju, digitalizacijom u procesu programiranja CNC mašina kompanija će povećati produktivnost rada, kvalitetu i skratiti vrijeme isporuke usluga kupcima.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 19,480
Grant (u EUR): 11,248
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Procassa-Fischer d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Doboj Jug
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Glavni cilj projekta je povećanje broja kupaca na stranim tržištima kroz digitalizaciju procesa unutar kompanije, nabavku nove opreme te poboljšanje vidljivosti i promocije kompanije. Procassa-Fischer planira nabavku nove hidraulične CNC prese za savijanje lima budući da trenutni kapaciteti nisu dovoljni za širenje na inozemnim tržištima. Kompanija će angažovati stručnjaka koji će izraditi analizu i strategiju pristupa novim tržištima s fokusom na zemlje DACH regije i Nizozemsku.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 78.800
Grant (u EUR): 45.791
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Proinox FM d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Trn
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je unaprijediti proizvodne procese i marketing radi jačanja poslovnih aktivnosti ugroženih pandemijom COVID-19. U tu svrhu kompanija će unaprijediti proces brušenja nabavkom mašine za brušenje limova i angažovanjem stručnjaka za tehnologiju brušenja. Osim toga, Proinox FM će obučavati i educirati zavarivače te će uz unapređenje proizvodnog procesa provoditi aktivnosti usmjerene na marketing i povećanje ukupne vidljivosti kompanije. Uvođenje i primjena savremenih digitalnih alata realizirat će se razvojem online web shopa i produkcijom promotivnog videa.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 95.611
Grant (u EUR): 47.550
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Renesansa d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Živinice
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Projekat je usmjeren na unapređenje tehnološke baze i uvođenje savremene opreme i programskih alata koji će osigurati kontinuitet poslovanja kompanije i stvoriti osnovu za daljnji razvoj. Kompanija planira nabavu savremenog CNC rezača i ERP softvera koji će omogućiti veći obim proizvodnje, veću brzinu, vrhunsku preciznost i visoku kvalitetu rezanja te manje grešaka u proizvodnji, ali i razvoj novih tehnički naprednih proizvoda. Osim toga, kompanija će uvesti savremene digitalne alate kroz nabavu i implementaciju ERP Integralnog informacijskog sistema.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 79.634
Grant (u EUR): 47.652
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: ŠUVAK METAL doo
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kozarska Dubica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Projekt TEVATRON usmjeren je na jačanje kapaciteta kompanije Šuvak Metal d.o.o. kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja i unapređenje, razvoj novih proizvoda i usluga, a time i pristup novim tržištima. Planirane aktivnosti projekta TEVATRON osmišljene su kroz aktivnosti usmjerene na optimizaciju proizvodnje kroz konsultantske usluge koje će uključivati analizu opskrbnog lanca poslovnog procesa i materijalizirane kroz treninge i konsultantske aktivnosti. Planirana je i nabavka opreme (uređaji za zavarivanje, stol s alatima, mjerni instrumenti) za unapređenje proizvodnje i osiguranje pripremnih bravarskih radova za CNC obradu metala. Unapređenje partnerskih odnosa sa srednjim školama i organizovanjem praktične nastave u saradnji sa školama također su dio planiranih aktivnosti.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 79,000
Grant (u EUR): 47,366
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: UNIS TŠP
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je ulazak na nova tržišta uvođenjem inovativne, savremene opreme za proces pripreme galvanizacije i jačanjem ljudskih kapaciteta za praćenje procesa. Poboljšanjem kvalitete i kvantiteta usluga cinčanja stvaraju se mogućnosti izlaska na nova tržišta, što u konačnici osigurava dugoročnu održivost i stvara uslove za daljnji rast i razvoj kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 193,000
Grant (u EUR): 50,000
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Bravarija Pile d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Trn
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Kako bi kompanija ostala konkurentna, proizvodnju je potrebno modernizirati i unaprijediti. Tokom ovog projekta razvit ćemo mehanizme i sinhronizirati razvojne, proizvodne i upravljačke aktivnosti, kako bismo prevladali trenutne nedostatke u poslovanju izazvane COVID krizom. Nove prakse i standardi odnose se na: 1. unapređenje upravljanja poslovanjem; 2. poboljšanje organizacije proizvodnih procesa, nabavke materijala, planiranje i kontrola zaliha; 3. poboljšanje proizvodnih kapaciteta i uvođenje inovativnih proizvoda.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 77,678.21
Grant (u EUR): 40,047
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: KGH Projektovanje doo
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Nova Topola, Gradiška
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Ključni cilj projekta je pokretanje proizvodnje novog proizvoda - standardiziranog peleta ujednačene kvalitete i svojstava koji bi bio certificiran prema međunarodnim EN standardima te imao mogućnost izvoza na strana tržišta. Aktivnosti projekta bile bi: 1. Automatizacija proizvodne linije kroz nabavku softvera za nove mašine. 2. Povećanje proizvodnih kapaciteta nabavkom nove opreme i mašina (sušare i pakirnice gotovih peleta). 3. Pribavljanje EN certifikata, tokom trajanja projekta, za proizvedene pelete namijenjene izvozu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 77,586
Grant (u EUR): 45,886
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: VIS d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banja Luka
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Ovaj projekt uvest će promjene koje će buduće poslovanje učiniti otpornijim na COVID 19 i druge vrste kriznih situacija. Planirane su intervencije u 3 važna segmenta konkurentnosti – učinkovitost upravljanja na strateškoj i operativnoj razini, digitalna transformacija i tehnički kapaciteti.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 62,680.03
Grant (u EUR): 35,170.86
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Domus Arredi d.o.o. Zenica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada metala i drveta
Kratak opis projekta: Ovim projektom planira se provesti analiza tržišta i spremnosti kompanije da odgovori na tržišne zahtjeve lokalnog B2C tržišta te analiza konkurencije i potreba za web shopom na domaćem, a kasnije i na EU tržištu. Analiza trenutne iskorištenosti proizvodnih kapaciteta i procjena mogućnosti povećanja iskorištenosti kapaciteta za pojedinačne narudžbe (B2C). Zatim nabava servera i digitalizacija prodajnih kanala uvođenjem digitalnih alata (izrada i dizajn nove web-platforme s web-shopom za online prodaju proizvoda. U planu je i promocija na društvenim mrežama te mobilne aplikacije za prodaju proizvoda.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 27,347.13
Grant (u EUR): 15,671.27
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Projekat provodi: FTM d.o.o. Novi Travnik
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Travnik
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je osnaživanje kompanija i povećanje razine spremnosti za uspješan povratak na tržište EU u onom opsegu kakav je imao prije krize izazvane pandemijom Covid-19 i to:
  • 1) Izrada strategije povratka na tržište uključuje analizu tržišta i lanaca opskrbe metalnog sektora, projekcije tržišnih kretanja i povećanja obima proizvodnje/prodaje s prioritetom pristupa novim tržištima i diversifikacije baze klijenata.: (oznaka CE za protupožarne (PP) elemente, certificiranje PP elemenata i izrada višejezične web stranice).
  • 2) Razvoj i implementacija programskog rješenja za upravljanje digitalnim procesima - Revizija integrisanog sistema upravljanja.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 84,511.95
Grant (u EUR): 47,822.48
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Glovis Zenica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada metala i drveta
Kratak opis projekta: Projektom je planirano unaprijediti i zaokružiti proizvodni proces u kompaniji, ojačati poziciju na postojećem tržištu i proširiti ponudu na nova tržišta, prvenstveno tržišta Hrvatske i skandinavskih zemalja. Kako bi se zaokružio proizvodni proces, cilj je optimizacijom i organizacijom procesa proizvodnje metalnog i drvenog dijela proizvoda smanjiti gubitak radnog vremena i povećati učinkovitost kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 72,807.96
Grant (u EUR): 42,437.23
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: MK-CNC d.o.o. Travnik
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Travnik
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Projekt je usmjeren na reorganizaciju i lokalizaciju opskrbnog lanca. Glavni ciljevi ovog projekta su optimizacija poslovnih procesa unutar kompanije i jačanje infrastrukture u svrhu stvaranja otpornijeg poslovanja. U tom smislu planirane su sljedeće aktivnosti: 1. Upravljanje projektom; 2. Isporuka i montaža novih CNC mašina; 3. Nabavka alata; 4. Nabavka softvera SolidCAM; 5. Nabavka mjernih instrumenata; 6. Angažovanje konsultanata za analizu tržišta i postojećeg stanja; 7. Angažiranje konsultanta za automatizaciju protoka materijala i internih procesa te ažuriranje web stranice kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 32,017.10
Grant (u EUR): 18,559.70
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Projekat provodi: Nansi d.o.o. Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepće
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Kratki opis projekta: Ovim projektom želi se ojačati konkurentnost kompanije kroz povezivanje poslovanja u jedinstveni digitalni sistem i time stvoriti uslove za širenje na nova tržišta. Nabavka relevantnog softvera i računarske opreme za povećanje upotrebljivosti CNC mašina osigurana u suradnji s EUProlocal-om, omogućavajući razvoj novih proizvoda kao i obuku radnika za korištenje nove opreme.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 51,538.22
Grant (u EUR): 31,035.42
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Profil-isolation d.o.o. Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepće
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Implantacija ovog projekta omogućava sljedeće:

1. Analizu tržišta za definisanje izgleda na tržištu i mogućnosti plasmana novog proizvoda kao neodvojivog dijela svakog proizvedenog iso panela

2. Novu opremu kojom se uvodi inovacija u proizvodnji i interna proizvodnja mješavine za iso panele umjesto uvoza

3. Analizom postojećeg stanja i spremnosti kompanije da odgovori zahtjevima tržišta u oblasti organizacije obuke zaposlenih i primjene novih IT rješenja i sigurnosnih protokola u proizvodnji definisat će se smjernice za uspješnu implementaciju projekta i IT nabavke.

4. Nabavku potrebnog softvera i razvoj i implementacija sigurnosnih protokola (nova oprema za proizvodnju kao i obuka radnika za rad na novoj opremi

5. Implementirani protokoli kontrole sigurnosti usmjereni su na sigurnost i zdravlje na radu.

6. Implementirani softver omogućava kontrolu i upravljanje proizvodnjom novih proizvoda.

Uvođenjem proizvodnje novog inovativnog proizvoda, kompanija bi bila u mogućnosti da poveća prihod, izvoz i profit na nivo prije pandemije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 81,228.94
Grant (u EUR): 48,025.65
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Projekat provodi: Šakić d.o.o. Busovača
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Travnik
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: U procesu proizvodnje drvenog uglja, zbog njegove izrazite krtosti, stvara se ugljena prašina koja se koristi za proizvodnju briketa. Nabavkom automatske peći za proizvodnju drvenog uglja smanjila bi se emisija štetnih plinova u atmosferu, povećalo bi se korištenje prirodnih resursa, postigla veća produktivnost i bolja kvaliteta proizvoda. Prostor za napredak zabilježen je i u području poboljšanja zaštite na radu, reorganizacije pojedinih postupaka u finansijskom poslovanju radi povećanja učinkovitosti poslovanja, te marketinga (izrada nove web stranice i otvaranje profila na društvenim mrežama). S obzirom na uočene nedostatke u području organizacije i procedura vezanih uz finansijsko poslovanje, planirano je angažovanje konsultanta koji će predložiti bolju organizaciju i nove procedure koje bi rezultirale povećanjem učinkovitosti finansijskog poslovanja, uključujući izradu plana finansiranja te mehanizmi za praćenje finansijskih tokova.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 82.829,28
Grant (u EUR): 46.527,56
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Tisakomerc d.o.o. Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Nabavka CNC APKANT prese
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada metala i drveta
Kratak opis projekta: Ovim projektom jačaju se kapaciteti kompanije s ciljem oporavka, kontinuiteta i unapređenja poslovanja kroz uvođenje novih digitalnih alata, implementaciju i certifikaciju sistema upravljanja u svrhu razvoja novih proizvoda, širenja na nova tržišta i povećanja broja radnih mjesta. Kompanija planira implementaciju standarda, obuku internih revizora i zaposlenika te nabavku i instalaciju CNC apkant prese i softvera Solid Works. Nabavkom i ugradnjom CNC apkant prese projektni kapaciteti će se povećati za 40% što će povećati narudžbe. Istom će cilju pridonijeti i planirana reorganizacija kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 55,148.96
Grant (u EUR): 33,055.02
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Alternativa d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sarajevo
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj ove lokalne subvencije je podržati smanjenje negativnih ekonomskih učinaka izazvanih pandemijom COVID 19 te oporavak i ostvarivanje poslovanja i tržišne pozicije. Kako bi to postigla, kompanija će provesti sljedeće mjere:

1. Digitalizacija poslovanja uključujući nabavku opreme za digitalizaciju proizvodnje, razvoj softvera i digitalni marketing;

2. Uvođenje novih proizvoda kroz nabavku alata za proizvodnju novih proizvoda i opreme za ispitivanje mehaničkih svojstava panela;

3. Certificiranje proizvoda uključujući izradu uzoraka za certificiranje i certificiranje postojećih i novih proizvoda;

4.Zaštita na radu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 227.348,60
Grant (u EUR): 92.685,00
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Projekat provodi: MDG International
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Vogošća
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je digitalizacija proizvodnog procesa koja omogućuje praćenje proizvodnje u stvarnom vremenu i brz odgovor na iznenadne poremećaje na tržištu.

Projekat je zamišljen kao kombinacija konsultantskih usluga, a zatim bi se, ovisno o njihovim konkretnim preporukama, (i) provela digitalizacija proizvodnog procesa i reorganizacija proizvodnog procesa. Kako bi se proces omogućio (ii) djelomično bi se zamijenio postojeći hardver, (iii) nabavio bi se softver s odgovarajućim licencama i (iv) završila bi se obuka i certifikacija osoblja.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 86.442,58
Grant (u EUR): 47.959,18
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Racks Production Bosnia d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Ilijaš
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je unapređenje poslovanja kroz implementaciju savremenih alata i reorganizaciju poslovnih procesa kroz implementaciju i certifikaciju integrisanih sistema upravljanja kako bi se povećao opseg posla uz pristup novim klijentima i novim tržištima. Kako bi se to postiglo, provodit će se sljedeće mjere:

1. Nabavka i implementacija Pantheon softvera;

2. Implementacija i certifikacija normi ISO 14001:2015, EN ISO 3834 i EN 1090;

3. Obuka zavarivača:

4.Edukacija internog auditora prema ISO 9001:2015 i ISO 134001:2015.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 111.892,00
Grant (u EUR): 66.792,00
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Rukotvorine d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Konjic
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je oporavak i unapređenje poslovanja Rukotvorine d.o.o. implementacijom digitalnih alata u marketingu i prodaji. Uprava je prepoznala da je ključni faktor daljnjeg razvoja kompanije vezan uz ulaganja u promociju brenda i uvođenje novih proizvoda čiji je razvoj nedavno završen.

Kompanija će kroz projekat spojiti marketing i promociju kompanije koja se do sada odvijala kroz sajmove, B2B sastanke i druga promotivna događanja. Kompanija planira ulagati u razvoj visokokvalitetnog digitalnog sadržaja (fotografije i videa novih proizvoda) koji bi se koristio za post-sajamske PR aktivnosti koje će se provoditi s ciljem promocije brenda i novih proizvoda koji će se prvi put predstaviti na sajmu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 74.788,13
Grant (u EUR): 44.089,72
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Naziv projekta: ReTRail
Projekat provodi: Razvojna agencija Grada Trebinja TREDEA
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Trebinje
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je uvođenje novih turističkih sadržaja kroz uređenje biciklističkih/pješačkih staza u Trebinju s odgovarajućim obilježavanjem i opremanjem, jačanje kapaciteta lokalnih turističkih operatera i uvođenje sveobuhvatne platforme za promociju (outdoor) turizma i on-line rezervaciju ture i aktivnosti.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 135.250,00
Grant (u EUR): 107.990,00
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Nature for Recovery Project
Projekat provodi: Općina Centar Sarajevo
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kanton Sarajevo, Vodopad Skakavac - šire područje
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je oporaviti, ojačati i diverzificirati turističku ponudu u Bosni i Hercegovini i omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne baštine. Fokus je na uvođenju novih turističkih paketa, popularizaciji šireg područja Skakavca i uspostavi funkcionalnog outdoor turizma.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 155.400,00
Grant (u EUR): 123.900,00
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Green Islands Tour
Projekat provodi: Grad Bosanska Krupa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Grad Bosanska Krupa, Unsko-Sanski Kanton
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Unapređenje turističke destinacije Bosanska Krupa kroz razvoj turističkih operatera i uspostavljanje otpornog poslovnog modela koji će omogućiti oporavak i rast turističkog sektora u Bosanskoj Krupi.

Cilj projekta je zaustaviti negativne trendove uzrokovane pandemijom i povećati otpornost operatera, unaprijediti destinacijsku ponudu i potaknuti daljnji razvoj ove destinacije.

Specifični cilj projekta je unapređenje turističke destinacije Bosanska Krupa kroz uspostavu modela destinacijskog menadžmenta, jačanje 12 turističkih operatera, stvaranje jedinstvene zajedničke ponude, te zajednička promocija destinacije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 184.936,00
Grant (u EUR): 146.866,00
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: RECOOPER
Projekat provodi: Privredna / Gospodarska Komora Federacije Bosne i Hercegovine
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton u FBiH i Trebinjska regija u Republici Srpskoj
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je doprinijeti oporavku poslovanja u sektoru turizma kroz razvoj turizma baziranog na destinaciji tako što će se BiH pozicionirati kao destinacija digitalnih nomada.

Odabrani turistički operateri upoznat će se s digitalnim nomadima kao novim tržištem te će sudjelovati u treninzima o digitalnom marketingu, copywritingu, prodaji i brendiranju kako bi unaprijedili poslovanje i prilagodili ponudu potrebama digitalnih nomada. Također, projekat će se fokusirati na aktivnostima koje za cilj imaju predstavljanja Hercegovine kao destinacije digitalnih, biti će usmjeren na pružanje iskustva boravka i življenja u zemlji digitalnim nomadima.nomada te će tako izravno doprinijeti pozicioniranju Hercegovine kao destinacije digitalnih nomada.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 109.283,81
Grant (u EUR): 87.336,28
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: NORTH GATE ŠAMAC
Projekat provodi: Općina Šamac
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Općina Šamac
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Doprinijeti oporavku, integraciji i unapređenju turističke ponude općine Šamac u post-COVID periodu. Cilj projekta je izrada strategije destinacijskog menadžmenta kao alata vodilje za razvoj Šamca u poznato i promovisano turističko odredište koje će povećati broj posjetitelja i promet.

