Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju

Interaktivna mapa projekata koje EU4Business podržava sa bespovratnim sredstvima

EU4Bussiness su-finansira 82 razvojna projekta. Dodijeljeno je ukupno 9.7 miliona eura bespovratnih sredstava u sljedeća 4 sektora:

Izvozno-orijentisani sektori

Izvozno orijentisani sektori

Broj podržanih projekata:
34

Ukupna vrijednost podržanih projekata:
7,1 miliona eura

Ukupna vrijednost podrške Evropske unije:
4,2 miliona eura

Turizam

Turizam

Broj podržanih projekata:
8

Ukupna vrijednost podržanih projekata:
2 miliona eura

Ukupna vrijednost podrške Evropske unije:
1,6 miliona eura

Poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralni razvoj

Poljoprivredno prehrambeni sektor i ruralni razvoj

Broj podržanih projekata:
35

Ukupna vrijednost podržanih projekata:
5,68 miliona eura

Ukupna vrijednost podrške Evropske unije:
3 miliona eura

Poduzetništvo

Broj podržanih projekata:
5

Ukupna vrijednost podržanih projekata:
1,1 milion eura

Ukupna vrijednost podrške Evropske unije:
940.000 eura

Finansijska podrška je omogućena kroz dodjelu bespovratnih sredstava u sljedećim sektorima/područjima djelovanja:
Odaberite projekat finansijske podrške
Odaberite sektor projekta finansijske podrške
Odaberite podsektor
Naziv projekta: Farma Arsenić d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kozarska Dubica
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku robota za automatsku mužu krava i praćenje proizvodnje mlijeka i ishrane za svaku kravu pojedinačno, te unošenje u bazu kako bi se postiglo efikasno upravljanje mlječnim grlima.
Projekat provodi: Farma Arsenić d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 286,075
Odobrena sredstva (u KM): 171,645
Naziv projekta: SANEL poljoprivredni obrt
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Odžak
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku mašinerije za pripremu i ishranu stoke, utovar đubriva/teleskopski utovarivač i miks prikolica.
Projekat provodi: SANEL poljoprivredi obrt
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 282,750
Odobrena sredstva (u KM): 169,650
Naziv projekta: Mlin-Ko Kopačević d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Odžak
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Žitarice i uljarice
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku mašine za punjenje posuda jogurta i njihovo pečaćenje te mašine za pranje, punjenje i zatvaranje PET boca.
Projekat provodi: Mlin-Ko Kopačević d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 197,934
Odobrena sredstva (u KM): 147,237
Naziv projekta: Braća Pavlović d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Šamac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (ishrana goveda)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za opremu za upravljanjem đubriva, telehendler, prikolica za rasturanje đubriva, miks prikolica i presa.
Projekat provodi: Braća Pavlović d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 376,080
Odobrena sredstva (u KM): 195,000
Naziv projekta: Ekomed MK d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Šamac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Pčelarstvo
Kratak opis projekta: Investicija u homogenizator za med, čelični stol, spremnike za med, etikete za pakovanja i ostalu opremu za proizvodnju meda.
Projekat provodi: Ekomed MK d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 140,574
Odobrena sredstva (u KM): 105,430
Naziv projekta: Oranica d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Domaljevac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Žitarice i uljarice
Kratak opis projekta: Investicija u nabavku opreme za proizvodnju žita, te nabavku mineralnih đubriva za žitarice i uljarice.
Projekat provodi: Oranica d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 266,373
Odobrena sredstva (u KM): 149,168
Naziv projekta: Irass d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Orašje
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Žitarice i uljarice
Kratak opis projekta: Investicija u opremu i sjemena.
Projekat provodi: Irass d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 214,285
Odobrena sredstva (u KM): 150,000
Naziv projekta: Agro Mašić
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradačac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku softvera za praćenje zdravlja i kretanja životinja, njihovo reproduktivno ponašanje te teleskopski utovarivač.
Projekat provodi: Agro Mašić
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 292,709
Odobrena sredstva (u KM): 175,625
Naziv projekta: Agro Kukuruzović
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradačac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija će kooperantima osigurati opremu za proizvodnju: mehanizaciju, kutije za pakovanje, sredstva za dezinfekciju.
Projekat provodi: Agro Kukuruzović
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 167,800
Odobrena sredstva (u KM): 124,980
Naziv projekta: Andrić-Farm
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradačac
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija će kooperantima osigurati opremu za proizvodnju: mehanizaciju, kutije za pakovanje, sredstva za dezinfekciju.
Projekat provodi: Andrić-Farm
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 167,800
Odobrena sredstva (u KM): 124,980
Naziv projekta: Božić d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Brčko
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Žitarice i uljarice
Kratak opis projekta: Investicija u analizator žitarica, kao i investicija u mehanizaciju za kooperante.
Projekat provodi: Božić d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 199,754
Odobrena sredstva (u KM): 149,815
Naziv projekta: Agro Živanović d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bijeljina
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Povrće (paprika babura)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za izgradnju objekta za upravljanje, pakiranje i skladištenje povrća.
Projekat provodi: Agro Živanović d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 168,477
Odobrena sredstva (u KM): 97,716
Naziv projekta: Zemljoradnička zadruga GRAČANKA
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gračanica
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo
Kratak opis projekta: Investicija u opremu, mehanizaciju i sjemena za zimsku sjetvu. Za podnosioca prijave, investicija u vitrinu/hladnjaču i kutije. Za kooperante, investicija u mašinu za mužnju i sjemena.
Projekat provodi: Zemljoradnička zadruga GRAČANKA
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 199,029
Odobrena sredstva (u KM): 149,272
Naziv projekta: Mliječna industrija 99 d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gračanica
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo
Kratak opis projekta: Investicija u opremu za preradu mlijeka. Za kooperante, investicija u malu mehanizaciju za proizvodnju mlijeka.
Projekat provodi: Mliječna industrija 99 d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 547,600
Odobrena sredstva (u KM): 149,992
Naziv projekta: Mljekara Smajić d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Ratkovići (Čelić)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (prerada mlijeka)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku mašine za punjenje posuda jogurta i njihovo pečaćenje te mašine za pranje, punjenje i zatvaranje PET boca.
Projekat provodi: Mljekara Smajić d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 619,333
Odobrena sredstva (u KM): 290,000
Naziv projekta: Sines d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Brčko
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo
Kratak opis projekta: Investicija će osigurati potrebnu mehanizaciju za obradu zemljišta i žetvu, kao i prevoz mašina za mužnju.
Projekat provodi: Sines d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 225,255
Odobrena sredstva (u KM): 149,911
Naziv projekta: Farma Škundrić s.p.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prijedor
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku robota za brzu i automatsku mužu krava, kao i za bilježenje proizvodnje mlijeka za svaku kravu pojedinačno, te pohranjivanje prikupljenih podataka u bazu za efikasno upravljanje mliječnim grlima.
Projekat provodi: Farma Škundrić s.p.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 327,499
Odobrena sredstva (u KM): 194,862
Naziv projekta: Farma Brojler Produkt d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prnjavor
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (uzgoj peradi)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za uspostavu novog objekta za tov i proizvodnju brojlera, uključujući softver za praćenje, upravljanje i optimizaciju uslova proizvodnje i parametara potrebnih za optimalan uzgoj brojlera.
Projekat provodi: Farma Brojler Produkt d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 446,717
Odobrena sredstva (u KM): 195,000
Naziv projekta: MI TRIVAS d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prnjavor
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (prerada mesa)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku mašine za rezanje gotovih proizvoda, etiketiranje i deklarisanje upakovanih proizvoda, Flow pack mašina za pakovanje gotovih proizvoda te etiketiranje Flow pack proizvoda.
Projekat provodi: MI TRIVAS d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 368,750
Odobrena sredstva (u KM): 184,375
Naziv projekta: Vinarija Jungić d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Markovac (Čelinac)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Vinarstvo (proizvodnja vina)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za modernizaciju tehnološkog procesa proizvodnje vina (nabavka novog softvera za upravljanje proizvodnim procesima, implementacija/certificiranje HACCP standardom, opremanje teresanog prostora, nabavka bačvi, pneumatske prese, uređaja za pranje i sterilizaciju boca, videonadzora, uređaja za mikrooksigenizaciju punjačice za boca, agregata za električnu energiju).
Projekat provodi: Vinarija Jungić d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 351,783
Odobrena sredstva (u KM): 175,891
Naziv projekta: PZ Poljopodrašnica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mrkonjić Grad
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Za podnosioca prijave, investicija u spremnike za skladištenje sirovog mlijeka. Za kooperante, investicija u mehanizaciju za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
Projekat provodi: PZ Poljopodrašnica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 179,419
Odobrena sredstva (u KM): 134,564
Naziv projekta: Poljorad d.o.o. Turbe-Travnik
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Turbe (Travnik)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (kravlje mlijeko)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku multifunkcionalne automatske mašine za punjenje mliječnih proizvoda u kantice ili posuđe, vakum mašine za pakiranje tvrdih sireva, prečišćivaća otpadnih voda, izgradnja objekta za smještaj prečišćivača otpadnih voda.
Projekat provodi: Poljorad d.o.o. Turbe-Travnik
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 669,835
Odobrena sredstva (u KM): 288,029
Naziv projekta: Pašalić obrt
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Dolipolje (Zenica)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (prerada mesa)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za izgradnju klaonice i objekta za preradu mesa.
Projekat provodi: Pašalić obrt
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 576,485
Odobrena sredstva (u KM): 288,242
Naziv projekta: Vimar grupa d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Arnautovići (Visoko)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (prerada mesa)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku mašina za proizvodnju trajnih suhomesnatih proizvoda (klima komora za dimljenje i zrenje, klima komora za zrenje, Flow pack mašina za pakovanje proizvoda, Multivac mašina za vakumiranje proizvoda, kolica za komore).
Projekat provodi: Vimar grupa d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 1,046,831
Odobrena sredstva (u KM): 290,000
Naziv projekta: Agro Stef d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Han Pijesak
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Povrće (merkatilni krompir)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku automatizirane sadilice i mašine za pravljenje nasipa za sadnju krompira.
Projekat provodi: Agro Stef d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 277,860
Odobrena sredstva (u KM): 166,716
Naziv projekta: TZR AGROS
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Srebrenica
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija za poboljšanje tehnološke opreme za podnosioca prijave, te nabavka male mehanizacije za kooperante.
Projekat provodi: TZR AGROS
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 135,870
Odobrena sredstva (u KM): 100,651
Naziv projekta: CONTE-CO d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Rogatica
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija u opremu za završetak linije za preradu malina i drugog voća, te opremu za pranje i dezinfekciju. Za kooperante, investicija u malu mehanizaciju, pakete prihrane i zaštite, te sredstva za dezinfekciju.
Projekat provodi: CONTE-CO d.o.o
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 195,168
Odobrena sredstva (u KM): 145,521
Naziv projekta: Starnet d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bugojno
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija u opremu za završetak linije za preradu voća i sirovine, kao i inesticija u malu mehanizaciju za kooperante.