Osim toga, izradit će se digitalna platforma (online promotivni portal za turiste) s ciljem okupljanja svih korisnika na jednom lako dostupnom mjestu za turiste. Planira se unapređenje manje turističke infrastrukture i turističke signalizacije koja će korisnicima stvoriti mogućnosti za ponudu novih turističkih proizvoda (promatranje ptica, vožnja kajakom itd.).
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 187.500,00
Grant (u EUR): 150.000,00
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: 3C3NP - 3 cities 3 nature park
Projekat provodi: Razvojna agencija Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Centralna BiH, Zeničko-Dobojski kanton, 3 općine: Žepče, Zavidovići, Maglaj
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je uspostava održivog modela razvoja turističke destinacije na geografskom području 3 općine s jedinstvenom turističkom ponudom baziranoj na zaštićenim područjima prirode (3 grada, 3 parka). Projekt je usmjeren na razvoj održive zelene turističke destinacije u srednjoj Bosni i Hercegovini u Zeničko-Dobojskom Kantonu na području tri općine (Žepče, Zavidovići, Maglaj).
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 142.300,18
Grant (u EUR): 113.469,97
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: FEEL KOZARA - EXPLORE
Projekat provodi: Razvojna Agencija Grada Prijedora PREDA-PD
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prijedor i druge opštine koje okružuju Kozaru
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Projekt FEEL KOZARA EXPLORE za cilj ima ublažavanje negativnih učinaka Covida-19 na turističke operatere u prijedorskoj regiji kroz pametnije, dugoročno upravljanje brend destinacijom i intervencije manjeg obima u privatnom sektoru. Projekat će doprinijeti postojećem području intervencije, omogućavajući zadržavanje postojećih radnih mjesta među odabranim turističkim operaterima koristeći inovativne promotivne alate i izravan pristup kupcima – digitalnu platformu Feel Kozara.

Fokus projekta je regionalni – uključujući zajednice u blizini Nacionalnog parka Kozara kako bi se doprlo do većeg broja MMSP i uspostavila osnova za proširenu turističku ponudu. Također, projekt planira stvoriti sveukupnu sinergiju i izgraditi lanac vrijednosti između turističkih provajdera i fasilitatora- razvojne agencije, Nacionalnog parka, turističke organizacije prijedorske regije, raznih turističkih operatera kako bi se postigao uravnotežen i održiv razvoj Feel Kozara odredišta.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 170.075,03
Grant (u EUR): 136.038,65
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Welcome to Konjic
Projekat provodi: Agencija "Prvi Korak" d.o.o. Konjic
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Grad Konjic - Via Dinarica, 2 jezera, Neretva, 3 muzeja, kongresni centar, gastronomija
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta odnosi se na unapređenje upravljanja destinacijom u Konjicu uspostavljanjem turističkog klastera koji će raditi na upravljanju destinacijom i uvođenju novih usluga za posjetitelje i pružatelje usluga u turističkom sektoru. Projekat će omogućiti unapređenje razvoja turizma baziranog na destinaciji u Konjicu razvojem zajedničkog proizvoda pod nazivom Welcome to Konjic i uvođenjem novih alata kao što je online usluga dostupna sudionicima klastera.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 153.300,78
Grant (u EUR): 120.300,18
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Korisnik BOSNAPLOD d.o.o.
Mjesto Brčko
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i isporuku mineralnog đubriva za nekoliko malih poljoprivrednih proizvođača koji će ublažiti negativne posljedice poremećaja na tržištu i klimatskih promjena u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Ukupna vrijednost investicije: 138,134 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 103,600 BAM
Korisnik Gilmark d.o.o.
Mjesto Gradiška
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i isporuku mineralnog đubriva za nekoliko malih poljoprivrednih proizvođača koji će ublažiti negativne posljedice poremećaja na tržištu i klimatskih promjena u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Ukupna vrijednost investicije: 311,398 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 233,500 BAM
Korisnik Poljoprivrednik d.o.o.
Mjesto Odžak
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i isporuku mineralnog đubriva za nekoliko malih poljoprivrednih proizvođača koji će ublažiti negativne posljedice poremećaja na tržištu i klimatskih promjena u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Ukupna vrijednost investicije: 278,996 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 208,500 BAM
Korisnik PZ Kooperativa Prijedor
Mjesto Prijedor
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i isporuku mineralnog đubriva za nekoliko malih poljoprivrednih proizvođača koji će ublažiti negativne posljedice poremećaja na tržištu i klimatskih promjena u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Ukupna vrijednost investicije: 255,990 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 191,992 BAM
Korisnik CASTELLINA SRPSKA d.o.o.
Mjesto Modriča
Opis investicije Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kroz nabavku automatizovanog sistema za miješanje brašna i mašine za analizu žitarica i nabavku sofwera., Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kroz nabavku softwera i automatizovanog sistema za upravljanje procesima obrade zemlje i prikupljanja uzoraka.
Ukupna vrijednost investicije: 94,078 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 79,966 BAM
Korisnik Agrofood
Mjesto Bratunac
Opis investicije Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kompanije kroz uvođenje pametnog sistema za navodnjavanje.
Ukupna vrijednost investicije: 21,206 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 15,882 BAM
Korisnik AGROIMPEX NOVA d.o.o. Banja Luka
Mjesto Banja Luka
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 94,870 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 76,668 BAM
Korisnik BUFALO-TRADE d.o.o. Brčko
Mjesto Brčko
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 76,162 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 63,502 BAM
Korisnik Đurić d.o.o.
Mjesto Modriča
Opis investicije Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kroz nabavku automatizovanog sistema za miješanje brašna i mašine za analizu žitarica i nabavku sofwera
Ukupna vrijednost investicije: 116,763 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 101,533 BAM
Korisnik FOJNICA MILK
Mjesto Fojnica
Opis investicije Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kroz nabavku digitalne opreme za proizvodnju sira.
Ukupna vrijednost investicije: 50,362 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 42,808 BAM
Korisnik Konsalting Tim
Mjesto Derventa
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 57,947 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 46,357 BAM
Korisnik Mirtillo
Mjesto Derventa
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 41,512 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 34,520 BAM
Korisnik Mlin Ustikolina
Mjesto Foča-Ustikolina
Opis investicije Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kompanije kroz kupovinu nove opreme koja će biti povezana sa sistemom za automatsku kontrolu, kao i na usluge digitalnog marketinga
Ukupna vrijednost investicije: 98,711 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 83,904 BAM
Korisnik Poljoprivredni obrt “Rajič
Mjesto Grad Mostar
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i ugradnju opreme za vanjski i unutarnji video nadzor, GPS ogrlica za kontrolu stoke, te drona za nadzor stoke.
Ukupna vrijednost investicije: 36,446 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 30,914 BAM
Korisnik VOĆAR d.o.o. Brčko
Mjesto Brčko
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 11,322 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 9,624 BAM
Korisnik Farma Djug
Mjesto Živinice
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: GPS lokatora, meteorološke stanica, poljoprivrednog drona za tretman, drona sa RGB kamerom, softvera za mapiranje poljoprivrednog zemljišta i video nadzor na solarni pogon, uključujući edukaciju o korišćenju opreme i softvera. Zatim usluge izrade web prezentacije kompanije i digitalni marketing koji će doprinijeti digitalizaciji proizvodnog procesa, poboljšanju internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija i povećanju konkurentnosti pristupom novim
Ukupna vrijednost investicije: 96,935 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 82,395 BAM
Korisnik Farma Tomislavgrad d.o.o.
Mjesto Tomislavgrad
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: transpondera i pedometra sa kragnom i brojem, digitalnog kompleta: MPC 680 sa nosačem, držačem i kablovima, digitalnih kompleta: MPC 580 sa nosačem, držačem i kablovima i softvera za kontroler sistema Delpro.
Ukupna vrijednost investicije: 241,179 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 200,000 BAM
Korisnik Fruit Prom
Mjesto Čelić
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: meteoroloških stanica, razvoj android aplikacije za razmjenu informacija sa meteoroloških stanica korisnicima i alata za analizu plodnosti zemljišta u kompaniji, što će doprinijeti digitalizaciji procesa praćenja proizvodnje voća i povrća, unapređenju internih kapaciteta primjenom novih znanja , vještine, alati i tehnologije, povećanje konkurentnosti smanjenjem troškova proizvodnje
Ukupna vrijednost investicije: 94,500 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 75,500 BAM
Korisnik Iradia
Mjesto Laktaši
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: mašine za pakovanje jaja i digitalnog kabineta što će obezbijediti kontinuitet poslovanja i doprinijeti digitalizaciji proizvodnje oplođenih jaja, unapređenju internih kapaciteta primenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija i povećanju konkurentnosti izlaskom na novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 237,586 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 200,000 BAM
Korisnik Konsalting Tim
Mjesto Derventa
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 83,834 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 67,067 BAM
Korisnik OD 4K
Mjesto Sarajevo
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku pametne opreme za navodnjavanje, meteorološke stanice i video nadzora i zaštite.
Ukupna vrijednost investicije: 37,744 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 32,083 BAM
Korisnik Plantago
Mjesto Laktaši
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput nadogradnje CRM i ERP softvera koji će omogućiti kompaniji da poboljša odnose s klijentima i upravljanje osnovnim poslovnim procesima kompanije
Ukupna vrijednost investicije: 149,191 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 126,812 BAM
Korisnik RIMA-PAK d.o.o.
Mjesto Zenica
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: nabavka nove i moderne opreme, ERP i softvera za integraciju više funkcija digitalnog poslovanja.
Ukupna vrijednost investicije: 134,323 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 107,458 BAM
Korisnik VIVagro d.o.o.
Mjesto Srbac
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 149,133 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 126,275 BAM
Opis projekta: Visoko Brend Preduzetništva
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Visoko
Oblast: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Tradicionalne industrije
Kratak opis projekta: Ovaj projekat pruža tehničku podršku ženama, nezaposlenima i mladima iz grada Visokog. Tokom 10 mjeseci implementacije, projekat će finansijski podržati 20 korisnika u registraciji poslovanja i unaprijediti poduzetničke vještine 60 osoba. Specifični cilj projekta je dati dodatnu vrijednost tradicionalnim industrijama kroz poboljšane vještina, umrežavanje i podršku u inoviranju poslovnih modela i izlasku na tržište.
Projekat provode: Udruženje trenera CEFE BiH, Grad Visoko, Zavod za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko, Ekonto d.o.o. Visoko
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 350.000
Odobrena sredstva (u KM): 350.000
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: RAG – Vaša karta u svijet preduzetništva
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bosanski Petrovac/Petrovac, Ribnik
Oblast: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Poljoprivredno-prehrambeni i kućna radinost
Kratak opis projekta: Ovaj projekat ima za cilj dodatno nadograditi RAG kao kamen temeljac podrške poduzetništvu u projektnom području i doprinijeti zapošljavanju i boljem ekonomskom položaju ranjivih grupa u opštinama Bosanski Petrovac, Petrovac i Ribnik.

Izvođenjem specifičnog programa obuke za jačanje preduzetničkih vještina najmanje 60 krajnjih korisnika (nezaposlenih lica) će steći neophodne vještine. Pored toga, najmanje 20 nezaposlenih osoba će registrovati vlasiti biznis/start-up i dobiti podršku za osnivanje novih preduzeća od strane RAG-a, uključujući finansijsku podršku, podučavanje i mentorstvo.
Projekat provode: Udruženje GEA - Banja Luka, Opština Petrovac, Opština Bosanski Petrovac, Opština Ribnik, Turistička zajednica opštine Petrovac, Turistička zajednica opštine Ribnik, Etno selo “Čardaklije”, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, Zavod za zapošljaanje Republike Srpske.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 345.170
Odobrena sredstva (u KM): 345.170
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: LiNK4StartUps
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar, Konjic, Prozor-Rama
Oblast: Preduzetništvo
Podsektor/niša:
Kratak opis projekta: Ovaj projekat će poboljšati održivost start upova koje su registrovale osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama na tržištu rada.