Projekat provodi: Starnet d.o.o
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 112,940
Odobrena sredstva (u KM): 84,705
Naziv projekta: Šumski plod d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prozor-Rama
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Investicija u tunel za dezinfekciju za podnosioca prijave, te mašinu za čišćenje podova. Za kooperante, investicija u opremu i mehanizaciju za poljoprivredne farme.
Projekat provodi: Šumski plod d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 196,183
Odobrena sredstva (u KM): 147,137
Naziv projekta: Farma Podhum d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Livno
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (ishrana goveda)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku softvera i hardvera za praćenje životinja, utovarne rampe i životinjskih torova te izgradnju objekta za solarne panele i sistem za navodnjavanje.
Projekat provodi: Farma Podhum d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 376,080
Odobrena sredstva (u KM): 130,982
Naziv projekta: Očuz obrt
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Uvorići (Visoko)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mesna industrija (prerada mesa)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za nabavku industrijskog miksera i nove proizvodne linije za mesne proizvode.
Projekat provodi: Očuz obrt
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 295,369
Odobrena sredstva (u KM): 147,684
Naziv projekta: FRUTTI FUNGHI d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Visoko
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Voće
Kratak opis projekta: Za odnosioca prijave, investicija u opremu za preradu voća, tehnološku liniju za pranje, razvrstavanje voća, pasterizaciju, sušenje. Za kooperante, investicija u malu mehanizaciju, pakete prehrane i zaštite, te higijenske pakete za zaštitu od COVID19.
Projekat provodi: FRUTTI FUNGHI d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 200,016
Odobrena sredstva (u KM): 112,322
Naziv projekta: Eko Sir Puđa d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Golinjevo/Miši (Livno)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Mljekarstvo (prerada mlijeka)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za modernizaciju linije za proizvodnju sira.
Projekat provodi: Eko Sir Puđa d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 749,169
Odobrena sredstva (u KM): 289,928
Naziv projekta: Farmavit d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Ljubinje
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Povrće (prerada bijelog luka)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za preradu povrća, što uključuje nabavku automatizirane linije za punjenje kontejnera, zatvaranje i etiketiranje granuliranog bijelog luka.
Projekat provodi: Farmavit d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 300,000
Odobrena sredstva (u KM): 150,000
Naziv projekta: Podrumi Vukoje 1982 d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Hrupjela (Trebinje)
Sektor: Poljoprivreda
Podsektor/niša: Vinarstvo (proizvodnja vina)
Kratak opis projekta: Investicija je vezana za modernizaciju proizvodnje (nabavka muljače i ruljače, pumpe za transport, pneumatske prese, filtera za vino, pumpe za pretkanje, čiler za hlađenje, cijevnog sistema za hlađenje grožđa, probirnog stola, drvene bačve, transporta i instalacija).
Projekat provodi: Podrumi Vukoje 1982 d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 395,051
Odobrena sredstva (u KM): 197,525
Naziv projekta: Fleksibilna automatizacija robotizacijom proizvodnih procesa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradiška
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Specifični cilj projekta je uvesti robote u proizvodne procese i na taj način povećati efikasnost kompanije i stvoriti nove i dobro plaćene poslove visoko-kvalifikovanim radnicima. Namjera je integrisati fleksibilnu automatizaciju u svakodnevno poslovanje i tako postići visok nivo produktivnosti, čak i u proizvodnji ograničenih serija i pojedinačnih proizvoda. Projekt će dovesti do stvaranja pilot-proizvoda te omogućiti Tikt Manufakturi da uđe na novo tržište robotske proizvodnje. Kompanija će stečenu stručnost iskoristiti za izradu vlastitog robota koji će plasirati na tržište BiH, a kasnije i u region. Projekat će takođe doprinijeti nadogradnji interne organizacije i proizvodnih procesa.
Projekat provodi: Tikt Manufaktura d.o.o. Gradiška
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 439.150
Odobrena sredstva (u KM): 182.840
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Gradiška - grad drvo-prerade
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Grad Gradiška i opštine Laktaši, Srbac i Kozarska Dubica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekat nudi središte za inovacije i razvoj proizvoda - Centar za istraživanje i razvoj drvoprerađivačkog sektora. Centar će imati međusektorski pristup kombinujući lokalne resurse i IKT alate. Fokus projekta je na podršci kompanijama u vezi inovacija, klasterizacije, umrežavanja, razvoja proizvoda i promocije. Ciljane kompanije će moći brže odgovoriti na potrebe klijenata i nadograditi svoje kapacitete. Projekt će također podržati razvoj i uvođenje novog nastavnog plana za CNC operatere u Tehničkoj školi Gradiške. Davanjem podrške ciljnim kompanijama da povećaju svoja ulaganja u razvoj proizvoda sa višom dodanom vrijednošću i njhovo brendiranje, projekt će dovesti do stvaranja kvalitetnijih i bolje plaćenih radnih mjesta na ovom području.
Projekat provode: Grad Gradiška (vodeći realizator); Tehnička škola, Gradiška (realizator); Bor d.o.o. Gradiška (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 703.198
Odobrena sredstva (u KM): 557.312
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Povećanja produktivnosti - uvođenje cjelovitog programa Lean - Six Sigma i nabava robota za zavarivanje
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sjeverno-zapadna BiH
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekat ima za cilj povećanje konkurentnosti i produktivnosti proizvodnje, poboljšanje kvalitete proizvoda, optimizaciju proizvodnog procesa, kao i zaštitu na radu u uslovima pandemije. Uvođenjem Lean - Six Sigma modela upravljanja te robotizacijom procesa zavarivanja, firma Č.J. d.o.o. nastoji zadržati i zaposliti dodatnu kvalificiranu domaću radnu snagu. Kompanija ističe svoje zalaganje za sigurnost zaposlenja, zadovoljavajuća primanja uposlenika i inspirativan radni ambijent.
Projekat provodi: Č.J d.o.o. Bihać
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 320.010
Odobrena sredstva (u KM): 154.850
Vrijeme trajanja projekta: 7 mjeseci
Naziv projekta: Obezbjeđivanje dostupnosti resursa za drvoprerađivačka preduzeća, u cilju povećanja izvoza, stvaranjem fokalne tačke u regiji Prijedor – REPRO
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prijedor
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: REPRO projekat jača konkurentnost drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora kroz inovativne pristupe i unapređivanjem poslovne saradnje i umrežavanja. Da bi katalizirao pozitivne promjene u sektoru prerade drveta, projekt uvodi nove tehnologije i ICT alate u poslovanje ciljanih kompanija. Aktivnosti se fokusiraju na jačanje kapaciteta ciljanih kompanija i poslovnog udruženja „DRVO klaster Prijedor“. To će dovesti do ubrzanog razvoja i rasta izvozno-orijentisanih kompanija za preradu drveta i proizvodnju namještaja, uz zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.
Projekat provodi: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, Prijedor (vodeći realizator); Klaster “DRVO-PD”, Prijedor (realizator); Gavranović d.o.o. Prijedor (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 374.377
Odobrena sredstva (u KM): 299.034
Vrijeme trajanja projekta: 16 mjeseci
Naziv projekta: Razvoj i implementacija novog poslovnog modela - Masterwood
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kozarac
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Specifični cilj ovog projekta je razvijanje i uvođenje novog modela poslovanja u kompaniji Masterwood d.o.o., čime će se otvoriti nove dimenzije rasta i razvoja za ovog proizvođača namještaja iz Kozarca. Investiranjem u nabavku nove opreme zasnovane na CNC tehnologiji, te razvojem novih proizvoda više dodane vrijednosti ojačaće se i tržišna konkurentnost kompanije. U okviru projekta planirana je digitalizacija ukupnog poslovanja, uvođenje funkcije “kontrolinga” kao nove filozofije upravljanja koja će kompaniji olakšati proces donošenja strateških odluka, ali i umrežavanje sa relevatnim dizajnerima i agentima iz zemlje i inostranstva. Fleksibilnost u poslovanju i povećanje nivoa produktivnosti kompanije rezultirat će stvaranjem novih poslovnih prilika te zapošljavanjem novih kadrova.
Projekat provodi: Masterwood d.o.o. Kozarac
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 398.920
Odobrena sredstva (u KM): 195.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Jačanje inovativnih kapaciteta i povećanje izvoza
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Laktaši
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekat će dovesti do unapređenja produktivnosti rada i ukupne tehnologije proizvodnje kompanije PROINOX d.d.o. kroz nabavku sofisticirane opreme te primjenu većeg stepena digitalizacije i inovativnosti u upravljanju proizvodnjom. Projektom je planirano i jačanje ljudskih resursa, uz unapređenje znanja i vještina radnika na radu u postojećim i novim proizvodnim procesima. Primjenom savremenih marketinških alata i standarda, unaprijediće se i izvozni kapaciteti ovog proizvođača profesionalne ugostiteljske opreme od inoxa. Projekat će dovesti do povećanja prodaje i novih zaposlenja.
Projekat provodi: PROINOX FM d.o.o. Laktaši
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 390.000
Odobrena sredstva (u KM): 195.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Novi koncepti metodologije za povećanje konkurentnosti – NMCIC
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banja Luka
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekat će poboljšati ukupnu konkurentnost firme Maxmara d.o.o. uvođenjem novih i modernih poslovnih procesa, obrazovanjem menadžmenta kompanije i jačanjem tehnološke baze. Projekt će implementirati održivu praksu Lean management u lancu prodaje i nabavke i Lean production u proizvodnom pogonu. Zajedno s ugradnjom nove mašine za proizvodnju stakla IZO, to će optimizirati sve ključne poslovne procese. Skraćivanjem vremena od prodajne cijene do prijedloga i od potvrđene narudžbe do isporuke, kompanija će osvojiti unosnije poslovne narudžbe (s povećanom dobiti) i zaposliti novo osoblje.
Projekat provodi: Maxmara d.o.o. Banja Luka
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 301.964
Odobrena sredstva (u KM): 145.385
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti kompanije tehnološki inovativnim unapređenjem proizvodnje i promocijom novih usluga
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sanski most
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: U sklopu ovog projekta bit će unaprijeđeni proizvodni kapaciteti kompanije GAT d.o.o. putem dodatne modernizacije i automatizacije proizvodnih linija i proizvodnog procesa. Dodatno, biće razvijene nove usluge i marketinške inovacije. Zahvaljujući ugovoru o stručnoj saradnji između kompanije GAT i Univerziteta u Bihaću, tokom trajanja projekata odvijat će se uzajamni transfer znanja te će se podići i kvalifikacioni nivo zaposlenika kroz predviđene edukacije. Uslijed povećanja stepena digitalizacije poslovanja i proizvodnje te usavršavanja radne snage, realizacija ovog projekta će doprinijeti zapošljavanju kvalifikovanih mladih ljudi.
Projekat provodi: GAT d.o.o. Sanski Most
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 381.900
Odobrena sredstva (u KM): 181.900
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Izgradnja proizvodnih kapaciteta, razvoj inovativnih proizvoda i digitalizacija preduzeća
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banja Luka
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: U cilju jačanja konkurentnosti preduzeća, povećanja kvaliteta i skraćenja rokova proizvodnje, kompanija namjerava izgraditi vlastiti kapacitet za plastifikaciju proizvoda, koji je neophodna karika u proizvodnom procesu. Tri Best je proizvođač liftova i ostalih uređaja za dizanje i nošenje, a uvođenje novih tehnologija, veći nivo digitalizacije upravljačkih i proizvodnih procesa, te poboljšanje proizvodnih kapaciteta i razvoj inovativnih proizvoda (vanjski liftovi) doprinijeće ekonomskom rastu i izvozu kompanije. Tri Best planira poslovno umrežavanje s institucijama podrške, poput Mašinskog fakulteta u Banjaluci. Planirana je i stručna obuka osoblja, kao i zapošljavanje novih kvalifikovanih radnika u okviru ovog projekta.
Projekat provodi: Tri Best d.o.o. Banja Luka
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 303.650
Odobrena sredstva (u KM): 129.900
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sjeverno-zapadna BiH
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija i drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekt NOVALIS jača konkurentnost sektora prerade metala i drveta kao ključnih izvoznih sektora BiH na jedinstveno tržište EU i zemlje CEFTA-e. Kroz svoje aktivnosti projekat gradi kapacitete ciljanih kompanija. Takođe, projekat uspostavlja jaču interakciju između kompanija za preradu metala i drveta, pružalaca usluga za razvoj poslovanja i kompanija iz IKT sektora, podržavajući tako inovacije, unapređenje proizvodnje i digitalizaciju poslovnih procesa. Omogućavanjem stvaranja proizvoda veće dodane vrijednosti na međunarodnim tržištima, NOVALIS doprinosi zadržavanju postojećih te stvaranju novih visokokvalitetnih radnih mjesta.