Njegov cilj je da unaprijedi vještine 60 osoba (pripradnika ranjivih kategorija) na tržištu rada za pokretanje biznisa te osigura podršku za pokretanje biznisa za 20 osoba koje pripadaju ugroženim kategorijama. Tri javne institucije će putem projektnih aktivnosti unaprijediti kapacitete za rad te će djelovati kao „help desk“-ovi dok će četiri javne institucije unaprijediti kapacitete radi dalje podrške start up-ovima i ugroženim kategorijama.
Projekat provode: Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Grad Mostar ,Grad Konjic, Općina Prozor-Rama, Služba za zapošljavanje HNK, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN d.o.o. Mostar, Eurosjaj d.o.o. Konjic
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 349.500
Odobrena sredstva (u KM): 349.500
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: LPZ Krajina – Podrška i unapređenje preduzetničkih vještina nezaposlenih na području sjeverne Krajine
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Teritorije gradova Banja Luka, Gradiška, Derventa, Laktaši i opština Čelinac i Srbac
Oblast: Poduzetništvo
Podsektor/niša:
Kratak opis projekta: Projekat ima za cilj unapređenje uslova za pokretanje i održivost start-up-a i malih i srednjih preduzeća kroz uspostavljen sistem podrške u okviru lokalnog partnerstva za zapošljavanje u regionu Krajine. Njegovi krajnji korisnici su nezaposlene osobe, žene, mladi ili osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama (npr. manjine, osobe sa invaliditetom), koje su pogođene krizom COVID-19 ali i zainteresovane su za osnivanje sopstvenog biznisa. Ove projektne intervencije će ojačati preduzetničke vještine i kapacitete najmanje 60 krajnjih korisnika kroz SIYB treninge i uticaće na osnivanje najmanje 20 novih start-up-ova, koji će dobiti podršku putem mentorstva.
Projekat provode: LIR Evolucija, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Grad Laktaši, Grad Derventa, Javna ustanova Srednja i tehnička škola Derventa, Lanaco d.o.o. Banja Luka
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 332.380
Odobrena sredstva (u KM): 332.380
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: LIDER: Aktiviranje lokalne privrede- Razvoj kroz oporavak preduzetništva“
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kanton Sarajevo
Oblast: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Visoko profitabilne IKT i kreativne indsutrije
Kratak opis projekta: Cilj projekta je da unaprijedi interes, znanje u oblasti preduzetništva kao i da osigura pozicioniranje na tržištu preduzetnika u Kantonu Sarajevo koji posluju u visokoprofitnim IKT i kreativnim industrijama.