Projekat provode: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka (vodeći realizator); Mašinski fakultet, Organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka (realizator); Spektra DMG d.o.o. Banja Luka (realizator); MasterWood d.o.o. Prijedor (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 678.430
Odobrena sredstva (u KM): 542.700
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Centar za digitalizaciju za unapređenje konkurentnosti i inovacija u MSP-ima - DigIT MSP
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Republika Srpska, Grad Banja Luka i opštine Gradiška i Prnjavor
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekt DigIT MSP doprinosi povećanju konkurentnosti i poboljšanju inovacionih kapaciteta kroz digitalnu transformaciju ciljanih malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj. Projektom uspostavlja Centar za digitalnu transformaciju. Centar će nuditi usluge poslovnog razvoja, uključujući upotrebu savremenih IT alata, unapređenje komunikacija i prodaje, stručne konsultacije i unapređenje znanja o upravljanju krizama, zdravstvenoj zaštiti i zaštiti na radu, i druge teme. Projekt će ubrzati daljnji razvoj IKT sektora i metaloprerađivačke industrije, a to će rezultirati povećanim izvozom ciljanih MSP-a, stvaranjem novih i zadržavanjem postojećih radnih mjesta.
Projekat provode: Privredna komora Republike Srpske Banja Luka (vodeći realizator); Područna privredna komora Banja Luka (realizator); Inovacioni centar Banja Luka (realizator); Saga NFG d.o.o. Banja Luka (realizator); Topinox d.o.o. Prnjavor (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 484.379
Odobrena sredstva (u KM): 383.998
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Proširenje asortimana proizvoda, modernizacija proizvodnog procesa i digitalizacija
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Grad Gradiška i opštine Laktaši, Srbac i Kozarska Dubica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: GMP Kompani nastoji ojačati konkurentske prednosti i bolje se pozicionirati na zahtjevnom tržištu ponude namještaja u EU. Projekat će omogućiti uvođenje visokokvalitetnih proizvoda (od kože ili platna sa inovativnim dizajnom), osavremenjivanje proizvodnog procesa i digitalizaciju poslovanja. U okviru projekta, firma će nabaviti nove mašine koja će omogućiti izradu proizvoda inovativnog dizajna i racionalizaciju postojećeg proizvodnog procesa (npr. računarska izrada šablona od iverice i njihovo memorisanje za potrebe buduće proizvodnje). Dodatno, uvest će se digitalizacija upravljanja poslovnim procesima i e-trgovina. Povećanje obima proizvodnje omogućit će dodatno zapošljavanje radnika u ovoj kompaniji.
Projekat provode: GMP Kompani d.o.o. Banja Luka
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 373.250
Odobrena sredstva (u KM): 135.500
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Naziv projekta: Završetak proizvodnje rezervoara od nehrđajućeg čelika i razvoj inovativnih računarskih programa za projektovanje i proizvodnju metalnih posuda
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banja Luka
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: U cilju povećanja prodaje i izvoza, u okviru ovog projekta firma Holzex d.o.o. namjerava kompletirati svoju liniju za proizvodnju inox metalnih posuda kroz nabavku neophodne opreme i mašina. Implementacija inovativnog automatizovanog projektovanja metalnih posuda za vinarije, pivare, mljekare i slične industrije znatno će unaprijediti poslovne procese. Takođe, nabavkom ERP sistema za poslovno planiranje i praćenje resursa i proizvodnje uspostavit će se savremeni sistem organizacije proizvodnje i IT podrške unutar kompanije. Time će se povećati obim proizvodnje i konkurentnost firme te otvoriti nova radna mjesta.
Projekat provode: Holzex Group d.o.o. Banja Luka
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 209.940
Odobrena sredstva (u KM): 102.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Unapređenje inovativnih kapaciteta uvođenjem standarda i novih tehnologija u proizvodnju
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Laktaši
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Cilj ovog projekta je unapređenje proizvodnje kompanije kroz optimizaciju radnih procesa. Projekat će omogućiti unapređenje tehnologije proizvodnje kroz nabavku inovativne i visokoproduktivne opreme za procese obrade lima. Poseban naglasak staviće se na zadovoljavanje aktuelnih standarda čime će se povećati broj proizvoda koje kompanija izvozi na međunarodno tržište. Uvođenjem evropskih standarda EN 1090 i EN 3834 biće poboljšan i sam kvalitet rada. Aktivnim djelovanjem na tržištu i primjenom savremenih marketinških alata, povećaće se prodaja i izvoz kompanije i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
Projekat provodi: Procesna oprema inženjering d.o.o Laktaši
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 255.450
Odobrena sredstva (u KM): 125.800
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Razvoj proizvoda i tehnologije, obuka osoblja i modernizacija opreme za proizvodnju čeličnih konstrukcija
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prnjavor
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: U okviru ovog projekta proizvođač čeličnih konstrukcija Ferrostil-MONT namjerava u svom proizvodnom procesu uvesti savremeniju tehnologiju rada i nabaviti novu proizvodnu opremu. Kako bi se omogućilo i kvalitetnije farbanje čelične konstrukcije, projekat će podržati i izgradnju komore za lakiranje, čime će se postići bolji kvaliteta proizvoda, ušteda energije i materijala za farbanje te zaštita zdravlja zaposlenih i životne sredine u skladu sa savremenim ekološkim propisima. Poboljšanjem kvaliteta proizvoda, smanjenjem troškova proizvodnje, povećanjem tehnološke i proizvodne efikasnosti te obima proizvodnje i izvoza na tržište EU, povećat će se i konkurentnost i inovativnost kompanije Ferrostil-MONT te omogućiti upošljavanje novih kvalifikovanih radnika.
Projekat provodi: Ferrostil-MONT d.o.o. Prnjavor
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 210.505
Odobrena sredstva (u KM): 104.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Razvoj softvera za vizualizaciju proizvoda i e-poslovanje
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Tešanj
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekat će omogućiti izradu softvera za vizualizaciju proizvoda i racionalizaciju obrade narudžbi (e-poslovanje), kao i uspostavu intraneta za kompaniju Artisan d.o.o. Projekat će poboljšati kvalitetu i efikasnost poslovnih procesa te skratiti vrijeme obrade narudžbi, što će doprinijeti daljem rastu kompanije, povećanju prometa i otvaranju novih radnih mjesta.
Projekat provodi: Artisan d.o.o. Tešanj
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 314.200
Odobrena sredstva (u KM): 157.100
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Inovacije u razvoju, proizvodnji i digitalnom marketingu za povećanje konkurentnosti
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepće
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Uvođenjem inovacija u proizvodnju, organizaciju, razvoj i prodaju, cilj ovog projekta je da pozicionira kompaniju Saga kao internacionalno prepoznatljiv i atraktivan brend u svijetu modernog dizajnerskog namještaja. Kroz uvođenje suvremenih strojeva i tehnologija za obradu drveta te optimiziranje i mapiranje proizvodnih procesa, Saga namjerava unaprijediti svoje proizvodne kapacitete i povećati produktivnost i efikasnost. Planiran je dizajn nova dva proizvoda, uvođenje standarda kvalitete ISO 9001, kao i novi marketinški pristup kreiranjem dinamične web stranice i jačanjem digitalnog marketinga. To će dovesti do povećanja prodaje i omogućiti zapošljavanje novih radnika.
Projekat provodi: Saga d.o.o. Žepče
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 365.000
Odobrena sredstva (u KM): 182.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: FAB-LAB - Ekonomija zasnovana na inovacijama
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zeničko-dobojski kanton, uključujući općine Tešanj, Usora i Doboj Jug
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Pružajući podršku kompanijama da inoviraju, poslovno sarađuju i izvoze, projekt FAB-LAB doprinosi rastu izvoza, zadržavanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta. Projekt će se fokusirati na digitalizaciju poslovnih aktivnosti ciljanih kompanija, jačanje njihove konkurentnosti i njihovih inovativnih pristupa. Projektom će se uspostaviti FAB-LAB centar za izvozno orijentisane kompanije u metalnoj i mašinskoj industriji. FAB LAB centar će organizirati obuku za srednji menadžment u ciljanim kompanijama, kao i obuku za specijalizirane radnike (npr. zavarivače, tehničare za montažu) ali i treninge za visoko kvalificiranu radnu snagu (CAD-CAM i CNC operateri). Održivi rezultati će se vidjeti kroz poboljšanje poslovnog okruženja.
Projekat provodi: Razvojna agencija općine Tešanj – TRA (vodeći realizator); GMC d.o.o. Usora (realizator); JUNIOR-EKO-TERMIK d.o.o. Tešanj (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 601.285
Odobrena sredstva (u KM): 451.059
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Digitalizacija proizvodnje kalupa za furnir
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Šipovo
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekat za cilj ima poboljšanje organizacionih i inovativnih kapaciteta kompanije. Fokus je na implementaciji namjenskog softvera za planiranje i upravljanje proizvodnjom te digitalizaciju proizvodnje. U okviru projektnih aktivnosti biće omogućena dokvalifikacija i zapošljavanje radnika sa većim stepenom organizacione i informatičke obučenosti, čime će Čajevec Company privuči mlađu radnu snagu u lokalnoj sredini u kojoj je izražen negativan demografski trend.
Projekat provodi: Čajavec Company a.d. Šipovo
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 211.520
Odobrena sredstva (u KM): 95.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Digitalizacija poslovanja kroz uvođenje ERP sistema i implementaciju platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: U okviru ovog projekta Termika d.o.o. će se osposobiti za konstruisanje i proizvodnju hidrauličkih cilindara za potrebe bh. tržišta te stvoriti uslove za izvoz ovih proizvoda u inostranstvo. Nabavka nove opreme za obradu metala omogućit će precizno rezanje repromaterijala i izradu dijelova za nove hidrauličke cilindre uz postizanje veće tačnosti, brzine izrade i kvalitete obrade metala. Kompanija će izraditi katalog u koji će biti uvršteni novi proizvodi za domaće i EU tržište, a pokrenut će se i nova informativna i prodajna internet stranica na njemačkom i bhs jeziku. Projekat će omogućiti obuku radnike iz stručnih oblasti komunikacija i prodaje, hidraulike, softvera za projektovanje i 3D modeliranje, zavarivanja i rada na CNC mašinama. Kompanije će u svom novom proizvodnom pogonu zaposliti novu radnu snagu i osposobiti je za korištenje nove opreme i tehnologije obrade metala.
Projekat provodi: Termika d.o.o. Zenica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 364.748
Odobrena sredstva (u KM): 182.331
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Digitalizacija poslovanja kroz uvođenje ERP sistema i implementaciju platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Digitalizacijom poslovanja u okviru ovog projekta, firma Glovis, proizvođač dječijih igrališta i urbanog mobilijara iz Zenice, namjerava unaprijediti poslovanje i povećati tržišnu konkurentnost. Projekat će podržati razvoj platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta, omogućujući time bržu i efikasniju interakciju s klijentima, prijave kvarova te održavanje igrališta i sprava u skladu sa aktuelnim EU standardom BAS EN 1176. U cilju dodatnog poboljšanja sigurnosti djece na igralištu tokom trajanja pandemije, kompanija će tržištu ponuditi i set novih proizvoda za dezinfekciju na javnim mjestima. Unapređenjem poslovanja, kompanija će tokom trajanja projekta otvoriti nova radna mjesta.
Projekat provodi: Glovis d.o.o. Zenica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 276.100
Odobrena sredstva (u KM): 136.680
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: CeDICo - Centar za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost metalne industrije u regiji Središnja Bosna
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zeničko-dobojski kanton (ZDK), Srednjobosanski kanton (SBK), uključujući općine Zenica, Tešanj i Bugojno
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekt CeDICo doprinosi povećanju izvoza među ciljanim malim i srednjim poduzećima kroz digitalizaciju poslovnih procesa, specijalizovane programe obuke, inovativne pristupe među kompanijama i poboljšanja njihove poslovne saradnje, kao i poboljšanje poslovnog okruženja. Projektom će se uspostaviti Centar za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost (CeDICo) pri Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Podržavajući ciljane kompanije da prilagode svoje poslovne procese i osiguraju sigurne uvjete rada, projekt CeDICo ublažava negativne posljedice pandemije COVID-19 u postojećim okolnostima. To će rezultirati napretkom metalnog sektora, otvaranjem novih i zadržavanjem postojećih radnih mjesta.
Projekat provodi: Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici (vodeći realizator); Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici (realizator); Pravni fakultet Univerziteta u Zenici (realizator); Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Sarajevo (realizator); Privredna komora ZDK, Zenica (realizator); Privredna komora SBK, Jajce (realizator); Infonet d.o.o. Tuzla (realizator); Kalim Profil d.o.o. Tešanj (realizator); KPM - BH Metal and Plastics Processing Centre d.o.o. Tešanj (realizator); Medena Commerce d.o.o. Tešanj (realizator); Tvornica alata d.o.o. Bugojno (realizator); Hidraulik tim d.o.o. Tešanj (realizator); Prima Commerce d.o.o. Zenica (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 736.130
Odobrena sredstva (u KM): 535.930
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Brend koji vrijedi više
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Fojnica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Cilj projekta je povećati konkurentnost proizvođača namještaja MS&Wood kroz re-brendiranje postojećih i novih proizvoda te uvođenjem inovacija u dizajn i marketing. U saradnji s poznatim produkt dizajnerima i uz korištenje tehnika savijanja i pletenja, bit će dizajnirane inovativne kolekcije namještaja. U sklopu projekta predviđena je i promocija dizajniranog namještaja koji će se, uz odabir novog zvučnog imena brenda, pozicionirati kao proizvod više cjenovne kategorije, prepoznatljivog kvaliteta i vrhunske izrade. U svrhu bolje promocije i dostupnosti proizvoda u vremenu pandemije COVID-19, razvit će se i webshop platforma te Android i IOS aplikacije. Projekat će omogućiti zapošljavanje nove, visoko-obrazovane i visokokvalificirane mlade radne snage.
Projekat provodi: MS & Wood d.o.o. Fojnica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 388.150
Odobrena sredstva (u KM): 188.705
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: EXPO-CERTinno - Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bosna i Hercegovina
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija i drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekt EXPO-CERTinno doprinosi boljem pristupu međunarodnim tržištima ciljnih drvoprerađivačkih i metaloprerađivačkih kompanija iz BiH. Projekt se tako fokusira na jačanje njihove konkurentnosti. Projekt omogućava ciljanim kompanijama da koriste usluge poslovnog razvoja i alate za e-učenje, da procjene svoje inovacijske kapacitete i da poštuju EU standarde u vezi izvoza. Uspostavljanjem Digitalne akademije za sektore metala i drveta, podržat će se i postupak certificiranja u skladu sa EU standardima (CE oznaka). Projekat će rezultirati zadržavanjem radnih mjesta, novim zapošljavanjima i povećanim izvozom ciljanih kompanija.
Projekat provodi: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Sarajevo (vodeći realizator); Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak, Mostar (realizator); INAF d.o.o. Sarajevo (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 278.953
Odobrena sredstva (u KM): 223.103
Vrijeme trajanja projekta: 17 mjeseci
Naziv projekta: Pokretanje nove proizvodne linije - proizvodnja metalnih dijelova stolica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bosna i Hercegovina
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Osnovni cilj projekta je povećanje konkurentnosti i izvoza proizvođača drvenih stolica firme Wood Team d.o.o. iz Ilijaša. Kompanija namjerava razviti novu proizvodnu liniju koja bi im omogućila vlastitu proizvodnju metalnih dijelova neophodnih u finalnoj izradi stolica. Uvođenjem novih inovativnih tehnologija, odnosno nabavkom softvera za upravljanje robotima za zavarivanje, povećaće se preciznost i kvalitet varenja, a radnicima će biti olakšano izvođenje pojedinih operacija. Uz razvoj nove proizvodne linije, planirana je i edukacija osoblja za rad na novoj opremi i programiranju rada robota. To će dovesti do zapošljavanje nove radne snage.
Projekat provodi: Wood Team d.o.o. Ilijaš
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 201.000
Odobrena sredstva (u KM): 100.430
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Pokretanje nove proizvodne linije - proizvodnja metalnih dijelova stolica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bosna i Hercegovina
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Alternativa d.o.o. će uspostaviti akreditiranu laboratoriju za ispitivanje koeficijenta toplotne provodljivosti (λ) termo-izolacionih panela. Uspostava laboratorije će doprinijeti inovaciji i optimizaciji proizvodnje, a znatno će se reducirati i dosadašnji visoki novčani izdaci, vremenski rokovi i angažman radne snage potrebni za ispitivanja u vanjskim laboratorijama. Zahvaljujući efikasnijem proizvodnom procesu, izvoz i prodaja kompanije će porasti i bit će otvorena nova radna mjesta. U novouspostavljenoj laboratoriji Alternativa d.o.o. će nuditi usluge ispitivanja i za treće strane, čime će kompanija ostvarivati i dodatni prihod.
Projekat provodi: Alternativa d.o.o. Sarajevo
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 229.499
Odobrena sredstva (u KM): 114.662
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Izgradnja inovativnog dizajnerskog brenda
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Konjic
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: U cilju povećanja konkurentnosti, projekat će predstaviti nove, inovativne i unikatne dizajnerske komade namještaja firme Rukotvorine d.o.o. Projekat će omogućiti nove promocijske aktivnosti. Bit će dizajnirana i razvijena najmanje četiri nova proizvoda koji odražavaju i jačaju identitet brenda. Kompanija će u proizvodnom procesu koristiti nedavno predstavljeni ERP softver (planiranje i praćenje resursa i proizvodnje) za optimizaciju isplativosti novih proizvoda. Kroz ulaganja u razvoj i kvalitetu novih proizvoda, komunikacijske alate i PR strategiju, ovaj proizvođač namještaja namjerava povećati prodaju na ciljanim izvoznim tržištima. Rast kompanije omogućit će nova zapošljavanja.
Projekat provodi: Rukotvorine d.o.o. Konjic
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 412.953
Odobrena sredstva (u KM): 157.980
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Diverzifikacija prodajnog asortimana i optimizacija proizvodnog procesa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Posušje
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Proširenjem prodajnog asortimana, proizvođač električnih vodova i kablova MIVIKO d.o.o u okviru ovog projekta za cilj ima unaprijediti svoju konkurentnost na tržištu. MIVIKO će razviti i uvesti nove grupe elektroničkih i signalnih kablova s elektromagnetskom zaštitom, specifično namijenjenih upravljanju uređajima u industriji. Kompanija će implementiranjem automatiziranog modela dinamičkog planiranja proizvodnje i uvođenjem novog modula u ERP sistem (poslovno planiranje resursa i proizvodnje) postići rast produktivnosti i prodaje, što će otvoriti prostor za zapošljavanje i obuku nove radne snage.
Projekat provodi: MIVIKO d.o.o. Posušje
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 466.114
Odobrena sredstva (u KM): 188.400
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Nadogradnja inovativnog asortimana proizvoda "Pametna kuća / zgrada, hotelsko upravljanje"
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Razvojem hardvera i softvera za parking sistem i njegovim integriranjem u postojeći sistem automatizacije, svrha ovog projekta je razviti cjelovit proizvod koji će biti konkurentniji i dostupniji svima. Također, projekt omogućuje novu opremu koja će optimizirati proizvodne procese, smanjiti otpad i povećati kvalitetu proizvoda. Da bi poboljšala organizaciju i unaprijedila njenu virtualizaciju, kompanija namjerava kupiti softver za virtualni računar koji će poboljšati svakodnevno funkcioniranje ERP sistema (poslovno planiranje i praćenje resursa i proizvodnje). Projektne investicije povećat će tržišnu konkurentnost kopanije i stvoriti nova radna mjesta.
Projekat provodi: TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 387.886
Odobrena sredstva (u KM): 191.251
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Jačanje kapaciteta kompanije kroz inovacije poslovnih i tehnoloških procesa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Cilj ovog projekta je optimizacija proizvodnih procesa poduzeća SIK i stvaranje uvjeta za digitalizaciju poslovanja kroz unapređenje računalne infrastrukture, uvođenje ERP sustava za planiranje i praćenje resursa te nabavkom potrebne tehnološke opreme. Optimizacija proizvodnih procesa omogućit će proizvodnju više jedinica za isti vremenski period i smanjiti troškove proizvodnje, što će doprinijeti većoj tržišnoj konkurentnosti. Povećanje kapaciteta proizvodnje i privlačenje novih kupaca, dovest će do zapošljavanja novih radnika i održivog rasta i razvoja kompanije.
Projekat provodi: SIK d.o.o. Mostar
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 489.949
Odobrena sredstva (u KM): 190.437
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Povećavanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća kroz digitalizaciju - IC SMED
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadno-hercegovački kanton, Srednjo-bosanski kanton, uključujući Grad Mostar i općone Konjic, Čapljina, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Posušje, Ljubuški, Grude, Jajce, Vitez, Travnik, Trebinje
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekt IC SMED nudi Centar za digitalizaciju u Mostaru i podržava implementaciju inovativnih pristupa među ciljanim malim i srednjim poduzećima (MSP). Projekt se fokusira na poboljšanje poslovnog okruženja za rast i razvoj u metalnoj industriji. Ciljani MSP-i će imati koristi od digitalizacije poslovnih procesa i uvođenja novih poslovnih modela, što će omogućiti njihovu poslovnu optimizaciju, smanjenje troškova i povećanu produktivnost. Jačanjem svoje konkurentnosti, ciljana MSP će povećati svoj izvoz i promet i što je najvažnije - zadržati i stvoriti nova radna mjesta.
Projekat provodi: Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru (vodeći realizator); Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG, Posušje (realizator); SIK d.o.o. Mostar (realizator); ŠKUTOR d.o.o. Mostar (realizator); Weltplast d.o.o. Posušje (realizator); TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg (realizator); Ma-com d.o.o. Stolac (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 606.662
Odobrena sredstva (u KM): 478.986
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti metalnog sektora u Hercegovini
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar i područje Hercegovine
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metalna i mašinska industrija
Kratak opis projekta: Projekt BetMet doprinosi poboljšanju konkurentnosti ciljanih malih i srednjih poduzeća podržavajući ih u upotrebi inovativnih tehnologija i usluga poslovnog razvoja u proizvodnji gotovih metalnih proizvoda. Metodologija projekta se oslanja na kontinuirani razvoj specijaliziranih usluga po mjeri za ciljana mala i srednja poduzeća. Dio pristupa odnosi se na postupak zaštite metalnih površina u skladu sa EU standardima kvalitete. Projekt se također fokusira na zapošljavanje studenata mašinstva kao visokokvalificirane radne snage u industriji Projektne aktivnosti će rezultirati napretkom metalnog sektora u regiji, zadržavanjem radnih mjesta te novim radnim mjestima.
Projekat provodi: Udruženje za poduzetništvo i poslovanje LiNK, Mostar (vodeći realizator); Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Mostar (realizator); IT Odjel d.o.o. Mostar (realizator); Eurosjaj d.o.o. Konjic (realizator
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 790.000
Odobrena sredstva (u KM): 550.000
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora u Hercegovini
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar i područje Hercegovine
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Drvoprerađivački sektor
Kratak opis projekta: Projekt doprinosi povećanju izvoza i održivom rastu u drvoprerađivačkom sektoru na području Hercegovine. Projektom će se osmisliti i implementirati programi obuke koji će pomoći u stvaranju viskoko osposobljene radne snage. Također, projekt će omogućiti ciljanim malim i srednjim poduzećima da koriste ICT alate u optimizaciji poslovanja i jačanju proizvodnje, kao i da se uključe u inovativne pristupe i poslovno umrežavanje. To će rezultirati ubrzanim razvojem sektora prerade drveta u regiji, zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta u drvoprerađivačkom sektoru.
Projekat provodi: Udruženje drvni klaster Hercegovina, Mostar (vodeći realizator); Fondacija za inovacijski i tehnološki razvoj – INTERA, Mostar (realizator); Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo (realizator); Hera d.o.o. Mostar (realizator)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 600.820
Odobrena sredstva (u KM): 473.335
Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Feel Kozara
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prijedor, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradiška i Kostajnica
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projektom “Osjeti Kozaru” će se povećati konkurentnost lokalnog turizma uz kreiranje novih turističkih proizvoda i njihov marketing na međunarodnom planu usmjeren ka ciljanom auditoriju koji traži funkcionalan turistički sadržaj i doživljaje u prirodi. Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja preduzeća, uključujući turoperatere, turističke agencije, lokalne restorane, hotele, motele, sportske klubove i udruženja. Povećanje turističkih aktivnosti u regiji će dovesti do novih zapošljavanja i većih prihoda domaćih kompanija koje posluju u sektoru turizma i drugim srodnim privrednim sektorima.
Projekat provodi: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 450,742
Odobrena sredstva (u KM): 357,742
Naziv projekta: Zelene destinacije
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mrkonjić Grad, Šipovo i Ribnik