Putem projekta biće unaprijeđene vještine 60 osoba koje pripadaju specifičnim ciljnim grupa koristeći ILO SIYB i Get Ahead metodologiju, te data tehnička i finansijska podrška za registraciju 20 novih preduzeća u IKT i kreativnim industrijama (u fazama prije registracije i nakon registracije).
Projekat provode: Općina Centar Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Udruženje CEFE trenera u BiH, Bit Alliance, Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo, International Burch University, AssetFin d.o.o., Advokat Sabina Celik – Advokatska kancelarija “Pravna stanica”
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 350.000
Odobrena sredstva (u KM): 350.000
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: "Tracking" program za budućnost
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Brod
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Obuća
Kratak opis projekta: Putem ovog projekta preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta biti zadržana 82 postojeća radna mjesta, te da će se otvoriti 21 novo radno mjesto, povećati proizvodnja za 20%, povećati izvoz za 20%, unaprijediti poslovni procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Alegro Shoes
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 113.111
Odobrena sredstva (u KM): 89,969
Vrijeme trajanja projekta: 7 mjeseci
Opis projekta: Proširenje proizvodnih kapaciteta i modernizacija proizvodnje
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Ljubuški
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila
Kratak opis projekta: Arox Proizvodnja će putem ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku projekta, očekuje se da preduzeće zadrži 19 postojećih radnih mjesta, otvori 5 novih radnih mjesta, poveća proizvodnju za 30%, poveća izvoz za 30%, poboljša poslovne procese, dizajnira nove proizvode i pristupi novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Arox Proizvodnja
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 139.205
Odobrena sredstva (u KM): 99.939
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Modernizacija procesa proizvodnje
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Srbac
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša:
Kratak opis projekta: Putem ovog projekta preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku realizacije projekta, Best tex doo zadržati 84 postojeća radna mjesta, otvoriti 20 novih radnih mjesta, povećati prodaju za 20%, povećati izvoz za 20%, poboljšati poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: “Best-tex“ d.o.o. Srbac
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 97.933,20
Odobrena sredstva (u KM): 78.346,56
Vrijeme trajanja projekta: 7 mjeseci
Opis projekta: Brendiranje za nova tržišta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Maglaj
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Bontex doo će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije projekta, preduzeće će zadržati 196 postojećih radnih mjesta, otvoriti 5 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 30%, povećati izvoz za 30%, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode, uvesti direktne kanale prodaje putem internet prodaje (web shop) i osigurati pristup novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Bontex Maglaj d.o.o
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 140.518
Odobrena sredstva (u KM): 98.000
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Izvoz i novi proizvodi
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sarajevo
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Putem ovog projekta, Catwalk doo će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije (Optitex softver), uvođenjem B2B usluge (novi proizvodi) i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Nakon realizacije projekta, očekuje se da preduzeće zadrži 13 postojećih radnih mjesta, otvori 5 novih radnih mjesta, poveća prodaju za 100%, poveća izvoz za 100%, unaprijedi poslovne procese, pristupi novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evrope, te unaprijediti sigurnost i zdravlje na radnom mjestu svoijh zaposlenih.
Projekat provode: Catwalk d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 125.336
Odobrena sredstva (u KM): 99.936
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Unapređenje proizvodnje i borba protiv Covid-19
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Tešanj
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Conita doo će putem ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku realizacije ovog projekta preduzeće zadržati 81 postojeće radno mjesto, otvoriti 10 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 20%, povećati izvoz za 20%, poboljšati poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Conita d.o.o. Tešanj
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 132.500
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Uvođenje modernih digitalnih tehnologija u proces krojenja - DIGITAL-TEX
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Tešanj
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Putem ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije projekta, Contessa doo će zadržati 213 postojećih radnih mjesta, otvoriti 15 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju i efikasnost, proširiti proizvodnju na novu lokaciju pored postojeće fabrike, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržišta na području Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: CONTESSA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 125.549
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Unapređenje konkurentnosti i održivi razvoj
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepće
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša:
Kratak opis projekta: Elchy Tex doo će putem ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i međunarodnih standarda u poslovanje kao i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku realizacije projekta, preduzeće zadržati 100 postojećih radnih mjesta, otvoriti 10 novih, povećati prodaju za 20%, povećati izvoz za 20%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Elchy Tex d.o.o. Zepce
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 91.328
Odobrena sredstva (u KM): 73.062
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Tehničke inovacije za produktivan rad
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Putem ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije projekta, Empress doo će da zadrži 21 postojeće radno mjesto, otvori 5 novih radnih mjesta (20% povećanje zaposlenosti), poveća proizvodnju za 15%, poveća izvoz za 30%, unaprijedi poslovne procese, smanji otpad, dizajnira nove proizvode i pristupi novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Empress d.o.o. Zenica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 141.679
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: Inovativnost za unapređenje proizvodnje kože
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Visoko
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Kožna industrija
Kratak opis projekta: FAX Kožar će putem ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije projekta, preduzeće će zadržati 38 postojećih radnih mjesta, otvoriti tri nova radna mjesta (8% povećanje zaposlenosti), povećati proizvodnju za 20%, poboljšati poslovne procese, smanjiti otpad, pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije te unaprijediti sigurnost i zdravlje zaposlenih na radnom mjestu.
Projekat provode: FAH Kožar d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 104.170
Odobrena sredstva (u KM): 83.040
Vrijeme trajanja projekta: 7 mjeseci
Opis projekta: Povećanje efikasnosti, profita i zadovoljstva zaposlenih putem nabavke novih radnih mašina
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banovići
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Tokom realizacije ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Nakon završetka projekta, Fotex doo će zadržati 48 postojećih radnih mjesta, otvoriti 5 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 20%, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: FOTEX d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 86.728
Odobrena sredstva (u KM): 70.328
Vrijeme trajanja projekta: 7 mjeseci
Opis projekta: Adaptacija proizvodnje novih proizvoda za strana i domaća tržišta kroz nabavku nove digitalno kontrolisane opreme
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Pale
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Galtex doo će tokom realizacije ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije, razvojem novih proizvoda i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije, očekuje se da preduzeće zadrži 33 postojeća radna mjesta, otvori 5 novih radnih mjesta, poveća prodaju za 10%, poveća izvoz za 10%, unaprijedi poslovne procese, pristupi novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evrope te unaprijedi sigurnost i zdravlje zaposlenih na radnom mjestu.
Projekat provode: GALTEX d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 125.452
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 5 mjeseci
Opis projekta: Diverzifikacija proizvodnje kroz digitalizaciju
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradiška
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Tokom realizacije ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije, osiguravanjem boljih i sigurnijih uslova rada i primjenom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će nakon završetka projekta, Gončin doo zadržati 52 postojeća radna mjesta, povećati proizvodnju za 10%, povećati izvoz za 10%, unaprijediti poslovne procese, smanjiti otpad i pristupiti novim tržištima na području Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Gončin d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 199.300
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Uvođenje međunarodnih standarda na putu ka evropskom tržištu
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradiška
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom realizacije ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje usvajanjem standarda u radu koji će omogućiti učešće na važnim tržištima.

Očekuje se da će po završetku projekta, Hakadesch doo zadržati 209 postojećih radnih mjesta, otvoriti 25 novih radnih mjesta, povećati prodaju za 15%, povećati izvoz za 15%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: HAKADESCH d.o.o. Gradiška
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 91.375
Odobrena sredstva (u KM): 70.675
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Modernizacija opreme, proizvodnje i poslovnih procesa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Laktaši
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Lobby doo će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije projekta, preduzeće će zadržati 10 postojećih radnih mjesta, otvoriti 2 nova radna mjesta, povećati proizvodnju za 25%, povećati izvoz za 10%, poboljšati poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: LOBBY d.o.o. Laktaši
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 105.335
Odobrena sredstva (u KM): 79.100
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: Nabavka CNC sistema za digitalizaciju kožnog procesa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Čelinac
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja obuće
Kratak opis projekta: Madra doo će tokom realizacije ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku projekta, preduzeće će da zadrži 10 postojećih radnih mjesta, otvori 8 novih radnih mjesta, poveća proizvodnju za 10 - 12%, poveća izvoz za 10 - 12%, unaprijedi poslovne procese, dizajnira nove proizvode i pristupi novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: MADRA d.o.o. Čelinac
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 125.008
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Competitiveness and Reorganization of Business Processes for Success
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Visoko
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja kože
Kratak opis projekta: Tokom realizacije ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem modernizovane opreme, osiguranjem boljih uslova rada za svoje zaposlene i primjenom preporuka tehničke podrške.