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projekatom "Zelena destinacija u dolini gornjeg toka Sane i Plive” promoviraju se novi proizvodi eko turizma i turizam na otvorenom, primjenom pristupa integrisanog razvoja koji uključuje očuvanje prirode, digitalizaciju turističke ponude i tržišno orijentisani model upravljanja. Ponudom novih turističkih proizvoda destinacija će privući više posjetilaca i proširiti ekonomske koristi u regiji i među mikro, malim i srednjim preduzećima koja posluju u oblasti turizma. To će takođe dovesti do povećanja njihove prodaje, a otvorit će se i nova radna mjesta.
Projekat provodi: Opština Mrkonjić Grad (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 471,024
Odobrena sredstva (u KM): 376,819
Naziv projekta: Staza stare pruge
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Busovača, Vitez, Travnik, Donji Vakuf i Jajce
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projektom “Staza stare pruge” će se kreirati novi turistički proizvodi za turiste koji ovo područje posjećuju tokom ljeta u okviru turizma na otvorenom, te će se tako proširiti turistička ponuda za duži boravak posjetilaca i veći broj posjeta. Između ostalog, u okviru projekta će se izgraditi biciklistička staza u kombinaciji s turističkim razgledanjem ruralnih područja, gastronomijom i smještajem, a ta ponuda će se promovirati na međunarodnom planu. Korisnici, koji uključuju putničke agencije, ugostiteljska poduzeća, hotele, pružatelje usluge noćenja s doručkom, te tematska sportska udruženja, klubove i ostale, će svi imati koristi od većeg broja turista i boljeg kvaliteta turističke infrastrukture.
Projekat provodi: Regionalna razvojna agencija (REZ) (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 512,300
Odobrena sredstva (u KM): 380,073
Naziv projekta: Sarajevo, grad na otvorenom
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Centar, Stari Grad, Vogošća i Ilijaš
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projektom “Sarajevo, grad na otvorenom” se turistička ponuda regije integrira u međunarodne lance vrijednosti jačanjem brendiranja i povećanjem korištenja modernih IKT alata. Projektom će se također poticati razvoj novih i poboljšanje postojećih turističkih proizvoda u oblasti turizma na otvorenom. Projekat je usmjeren na aktivnosti vezane za promociju brdskog biciklizma, pješačenja i penjanja. Podrška unapređenju sadržaja i dizajna proizvoda te ukupnog turističkog doživljaja će se vršiti primjenom moderne IKT podrške i mobilnih aplikacija, te moderne opreme. Mikro, mala i srednja poduzeća u regiji će imati koristi od većeg broja turista u vidu povećanja prodaje i stvaranja mogućnosti za nove radna mjesta.
Projekat provodi: Lupon Ventures d.o.o. (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 472,920
Odobrena sredstva (u KM): 378,000
Naziv projekta: Enjoy Sarajevo-Romanija Region
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Istočno Sarajevo, Pale, Istočni Stari Grad i Sokolac
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projektom “Osjeti zadovoljstvo boravka u prirodi duž Zelene staze Via Dinarica u Sarajevsko-romanijskoj regiji” poboljšat će se kvalitet postojećih i razviti novi turistički proizvodi koji će se marketinški predstaviti na međunarodnom planu, putem jačanja kapaciteta pružatelja usluga u turizmu u ovoj regiji i kroz pomoć prilikom kreiranja raznolikije turističke ponude. Jahorina je već prepoznata kao regionalni skijaški centar, ali će novi sadržaji u vezi turizma na otvorenom i nastavak turističke sezone donijeti nove prednosti lokalnim zajednicama. Mikro, mala i srednja preduzeća su odgovorila na ove potrebe učešćem u pripremi projekta od koga će imati koristi na održiv način, uz povećanje svoje prodaje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje.
Projekat provodi: Turistička organizacija Jahorina - Grad Istočno Sarajevo (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 505,369
Odobrena sredstva (u KM): 397,688
Naziv projekta: Virtualna stvarnost u Perućici
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Nacionalni park Sutjeska
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Kulturni turizam
Kratak opis projekta: Projektom “Virtualna stvarnost u Perućici” se na inovativan način jača razvoj turizma u Nacionalnom parku Sutjeska. Projekat posjetiocima omogućava istraživanje zaštićenog područja nacionalnog parka putem IKT rješenja Centra za virtualnu stvarnost (VRC), kao i korištenje novih turističkih proizvoda. Pored ostalog, nude se edukativni programi za različitu ciljanu publiku. Marketing novih turističkih proizvoda će se vršiti na međunarodnom planu pružajući tako lokalnoj privredi ostvarivanje više koristi od turizma. Mikro, mala i srednja preduzeća, ugostitelji i drugi obrti i turoperateri će imati koristi od pristupa lancima vrijednosti, uslugama za razvoj poslovanja i digitalnim alatima, te će ostvariti porast prihoda i prodaje uz otvaranje novih radnih mjesta.
Projekat provodi: Javna ustanova Nacionalni park "Sutjeska" (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 547,993
Odobrena sredstva (u KM): 438,394
Naziv projekta: Ćiro - put svjetske baštine
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Stolac, Ravno, Čapljina i Mostar
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Kulturni turizam
Kratak opis projekta: Projekat “Ćiro - put svjetske baštine” je nastavak nastojanja da se turistička ponuda Hercegovine, područja bogatog kulturnim, historijskim i vjerskim naslijeđem, proširi autentičnim pričama i činjenicama. Projektom se promovira kulturni turizam i turizam na otvorenom duž pruge starog kolosijeka koja je nekada povezivala 3 države šire regije. Projekat će kreirati turističku ponudu kojom se posjetiocima predstavlja nekoliko historijskih atrakcija (Eiffelov most na Ćirinom putu, Mustajbegova ćuprija u blizini Čapljine, neotkrivena nekropola blizu Hutova itd.) a koja se uvezuje s autentičnom kuhinjom i aktivnostima na otvorenom. Korisnici projekta, odnosno mikro, mala i srednja preduzeća, kako u turizmu, tako i u srodnim ekonomskim sektorima u ruralnim područjima i duž biciklističke staze Ćiro, će povećati svoju prodaju i otvoriti nova radna mjesta.
Projekat provodi: Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu – REDAH (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 738,123
Odobrena sredstva (u KM): 590,300
Naziv projekta: Magična penjališta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: 49 općina koje se nalaze duže Zelene staze Via Dinarica u Bosni i Hercegovini
Sektor: Turizam
Podsektor/niša: Turizam na otvorenom
Kratak opis projekta: Projektom “Osvoji Zelenu stazu via Dinarica” se promovira specifična niša u okviru turizma na otvorenom, odnosno turistički lokaliteti za sportsko penjanje po stijenama u Bosni i Hercegovini. Projekat će evidentirati destinacije za penjanje duž Zelene staze Via Dinarica i ponuditi ih specifičnim turističkim portalima u Evropi i diljem svijeta, nudeći također raznolikiju turističku ponudu koja prati ove lokalitete u vidu doživljaja u prirodi, smještaja i gastronomije. Projekat će koristiti digitalne alate i pružiti nove turističke usluge uz opremanje i označavanje nekoliko novih lokaliteta za penjanje. Korisnici projekta, poput klastera pružatelja usluga (hoteli, restorani, prodavnice suvenira, prodavnice sportske opreme i drugi) će imati koristi od većeg broja turista.
Projekat provodi: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo (vodeći aplikant)
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 344,591
Odobrena sredstva (u KM): 275,556
Naziv projekta: Program podrške mladima u oblasti informacionih tehnologija
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Grad Banja Luka
Sektor: Poduzetništvo
Podsektor/niša: IT i kreativne industrije
Kratak opis projekta: Ovaj projekat će ojačati kapacitete 100 mladih ljudi mlađih od 35 godina i dati podršku za 20 kandidata da registruju i vode vlastite biznise. Radi se o jedinstvenom programu podrške preduzetnicima koji objedinjava kompletnu obuku, mentorstvo, radionice iz ostalih potencijalno korisnih vještina a koji je namijenjen naprednim tehnologijama.
Projekat provode: Gradska razvojna agencija Banja Luka u partnerstvu sa Gradom Banja Luka, Zavodom za zapošljavanje RS – Filijala Banja Luka, Elektrotehničkim fakultetom, firmama „Blok projekt” d.o.o., „Ad Lab“ s.p., „Media Lab”d.o.o., Telegroup d.o.o. udruženjima Udruženje „Bit Alijansa“, Klub poslovnih žena Republike Srpske“ i ICBL kao fondacija.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 418,103
Odobrena sredstva (u KM): 373,982
Naziv projekta: Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Općine Petrovac, Ribnik i Bosanski Petrovac
Sektor: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Poduzetništvo u poljoprivredi i agroturizmu
Kratak opis projekta: Ovaj projekat će ojačati kapacitete 100 mladih ljudi mlađih od 35 godina i dati podršku za 20 kandidata da registruju i vode vlastite biznise. Radi se o jedinstvenom programu podrške preduzetnicima koji objedinjava kompletnu obuku, mentorstvo, radionice iz ostalih potencijalno korisnih vještina a koji je namijenjen naprednim tehnologijama.
Projekat provode: Općine Petrovac, Bosanski Petrovac i Ribnik, Poljoprivredna zadruga Klekovača, Udruženje „GEA“, Turistička organizacija opštine Petrovac Drinić, etno-selo „Čardaklije“, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, Banja Luka College i JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 388,720
Odobrena sredstva (u KM): 349,849
Naziv projekta: TREIN - Mreža poduzetništva i inovacija Travnik
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Travnik i Srednjobosanski kanton
Sektor: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Izvoz
Kratak opis projekta: Ovaj projekat će kreirati i razviti mehanizme podrške mladima u pokretanju i vođenju vlastitog biznisa te na taj način unaprijediti kapacitete u oblasti zapošljavanja na području općine Travnik i općina Srednjobosanskog kantona koje gravitiraju Travniku. Kroz realizaciju programa poduzetničke edukacije za najmanje 100 mladih u cilju razvoja i realizacije poslovnih ideja i održavanje motivacionog programa promocije samozapošljavanja za najmanje 100 mladih nezaposlenih osoba (do 30 godina), projekat će podržati 32 firme u pred start up i start up fazi i ubrzati uspostavljanje i podržati razvoj najmanje 20 inovativnih start-up.
Projekat provode: Općina Travnik, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Travnik, GS-tmt d.o.o Travnik, NOBIL d.o.o. Nova Bila, Mješovita srednja tehnička škola Travnik i Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 434,600
Odobrena sredstva (u KM): 391,133
Naziv projekta: Sarajevo-Centar poduzetništva
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sarajevo
Sektor: Poduzetništvo
Podsektor/niša: IT i kreativne industrije
Kratak opis projekta: Cilj projekta je kreiranje dugoročnog lokalnog partnerstva koje mijenja percepciju javnosti o poduzetništvu i potiče mlade na pokretanje inovativnih biznisa u oblasti ICT-a i kreativnih industrija. Programima podrške koji će se fokusirati na visokoprofitne industrije i mlade do 30 godina starosti sa područja Kantona Sarajevo, Centar za izvrsnost u poduzetništvu će pružati stručnu podršku u jačanju poduzetničkih osobina, razvoju poslovnog poduhvata i razvoju proizvoda i/ili usluge, prilika za umrežavanje i dugoročno mentorstvo te finansijsku podrška za pokretanje biznisa.
Projekat provode: Općina Centar Sarajevo, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Udruženje trenera CEFE u BiH, Internacionalni Burch univerzitet, Bit Alijansa i DVC Solutions d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 488,957
Odobrena sredstva (u KM): 399,166
Naziv projekta: Međuopćinska saradnja za bolju i inkluzivniju podršku biznisima
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Općine Jablanica, Kakanj i Konjic
Sektor: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Poduzetništvo u poljoprivredi i agroturizmu
Kratak opis projekta: Ovaj projekat nastoji direktno poboljšati inkluzivnu poduzetničku infrastrukturu kroz kreiranje sveobuhvatnog i inkluzivnog sistema podrške za razvoj novih biznisa. Na taj način će se stvoriti preduslovi za izgradnju vještina 130 osoba (žene, mlade nezaposlene osobe, osobe sa invaliditetom i dr.), te nastanak 20 novih biznisa i otvaranje min. 20 novih radnih mjesta. Kroz osnivanje tri posebna lokalna partnerstva za poboljšanje poduzetništva, 280 osoba će proći sistem savjetovanja, obuke i poboljšati svoje poduzetničke kapacitete. Na taj način će doći do osnivanja 50 novih biznisa od kojih će 20 biti osnovano od strane ranjivih kategorija (poboljšanjem inkluzivnosti sistema podrške).
Projekat provode: Općina Jablanica, Konjic, Kakanj, Službe za zapošljavanje HNK/Ž i ZDK, RadIN d.o.o., Jablanit d.o.o., Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 362,593
Odobrena sredstva (u KM): 322,708
Voće
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 715,316 KM
Povrće
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 414,432 KM
Ishrana goveda
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 325,982 KM
Uzgoj peradi
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 315,809 KM
Prerada mesa
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 910,302 KM
Mljekarstvo
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 2,163,479 KM
Proizvodnja vina
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 574,887 KM
Žitarice i uljarice
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 596,220 KM
Pčelarstvo
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 105,430 KM
Poduzetništvo
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 434,600 KM
Poduzetništvo u IT sektoru
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 907,160 KM
Poduzetništvo u poljoprivredi i agroturizmu:
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 751,313 KM
Turizam na otvorenom
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 2,165,878 KM
Kulturni turizam
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 1,028,694 KM
Metalna i mašinska industrija
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Drvoprerađivački sektor
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Projekat provodi: AD LOGISTIC
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je da pomogne kompaniji da ojača svoje poslovanje i unaprijedi proizvodni proces nabavkom nove opreme, čime bi se ubrzao procesa rada i skratilo vrijeme isporuke, što je prednost u ovim nestabilnim tržišnim uslovima. Također, kroz aktivnosti izrade poslovnog plana, kompanija će po prvi put odrediti pouzdane smjernice kojim putem ići i kako se širiti u budućnosti, te izdvojiti nedostatke, slabosti i nove mogućnosti. Definisat će se pozicija kompanije u odnosu na postojeću konkurenciju na tržištu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 50.465
Grant (u EUR): 30.166
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: BOJO-METAL
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kiseljak
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je unapređenje efikasnosti proizvodnje (racionalno upravljanje) i IT podrške, što će doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i omogućiti diversifikaciju baze klijenata kroz pristup novim tržištima. Kako bi se eliminisao negativan uticaj COVID 19, projekat ima za cilj unapređenje proizvodnje, povećanje efikasnosti korištenjem dostupnog softvera za programiranje CNC mašina i poboljšanje efikasnosti u obradi metala.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 79.505
Grant (u EUR): 47.550
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: LUX-Co
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Olovo
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Projektom kompanija želi unaprijediti proizvodne procese i povećati kvalitetu i sigurnost proizvoda (vrata) te zadovoljiti sigurnosne standarde za vrata na bazi drva, a to su certifikacije za zvučnu izolacije od 42 DB i vatrootpornost vrata od 30 minuta, što je također očekivanje tržišta. Projektom će kompanija unaprijediti i brušenje (četkanje) radne površine vrata, izvršiti detaljnu analizu stranih tržišta te održati B2B sastanke s potencijalnim kupcima.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 103.929
Grant (u EUR): 47.039
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: NihoMotors
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Konjic
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Ovim projektom kompanija će ojačati saradnju s postojećim te ostvariti saradnju s novim kupcima kroz unapređenje marketinških aktivnosti. U području upravljanja i obrazovanja te primjene LEAN alata, kompanija će započeti s uvođenjem standarda kvalitete kako bi osigurala stabilan rast i otpornije poslovanje u budućnosti. I na kraju, digitalizacijom u procesu programiranja CNC mašina kompanija će povećati produktivnost rada, kvalitetu i skratiti vrijeme isporuke usluga kupcima.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 19,480
Grant (u EUR): 11,248
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Procassa-Fischer d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Doboj Jug
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Glavni cilj projekta je povećanje broja kupaca na stranim tržištima kroz digitalizaciju procesa unutar kompanije, nabavku nove opreme te poboljšanje vidljivosti i promocije kompanije. Procassa-Fischer planira nabavku nove hidraulične CNC prese za savijanje lima budući da trenutni kapaciteti nisu dovoljni za širenje na inozemnim tržištima. Kompanija će angažovati stručnjaka koji će izraditi analizu i strategiju pristupa novim tržištima s fokusom na zemlje DACH regije i Nizozemsku.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 78.800
Grant (u EUR): 45.791
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Proinox FM d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Trn
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je unaprijediti proizvodne procese i marketing radi jačanja poslovnih aktivnosti ugroženih pandemijom COVID-19. U tu svrhu kompanija će unaprijediti proces brušenja nabavkom mašine za brušenje limova i angažovanjem stručnjaka za tehnologiju brušenja. Osim toga, Proinox FM će obučavati i educirati zavarivače te će uz unapređenje proizvodnog procesa provoditi aktivnosti usmjerene na marketing i povećanje ukupne vidljivosti kompanije. Uvođenje i primjena savremenih digitalnih alata realizirat će se razvojem online web shopa i produkcijom promotivnog videa.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 95.611
Grant (u EUR): 47.550
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Renesansa d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Živinice
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Projekat je usmjeren na unapređenje tehnološke baze i uvođenje savremene opreme i programskih alata koji će osigurati kontinuitet poslovanja kompanije i stvoriti osnovu za daljnji razvoj. Kompanija planira nabavu savremenog CNC rezača i ERP softvera koji će omogućiti veći obim proizvodnje, veću brzinu, vrhunsku preciznost i visoku kvalitetu rezanja te manje grešaka u proizvodnji, ali i razvoj novih tehnički naprednih proizvoda. Osim toga, kompanija će uvesti savremene digitalne alate kroz nabavu i implementaciju ERP Integralnog informacijskog sistema.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 79.634
Grant (u EUR): 47.652
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: ŠUVAK METAL doo
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kozarska Dubica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Projekt TEVATRON usmjeren je na jačanje kapaciteta kompanije Šuvak Metal d.o.o. kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja i unapređenje, razvoj novih proizvoda i usluga, a time i pristup novim tržištima. Planirane aktivnosti projekta TEVATRON osmišljene su kroz aktivnosti usmjerene na optimizaciju proizvodnje kroz konsultantske usluge koje će uključivati analizu opskrbnog lanca poslovnog procesa i materijalizirane kroz treninge i konsultantske aktivnosti. Planirana je i nabavka opreme (uređaji za zavarivanje, stol s alatima, mjerni instrumenti) za unapređenje proizvodnje i osiguranje pripremnih bravarskih radova za CNC obradu metala. Unapređenje partnerskih odnosa sa srednjim školama i organizovanjem praktične nastave u saradnji sa školama također su dio planiranih aktivnosti.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 79,000
Grant (u EUR): 47,366
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: UNIS TŠP
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je ulazak na nova tržišta uvođenjem inovativne, savremene opreme za proces pripreme galvanizacije i jačanjem ljudskih kapaciteta za praćenje procesa. Poboljšanjem kvalitete i kvantiteta usluga cinčanja stvaraju se mogućnosti izlaska na nova tržišta, što u konačnici osigurava dugoročnu održivost i stvara uslove za daljnji rast i razvoj kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 193,000
Grant (u EUR): 50,000
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Bravarija Pile d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Trn
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Kako bi kompanija ostala konkurentna, proizvodnju je potrebno modernizirati i unaprijediti. Tokom ovog projekta razvit ćemo mehanizme i sinhronizirati razvojne, proizvodne i upravljačke aktivnosti, kako bismo prevladali trenutne nedostatke u poslovanju izazvane COVID krizom. Nove prakse i standardi odnose se na: 1. unapređenje upravljanja poslovanjem; 2. poboljšanje organizacije proizvodnih procesa, nabavke materijala, planiranje i kontrola zaliha; 3. poboljšanje proizvodnih kapaciteta i uvođenje inovativnih proizvoda.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 77,678.21
Grant (u EUR): 40,047
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: KGH Projektovanje doo
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Nova Topola, Gradiška
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Ključni cilj projekta je pokretanje proizvodnje novog proizvoda - standardiziranog peleta ujednačene kvalitete i svojstava koji bi bio certificiran prema međunarodnim EN standardima te imao mogućnost izvoza na strana tržišta. Aktivnosti projekta bile bi: 1. Automatizacija proizvodne linije kroz nabavku softvera za nove mašine. 2. Povećanje proizvodnih kapaciteta nabavkom nove opreme i mašina (sušare i pakirnice gotovih peleta). 3. Pribavljanje EN certifikata, tokom trajanja projekta, za proizvedene pelete namijenjene izvozu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 77,586
Grant (u EUR): 45,886
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: VIS d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banja Luka
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Ovaj projekt uvest će promjene koje će buduće poslovanje učiniti otpornijim na COVID 19 i druge vrste kriznih situacija. Planirane su intervencije u 3 važna segmenta konkurentnosti – učinkovitost upravljanja na strateškoj i operativnoj razini, digitalna transformacija i tehnički kapaciteti.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 62,680.03
Grant (u EUR): 35,170.86
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Domus Arredi d.o.o. Zenica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada metala i drveta
Kratak opis projekta: Ovim projektom planira se provesti analiza tržišta i spremnosti kompanije da odgovori na tržišne zahtjeve lokalnog B2C tržišta te analiza konkurencije i potreba za web shopom na domaćem, a kasnije i na EU tržištu. Analiza trenutne iskorištenosti proizvodnih kapaciteta i procjena mogućnosti povećanja iskorištenosti kapaciteta za pojedinačne narudžbe (B2C). Zatim nabava servera i digitalizacija prodajnih kanala uvođenjem digitalnih alata (izrada i dizajn nove web-platforme s web-shopom za online prodaju proizvoda. U planu je i promocija na društvenim mrežama te mobilne aplikacije za prodaju proizvoda.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 27,347.13
Grant (u EUR): 15,671.27
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Projekat provodi: FTM d.o.o. Novi Travnik
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Travnik
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je osnaživanje kompanija i povećanje razine spremnosti za uspješan povratak na tržište EU u onom opsegu kakav je imao prije krize izazvane pandemijom Covid-19 i to:
  • 1) Izrada strategije povratka na tržište uključuje analizu tržišta i lanaca opskrbe metalnog sektora, projekcije tržišnih kretanja i povećanja obima proizvodnje/prodaje s prioritetom pristupa novim tržištima i diversifikacije baze klijenata.: (oznaka CE za protupožarne (PP) elemente, certificiranje PP elemenata i izrada višejezične web stranice).
  • 2) Razvoj i implementacija programskog rješenja za upravljanje digitalnim procesima - Revizija integrisanog sistema upravljanja.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 84,511.95
Grant (u EUR): 47,822.48
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Glovis Zenica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada metala i drveta
Kratak opis projekta: Projektom je planirano unaprijediti i zaokružiti proizvodni proces u kompaniji, ojačati poziciju na postojećem tržištu i proširiti ponudu na nova tržišta, prvenstveno tržišta Hrvatske i skandinavskih zemalja. Kako bi se zaokružio proizvodni proces, cilj je optimizacijom i organizacijom procesa proizvodnje metalnog i drvenog dijela proizvoda smanjiti gubitak radnog vremena i povećati učinkovitost kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 72,807.96
Grant (u EUR): 42,437.23
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: MK-CNC d.o.o. Travnik
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Travnik
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Projekt je usmjeren na reorganizaciju i lokalizaciju opskrbnog lanca. Glavni ciljevi ovog projekta su optimizacija poslovnih procesa unutar kompanije i jačanje infrastrukture u svrhu stvaranja otpornijeg poslovanja. U tom smislu planirane su sljedeće aktivnosti: 1. Upravljanje projektom; 2. Isporuka i montaža novih CNC mašina; 3. Nabavka alata; 4. Nabavka softvera SolidCAM; 5. Nabavka mjernih instrumenata; 6. Angažovanje konsultanata za analizu tržišta i postojećeg stanja; 7. Angažiranje konsultanta za automatizaciju protoka materijala i internih procesa te ažuriranje web stranice kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 32,017.10
Grant (u EUR): 18,559.70
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Projekat provodi: Nansi d.o.o. Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepće
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Kratki opis projekta: Ovim projektom želi se ojačati konkurentnost kompanije kroz povezivanje poslovanja u jedinstveni digitalni sistem i time stvoriti uslove za širenje na nova tržišta. Nabavka relevantnog softvera i računarske opreme za povećanje upotrebljivosti CNC mašina osigurana u suradnji s EUProlocal-om, omogućavajući razvoj novih proizvoda kao i obuku radnika za korištenje nove opreme.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 51,538.22
Grant (u EUR): 31,035.42
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Profil-isolation d.o.o. Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepće
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Implantacija ovog projekta omogućava sljedeće:

1. Analizu tržišta za definisanje izgleda na tržištu i mogućnosti plasmana novog proizvoda kao neodvojivog dijela svakog proizvedenog iso panela

2. Novu opremu kojom se uvodi inovacija u proizvodnji i interna proizvodnja mješavine za iso panele umjesto uvoza

3. Analizom postojećeg stanja i spremnosti kompanije da odgovori zahtjevima tržišta u oblasti organizacije obuke zaposlenih i primjene novih IT rješenja i sigurnosnih protokola u proizvodnji definisat će se smjernice za uspješnu implementaciju projekta i IT nabavke.

4. Nabavku potrebnog softvera i razvoj i implementacija sigurnosnih protokola (nova oprema za proizvodnju kao i obuka radnika za rad na novoj opremi

5. Implementirani protokoli kontrole sigurnosti usmjereni su na sigurnost i zdravlje na radu.

6. Implementirani softver omogućava kontrolu i upravljanje proizvodnjom novih proizvoda.

Uvođenjem proizvodnje novog inovativnog proizvoda, kompanija bi bila u mogućnosti da poveća prihod, izvoz i profit na nivo prije pandemije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 81,228.94
Grant (u EUR): 48,025.65
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Projekat provodi: Šakić d.o.o. Busovača
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Travnik
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: U procesu proizvodnje drvenog uglja, zbog njegove izrazite krtosti, stvara se ugljena prašina koja se koristi za proizvodnju briketa. Nabavkom automatske peći za proizvodnju drvenog uglja smanjila bi se emisija štetnih plinova u atmosferu, povećalo bi se korištenje prirodnih resursa, postigla veća produktivnost i bolja kvaliteta proizvoda. Prostor za napredak zabilježen je i u području poboljšanja zaštite na radu, reorganizacije pojedinih postupaka u finansijskom poslovanju radi povećanja učinkovitosti poslovanja, te marketinga (izrada nove web stranice i otvaranje profila na društvenim mrežama). S obzirom na uočene nedostatke u području organizacije i procedura vezanih uz finansijsko poslovanje, planirano je angažovanje konsultanta koji će predložiti bolju organizaciju i nove procedure koje bi rezultirale povećanjem učinkovitosti finansijskog poslovanja, uključujući izradu plana finansiranja te mehanizmi za praćenje finansijskih tokova.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 82.829,28
Grant (u EUR): 46.527,56
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Tisakomerc d.o.o. Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Nabavka CNC APKANT prese
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada metala i drveta
Kratak opis projekta: Ovim projektom jačaju se kapaciteti kompanije s ciljem oporavka, kontinuiteta i unapređenja poslovanja kroz uvođenje novih digitalnih alata, implementaciju i certifikaciju sistema upravljanja u svrhu razvoja novih proizvoda, širenja na nova tržišta i povećanja broja radnih mjesta. Kompanija planira implementaciju standarda, obuku internih revizora i zaposlenika te nabavku i instalaciju CNC apkant prese i softvera Solid Works. Nabavkom i ugradnjom CNC apkant prese projektni kapaciteti će se povećati za 40% što će povećati narudžbe. Istom će cilju pridonijeti i planirana reorganizacija kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 55,148.96
Grant (u EUR): 33,055.02
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Alternativa d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sarajevo
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj ove lokalne subvencije je podržati smanjenje negativnih ekonomskih učinaka izazvanih pandemijom COVID 19 te oporavak i ostvarivanje poslovanja i tržišne pozicije. Kako bi to postigla, kompanija će provesti sljedeće mjere:

1. Digitalizacija poslovanja uključujući nabavku opreme za digitalizaciju proizvodnje, razvoj softvera i digitalni marketing;

2. Uvođenje novih proizvoda kroz nabavku alata za proizvodnju novih proizvoda i opreme za ispitivanje mehaničkih svojstava panela;

3. Certificiranje proizvoda uključujući izradu uzoraka za certificiranje i certificiranje postojećih i novih proizvoda;

4.Zaštita na radu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 227.348,60
Grant (u EUR): 92.685,00
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Projekat provodi: MDG International
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Vogošća
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je digitalizacija proizvodnog procesa koja omogućuje praćenje proizvodnje u stvarnom vremenu i brz odgovor na iznenadne poremećaje na tržištu.

Projekat je zamišljen kao kombinacija konsultantskih usluga, a zatim bi se, ovisno o njihovim konkretnim preporukama, (i) provela digitalizacija proizvodnog procesa i reorganizacija proizvodnog procesa. Kako bi se proces omogućio (ii) djelomično bi se zamijenio postojeći hardver, (iii) nabavio bi se softver s odgovarajućim licencama i (iv) završila bi se obuka i certifikacija osoblja.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 86.442,58
Grant (u EUR): 47.959,18
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Racks Production Bosnia d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Ilijaš
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je unapređenje poslovanja kroz implementaciju savremenih alata i reorganizaciju poslovnih procesa kroz implementaciju i certifikaciju integrisanih sistema upravljanja kako bi se povećao opseg posla uz pristup novim klijentima i novim tržištima. Kako bi se to postiglo, provodit će se sljedeće mjere:

1. Nabavka i implementacija Pantheon softvera;

2. Implementacija i certifikacija normi ISO 14001:2015, EN ISO 3834 i EN 1090;

3. Obuka zavarivača:

4.Edukacija internog auditora prema ISO 9001:2015 i ISO 134001:2015.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 111.892,00
Grant (u EUR): 66.792,00
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Rukotvorine d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Konjic
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je oporavak i unapređenje poslovanja Rukotvorine d.o.o. implementacijom digitalnih alata u marketingu i prodaji. Uprava je prepoznala da je ključni faktor daljnjeg razvoja kompanije vezan uz ulaganja u promociju brenda i uvođenje novih proizvoda čiji je razvoj nedavno završen.

Kompanija će kroz projekat spojiti marketing i promociju kompanije koja se do sada odvijala kroz sajmove, B2B sastanke i druga promotivna događanja. Kompanija planira ulagati u razvoj visokokvalitetnog digitalnog sadržaja (fotografije i videa novih proizvoda) koji bi se koristio za post-sajamske PR aktivnosti koje će se provoditi s ciljem promocije brenda i novih proizvoda koji će se prvi put predstaviti na sajmu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 74.788,13
Grant (u EUR): 44.089,72
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Project title: Visoko Brand of Entrepreneurship - Tradition Innovated
The locations of the project’s implementation: Visoko
Sector: Entrepreneurship
The sub-sector/niche: Traditional Industries
Short description of the project: This project provide technical support for women, unemployed and youth from the city of Visoko. Over 10 months of its implementation, the project will financially support 20 beneficiaries in business registration and 60 persons in strengthening entrepreneurial skills. Its specific objective of better equipped entrepreneurs gives additional value to traditional industries through improved skills, networking, and support in innovating business models and reaching the market.
The implementer of the project: Association of CEFE Trainers in BiH, City of Visoko, Public Employment Institute of the Zenica-Doboj Canton, Public Institution Secondary School “Hazim Šabanović” Visoko, Ekonto d.o.o. Visoko
The total value of the project (BAM): 350.000
The granted funds (BAM): 350.000
Project Duration: 10 months
Project title: RAG - Your Ticket to the World of Entrepreneurship
The locations of the project’s implementation: Bosanski Petrovac/Petrovac, Ribnik
Sector: Entrepreneurship
The sub-sector/niche: Agro-food sector and home made production
Short description of the project: This project intervention aims to additionally upgrade the RAG as the cornerstone of entrepreneurship support in the project area and to contribute to employment and better economic position of vulnerable groups in municipalities of Bosanski Petrovac, Petrovac and Ribnik.

Through delivery of specific training programme for strengthening entrepreneurial skills at least 60 end beneficiaries (unemployed persons) from the project area will successfully complete this training and gain necessary entrepreneurial skills. In addition, at least 20 unemployed persons will register their own businesses/start-ups and receive the support for establishment of new businesses by RAG, including financial support, coaching and mentoring.
The implementer of the project: Association GEA - Banja Luka, Municipality of Petrovac, Municipality of Bosanski Petrovac, Municipality of Ribnik,Tourist organization of Municipality of Petrovac, Tourist organization of Municipality of Ribnik, Ethno willage “Cardaklije”, Faculty of Agriculture Banja Luka, Public Employment Service of Republika Srpska.
The total value of the project (BAM): 345.170
The granted funds (BAM): 345.170
Project Duration: 10 months
Project title: LiNK4StartUps
The locations of the project’s implementation: Mostar, Konjic, Prozor-Rama
Sector: Entrepreneurship
The sub-sector/niche:
Short description of the project: This project will improve sustainability of the start ups run by people who are vulnerable in the labour market.

It will increase capabilities of 60 persons (vulnerable categories) at the labour market to start a business; also 20 person that belong to vulnerable categories will get support to start their business, three (3) public institutions will raise capacities to act as help desks and four (4) public institutions will increase their capacities for supporting start ups and vulnerable categories.
The implementer of the project: Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, City of Mostar, City of Konjic, Municipality of Prozor-Rama, Employment service Herzegovina-Neretva Canton, University “Džemal Bijedić” Mostar – Economy faculty, RadIN d.o.o. Mostar, Eurosjaj d.o.o. Konjic
The total value of the project (BAM): 349.500
The granted funds (BAM): 349.500
Project Duration: 10 months
Project title: LEP Krajina SE - Support and improvement of entrepreneur skills for unemployed in Northern Krajina
The locations of the project’s implementation: Territories of the cities of Banja Luka, Gradiška, Derventa, Laktaši and the municipalities Čelinac and Srbac
Sector: Entrepreneurship
The sub-sector/niche:
Short description of the project: This project aims to improve conditions for starting and sustainability of start-ups and small and medium enterprises through established support system within local employment partnership in Krajina region. Its end beneficiaries are unemployed persons, women, youth or persons from vulnerable groups (e.g. minorities, persons with disabilities), who are impacted by the COVID-19 crisis and are interested in establishing own businesses. This project interventions will strengthened entrepreneurial skills and capacities of at least 60 end beneficiaries through SIYB trainings and will impacted the establishment of at least 20 new start-ups supported by coaching and mentoring.
The implementer of the project: LIR Evolucija, Republika Srpska Public Employment Service, City of Laktaši, City of Derventa, Vocational and technical school Derventa Lanaco d.o.o. Banja Luka
The total value of the project (BAM): 332.380
The granted funds (BAM): 332.380
Project Duration: 10 months
Project title: LEADER: Local Economy Activation – Development through Entrepreneurship Recovery
The locations of the project’s implementation: Canton Sarajevo
Sector: Entrepreneurship
The sub-sector/niche: High-profit ICT and creative industries
Short description of the project: This project aims to improve interest, knowledge for entrepreneurial engagement as well as market success of emerging entrepreneurs in the Sarajevo Canton operating in high-profit ICT and creative industries.