Maksi doo će po završetku projekta zadržati 125 postojećih radnih mjesta, otvoriti 5 novih radnih mjesta, povećati prodaju za 10%, povećati izvoz za 150%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Maksi d.o.o. Visoko
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 105.398
Odobrena sredstva (u KM): 81.798
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Unapređenje konkurentnosti kroz inovacije, uvođenje mjera zaštite od Covid-19 i diverzifikacija klijenata
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kladanj
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Doo Mašić će tokom realizacije projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po okončanju projekta, očekuje se da preduzeće zadrži 24 postojeća radna mjesta, otvori jedno novo radno mjesto (20% povećanje zaposlenosti), poveća proizvodnju za 15%, poveća izvoz za 15%, unaprijedi poslovne procese, smanji otpad i pristupi novim tržišta na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: D.O.O. Mašić
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 91.920
Odobrena sredstva (u KM): 73.400
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: Unapređenje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih tržišta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kozarska Dubica
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Tokom implementacije ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta, NBM doo zadržati 58 postojećih radnih mjesta, otvoriti 5 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 20%, povećati izvoz za 10%, unaprijediti poslovne procese, smanjiti otpad, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropska unija.
Projekat provode: NBM d.o.o. Kozarska Dubica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 100.000
Odobrena sredstva (u KM): 80.000
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Opis projekta: E-NERZZ: Primjena održivih poslovnih modela kao odgovor na posljedice pandemije COVID-19
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Visoko
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja kože
Kratak opis projekta: Nerzz Bešlagić doo će tokom realizacije ovog projekta uvesti inovativnu prodaju putem interneta (e-trgovina) te nadograditi proizvodnju radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19.

Po završetku projekta, očekuje se da preduzeće zadrži 35 radnih mjesta, otvori dva nova radna mjesta, poveća proizvodnju, poveća prodaju za 7%, poveća broj proizvoda, poveća broj zaposlenih, pristupi novim tržištima, da kontinuirano sarađuje sa akademskim sektorom u Visokom, kako bi se povećao imidž sektora proizvodnje kože u BiH i van BiH, unaprijedi sigurnost i zdravlje zaposlenih na radu i na radu te osigura kontinuitet poslovanja.
Projekat provode: “Nerzz Bešlagić“ Visoko d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 121.360
Odobrena sredstva (u KM): 96.660
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Modernizacija proizvodne infrastrukture
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Čitluk
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom realizacije projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta, Odiseja 97 zadržati 65 postojećih radnih mjesta, otvoriti četiri nova radna mjesta, povećati proizvodnju za 15%, povećati izvoz za 10%, poboljšati poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Odiseja 97 d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 133.159
Odobrena sredstva (u KM): 99.868
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Uvođenje nove palete proizvida u uslovima pandemije kroz tehnološko unapređenje kompanije
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Grad
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Padrino BP će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta, preduzeće zadržati 27 postojećih radnih mjesta, otvoriti 10 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 30%, povećati izvoz za 30%, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: PADRINO-BP d.o.o
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 133.928
Odobrena sredstva (u KM): 93.700
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: Razvoj i unapređenje proizvodnih kapaciteta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kostajnica
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom realizacije projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta, Sana Linea doo zadržati 74 postojeća radna mjesta, otvoriti 10 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 30%, povećati izvoz za 20%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Sana Linea a.d. Kostajnica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 130.299
Odobrena sredstva (u KM): 99.999
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Opis projekta: Inovativnost za post-pandemijski oporavak
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gračanica
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Obuća
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom realizacije ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku projekta, SLT Enterprise doo će zadržati 121 postojeći posao, otvoriti 30 novih radnih mjesta, povećati prodaju za 15%, povećati izvoz za 15%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: SLT Enterprise d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 90.168
Odobrena sredstva (u KM): 71.000
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Opis projekta: Tehnološko unapređenje kompanije
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila
Kratak opis projekta: Tekstilna industrija doo će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške tokom ovog projekta.

Očekuje se da će po završetku projekta, preduzeće zadržati 49 postojećih radnih mjesta, otvoriti 5 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 10%, povećati izvoz za 10%, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Tekstilna industrija d.o.o. Mostar
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 129.157
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Inovativnost za poslovni razvoj
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zvornik
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Tisa Mod doo će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta, preduzeće zadržati 71 postojeće radno mjesto, otvoriti 2 nova radna mjesta, povećati proizvodnju do 10%, povećati izvoz do 10%, poboljšati poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije
Projekat provode: TISA MOD D.O.O. ZVORNIK
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 126.332,29
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Opis projekta: Uvođenje novih proizvoda kao odgovor na COVID-19 krizu
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Tešanj
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem novih proizvoda, osigurati bolje uslove rada u preduzeću i saradnju sa novim međunarodnim klijentima.

Očekuje se da će po završetku projekta Trien doo zadržati 10 postojećih radnih mjesta, otvoriti jedno novo radno mjesto, povećati proizvodnju za 20%, povećati izvoz za 30%, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Trien d.o.o. Tesanj
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 129.600
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije Covid-19 pandemic u perspektivnoj kompaniji obuće VERDI specifičnim intervencijama – JER VRIJEDI.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Teslić
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja obuće
Kratak opis projekta: Verdi doo će unaprijediti svoje poslovanje ublažavanjem negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih uticajem COVID-19 i omogućiti implementaciju mjera ublažavanja kao isplativih metoda za smanjenje rizika.

Očekuje se da će po završetku projekta, preduzeće zadržati 136 postojećih radnih mjesta, otvoriti 15 novih radnih mjesta, povećati prodaju za 10,75%, povećati izvoz za 10,75%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: „VERDI“ d.o.o. Teslić
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 130.967
Odobrena sredstva (u KM): 99.527
Vrijeme trajanja projekta: 11 mjeseci
Opis projekta: Innovativnost u proizvodnji (CNC mašine)
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije, certifikacije za nove međunarodne standarde i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta Zenko doo zadržati 89 postojećih radnih mjesta, otvoriti najmanje 5 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 5%, povećati izvoz za 5%, unaprijediti poslovne procese, smanjiti proizvodni otpad i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Zenko d.o.o. Zenica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 123.094
Odobrena sredstva (u KM): 98.183
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Poduzetništvo
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 1.750.000 KM
Sektor proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 2.738.162 KM
Metalna i mašinska industrija
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Drvoprerađivački sektor
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Obrada metala i drva
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Turizam
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralni razvoj
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:

Odabirom željene ikonice u agendi filtrirat će se detaljniji pregled unutar pojedinačnog sektora.

Registrujte se na naš Newsletter

Ukoliko želite da primate infomacije o projektu i javnim pozivima.

Vaša e-mail adresa će biti izbrisana iz registra po završetku projekta i neće biti proslijeđena trećim stranama. Ukoliko više ne budete željeli primati ove informacije, možete se odjaviti klikom na unsubscribe na bilo kojem primljenom e-mailu.