Strengthened skills of 60 beneficiaries from specified target groups using ILO SIYB and Get Ahead methodologies as well as supported registration of 20 new businesses in ICT and creative industries through technical and financial support (in both pre-registration and post-registration phases) are targets of this project intervention actions.
The implementer of the project: Municipality Centar Sarajevo, Municipality Novo Sarajevo, Association of CEFE Trainers in BiH, Bit Alliance, Canton Sarajevo Public Employment Institute, International Burch University, AssetFin d.o.o., Lawyer Sabina Celik – Law Office “Legal Station”
The total value of the project (BAM): 350.000
The granted funds (BAM): 350.000
Project Duration: 10 months
Project title: "Tracking" program for the future
The locations of the project’s implementation: Brod
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Footwear
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 82 existing jobs, create 21 new jobs, increase production for 20%, increase export for 20%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Alegro Shoes
The total value of the project (BAM): 113.111
The granted funds (BAM): 89,969
Project Duration: 7 months
Project title: Expansion of production capacities and modernization of production
The locations of the project’s implementation: Ljubuški
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 19 existing jobs, create 5 new jobs, increase production for 30%, increase export for 30%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Arox Proizvodnja
The total value of the project (BAM): 139.205
The granted funds (BAM): 99.939
Project Duration: 8 months
Project title: Modernization of the production process
The locations of the project’s implementation: Srbac
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche:
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 84 existing jobs, create 20 new jobs, increase sales for 20%, increase export for 20%, improve business processes and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: “Best-tex“ d.o.o. Srbac
The total value of the project (BAM): 97.933,20
The granted funds (BAM): 78.346,56
Project Duration: 7 months
Project title: Branding for New Markets
The locations of the project’s implementation: Maglaj
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile and clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 196 existing jobs, create 5 new jobs, increase production for 30%, increase export for 30%, improve business processes, design new products, introduce direct sales channels (web shop) and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Bontex Maglaj d.o.o
The total value of the project (BAM): 140.518
The granted funds (BAM): 98.000
Project Duration: 8 months
Project title: Export and new products
The locations of the project’s implementation: Sarajevo
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile and clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes (Optitex software), introduction of B2B service (new products developments) and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 13 existing jobs, create 5 new jobs, increase in sale for 100%, increase in export for 100%, improve business processes, access new markets in the Western Balkans region and European Union and improve occupational safety and health standards in workplace.
The implementer of the project: Catwalk d.o.o.
The total value of the project (BAM): 125.336
The granted funds (BAM): 99.936
Project Duration: 12 months
Project title: Improvement of production and fight against Covid-19
The locations of the project’s implementation: Tešanj
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile and clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 81 existing jobs, create 10 new jobs, increase production for 20%, increase export for 20%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Conita d.o.o. Tešanj
The total value of the project (BAM): 132.500
The granted funds (BAM): 100.000
Project Duration: 12 months
Project title: Introducing modern digital technologies to improve tailoring process - DIGITAL-TEX
The locations of the project’s implementation: Tešanj
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile and clothing
Short description of the project: PPartner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 213 existing jobs, create 15 new jobs, increase production and efficiency, expand production to a new location in addition to the existing factory, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: CONTESSA d.o.o.
The total value of the project (BAM): 125.549
The granted funds (BAM): 100.000
Project Duration: 8 months
Project title: Improving Competitiveness and Sustainable Development
The locations of the project’s implementation: Žepće
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche:
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and international standards in their business operation and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 100 existing jobs, create 10 new jobs, increase sales for 20%, increase export for 20%, improve business processes and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Elchy Tex d.o.o. Zepce
The total value of the project (BAM): 91.328
The granted funds (BAM): 73.062
Project Duration: 12 months
Project title: Technical Innovation for Productive Work
The locations of the project’s implementation: Zenica
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile and clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 21 existing jobs, create 5 new jobs (20% increase in employment), increase production for 15%, increase export for 30%, improve business processes, reduce waste, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Empress d.o.o. Zenica
The total value of the project (BAM): 141.679
The granted funds (BAM): 100.000
Project Duration: 10 months
Project title: Innovation for improvement of the leather production
The locations of the project’s implementation: Visoko
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Leather
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 38 existing jobs, create 3 new jobs (8% increase in employment), increase production for 20%, improve business processes, reduce waste, access new markets in the Western Balkans region and European Union and improve occupational safety and health standards in workplace.
The implementer of the project: FAH Kožar d.o.o.
The total value of the project (BAM): 104.170
The granted funds (BAM): 83.040
Project Duration: 7 months
Project title: Increase efficiency, profits and employee satisfaction through purchasing new machines
The locations of the project’s implementation: Banovići
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 48 existing jobs, create 5 new jobs, increase production for 20%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: FOTEX d.o.o.
The total value of the project (BAM): 86.728
The granted funds (BAM): 70.328
Project Duration: 7 months
Project title: Adoption of the production of new products for foreign and domestic markets through procurement of new, digitally controllable equipment
The locations of the project’s implementation: Pale
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile and clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes, development of new products and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 33 existing jobs, create 5 new jobs, increase in sale for 10%, increase in export for 10%, improve business processes, access new markets in the Western Balkans region and European Union and improve occupational safety and health standards in workplace.
The implementer of the project: GALTEX d.o.o.
The total value of the project (BAM): 125.452
The granted funds (BAM): 100.000
Project Duration: 5 months
Project title: Diversification of Production through Digitalization
The locations of the project’s implementation: Gradiška
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes, ensuring better and safer working conditions, and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 52 existing jobs, increase production for 10%, increase export for 10%, improve business processes, reduce waste and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Gončin d.o.o.
The total value of the project (BAM): 199.300
The granted funds (BAM): 100.000
Project Duration: 8 months
Project title: Introduction of international standards as a pathway to European market
The locations of the project’s implementation: Gradiška
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by adoption of standards in work that will enable participation in important markets. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 209 existing jobs, create 25 new jobs, increase sales for 15%, increase export for 15%, improve business processes and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: HAKADESCH d.o.o. Gradiška
The total value of the project (BAM): 91.375
The granted funds (BAM): 70.675
Project Duration: 12 months
Project title: Modernization of equipment, production and business processes
The locations of the project’s implementation: Laktaši
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile and clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 10 existing jobs, create 2 new jobs, increase production for 25%, increase export for 10%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: LOBBY d.o.o. Laktaši
The total value of the project (BAM): 105.335
The granted funds (BAM): 79.100
Project Duration: 10 months
Project title: Procurement of CNC system for digital leather processing
The locations of the project’s implementation: Čelinac
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Footwear
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 10 existing jobs, create 8 new jobs, increase production for 10 - 12%, increase export for 10 - 12%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: MADRA d.o.o. Čelinac
The total value of the project (BAM): 125.008
The granted funds (BAM): 100.000
Project Duration: 8 months
Project title: Competitiveness and Reorganization of Business Processes for Success
The locations of the project’s implementation: Visoko
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Leather
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing modernized equipment, better working conditions and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 125 existing jobs, create 5 new jobs, increase sales for 10%, increase export for 150%, improve business processes and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Maksi d.o.o. Visoko
The total value of the project (BAM): 105.398
The granted funds (BAM): 81.798
Project Duration: 12 months
Project title: Enhancing competitiveness through innovation, introduction of protection measures against Covid-19 and client diversification
The locations of the project’s implementation: Kladanj
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 24 existing jobs, create 1 new jobs (20% increase in employment), increase production for 15%, increase export for 15%, improve business processes, reduce waste and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: D.O.O. Mašić
The total value of the project (BAM): 91.920
The granted funds (BAM): 73.400
Project Duration: 10 months
Project title: Enhancing production capacities and opening new markets
The locations of the project’s implementation: Kozarska Dubica
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 58 existing jobs, create 5 new jobs, increase production for 20%, increase export for 10%, improve business processes, reduce waste, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: NBM d.o.o. Kozarska Dubica
The total value of the project (BAM): 100.000
The granted funds (BAM): 80.000
Project Duration: 6 months
Project title: E-NERZZ: Adopting sustainable business models in response to the consequences of the COVID-19 pandemic
The locations of the project’s implementation: Visoko
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Leather
Short description of the project: Partner Enterprise shall introduce innovative e-commerce and sales channels and production upgrades to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic on its production and sales. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 35 jobs, create 2 new jobs, increase production, increase sale for 7%, increase the number of products, increase the number of employees, enter the new markets, to continuously cooperate between the private and academic sectors in Visoko, to increase image of the leather production sector both in BiH and outside BiH, to improve occupational safety and health standards to prevent the spread of the COVID-19 virus and to ensure business continuity.
The implementer of the project: “Nerzz Bešlagić“ Visoko d.o.o.
The total value of the project (BAM): 121.360
The granted funds (BAM): 96.660
Project Duration: 12 months
Project title: Modernization of production facilities
The locations of the project’s implementation: Čitluk
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 65 existing jobs, create 4 new jobs, increase production for 15%, increase export for 10%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Odiseja 97 d.o.o.
The total value of the project (BAM): 133.159
The granted funds (BAM): 99.868
Project Duration: 8 months
Project title: Introduction of a new range of products in pandemic conditions through technological improvement of the company
The locations of the project’s implementation: Novi Grad
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 27 existing jobs, create 10 new jobs, increase production for 30%, increase export for 30%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: PADRINO-BP d.o.o
The total value of the project (BAM): 133.928
The granted funds (BAM): 93.700
Project Duration: 10 months
Project title: Development and improvement of production capacities
The locations of the project’s implementation: Kostajnica
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 74 existing jobs, create 10 new jobs, increase production for 30%, increase export for 20%, improve business processes and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Sana Linea a.d. Kostajnica
The total value of the project (BAM): 130.299
The granted funds (BAM): 99.999
Project Duration: 9 months
Project title: Innovation for Post-pandemic Recovery
The locations of the project’s implementation: Gračanica
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Footwear
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 121 existing jobs, create 30 new jobs, increase sales for 15%, increase export for 15%, improve business processes and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: SLT Enterprise d.o.o.
The total value of the project (BAM): 90.168
The granted funds (BAM): 71.000
Project Duration: 9 months
Project title: Technological improvement of the company
The locations of the project’s implementation: Mostar
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 49 existing jobs, create 5 new jobs, increase production for 10%, increase export for 10%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Tekstilna industrija d.o.o. Mostar
The total value of the project (BAM): 129.157
The granted funds (BAM): 100.000
Project Duration: 8 months
Project title: Innovation for Business Development
The locations of the project’s implementation: Zvornik
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Textile and chloting
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 71 existing jobs, create 2 new jobs, increase production for up to 10%, increase export for up to 10%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: TISA MOD D.O.O. ZVORNIK
The total value of the project (BAM): 126.332,29
The granted funds (BAM): 100.000
Project Duration: 9 months
Project title: Innovation for Business Development
The locations of the project’s implementation: Tešanj
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Chloting
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing new products, provide better working conditions in the enterprise and ensure cooperation with new international clients. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 10 existing jobs, create 1 new jobs, increase production for 20%, increase export for 30%, improve business processes, design new products and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Trien d.o.o. Tesanj
The total value of the project (BAM): 129.600
The granted funds (BAM): 100.000
Project Duration: 12 months
Project title: Mitigating economic consequences caused by the Covid-19 pandemic in a perspective footwear company VERDI by specific interventions - BECAUSE IT'S WORTH IT.
The locations of the project’s implementation: Teslić
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Footwear
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by mitigating the negative economic consequences caused by the impact of COVID-19 and enable implementation of mitigation measures as cost-effective methods for risk reduction. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 136 existing jobs, create 15 new jobs, increase sales for 10.75%, increase export for 10.75%, improve business processes and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: „VERDI“ d.o.o. Teslić
The total value of the project (BAM): 130.967
The granted funds (BAM): 99.527
Project Duration: 11 months
Project title: Innovation in Production (CNC Machines)
The locations of the project’s implementation: Zenica
Sector: Textiles, clothing, leather and footwear sectors
The sub-sector/niche: Clothing
Short description of the project: Partner Enterprise will improve its business by introducing innovative digitalization processes, certification for new international standards and implementing the technical assistance recommendations. Upon completion of the assignment, the Partner Enterprise is expected to retain 89 existing jobs, create at least 5 new jobs, increase production for 5%, increase export for 5%, improve business processes, reduce production waste and access new markets in the Western Balkans region and European Union.
The implementer of the project: Zenko d.o.o. Zenica
The total value of the project (BAM): 123.094
The granted funds (BAM): 98.183
Project Duration: 10 months
Poduzetništvo
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Sektor proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Metalna i mašinska industrija
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Drvoprerađivački sektor
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Obrada metala i drva
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:

Odabirom željene ikonice u agendi filtrirat će se detaljniji pregled unutar pojedinačnog sektora.