Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Manjom upotrebom štetnih gasova mala i srednja preduzeća u BiH jačaju konkurentnost na izvoznim tržištima u Evropskoj uniji
Manjom upotrebom štetnih gasova mala i srednja preduzeća u BiH jačaju konkurentnost na izvoznim tržištima u Evropskoj uniji

Manjom upotrebom štetnih gasova mala i srednja preduzeća u BiH jačaju konkurentnost na izvoznim tržištima u Evropskoj uniji

U prostorijama Vanjskotrgovinske komore 3. i 4. maja organiziran je seminar „Karbonsko računovodstvo i održivo poslovanje“, kojeg je podržao GIZ u ime Njemačke vlade kroz komponentu Green Recovery. 

Pedeset predstavnika bosanskohercegovačkih kompanija educirano je o upotrebi, koristima i strategijama karbonskog računovodstva i smanjenja stakleničkih gasova. 

Karbonsko računovodstvo postaje sve važnija tema u svijetu poslovanja, a sve više preduzeća prepoznaje da njihovi proizvodni procesi imaju utjecaj na planetu Zemlju, te da prelaskom na zelenu ekonomiju mogu imati dvostruku korist – uštedu i zaštitu okoliša. Jedan od načina takvog poslovanja je uvođenje karbonskog računovodstva - tehnike koja omogućava mjerenje ali i manju upotrebu štetnih gasova. 

Uvođenjem karbonskog računovodstva u svoje poslovanje, preduzeća doprinose dekarbonizaciji pa budući da djeluju na jednu od pet tačaka evropskog dokumenta “Zelena agenda za Zapadni Balkan”, i na taj način, jačaju konkurentnost na izvoznim tržištima u Evropskoj uniji. Usvajanjem novih znanja i korištenjem karbonskog otiska kao alata za procjenu stakleničkih gasova, moguće je identificirati njihove izvore i smanjiti ih. 

Adrijana Marić, menadžerica Green Recovery komponente kaže da je generalni cilj pružiti podršku BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, s posebnim osvrtom na zelenu tranziciju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. 

“Upravo je ovaj seminar odlična prilika da, uz podršku eminentnog profesora sa Univerziteta u Birminghamu, naša preduzeća stiču nove uvide i znanja kako mogu računati svoj karbonski otisak i time ispunjavati ekološke zahtjeve i jačati svoju konkurentnost na izvoznim tržištima u Evropskoj uniji“, smatra Marić. 

Predavač na seminaru bio je Ian Thomson, profesor računovodstva i održivosti te direktor Centra za odgovorno poslovanje u Birmingham Business School, Univerziteta u Birminghamu, koji je ovom prilikom govorio o upotrebi i koristi karbonskog računovodstva, praksi i standardima izvještavanja o ugljiku, te strategijama karbonskog računovodstva i smanjenja stakleničkih gasova, 

Da bi preduzeća uvela ovu tehniku potrebno je da planiraju smanjenje emisije štetnih gasova u proizvodnji ali i transportu do kupca, a neki od načina su upotreba obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, smanjenje otpada, povećanje energetske efikasnosti ili korištenje obnovljivih izvora energije. Takvo poslovanje doprinosi smanjenju utjecaja preduzeća na globalno zagrijavanje.

Profesor Thomson istaknuo je da smanjenje emisije stakleničkih gasova nije komplikovano, skupo ni teško, te da preduzeća trebaju prepoznati da su emisije stakleničkih gasova predvidive posljedice svakodnevnih odluka – od toga šta i od koga kupuju, kako se stvari isporučuju, u šta ulažu, kako se zgrade griju ili hlade, kako se proizvodi pohranjuju; do toga kako kupci koriste i odlažu proizvode. Naglasio je da ulaganjem u klimatsku pismenost, računovodstvo i finansije brzo vraćaju uloženo, a da je karbonsko računovodstvo jedna od najjednostavnijih tehnika kojima se staklenički gasovi čine vidljivim, razumljivim i upravljivim. 

“Jednom kada `vidimo` sve ove gasove, možemo pronaći nove, inovativne načine da ih smanjimo. Ako ih ne možemo `vidjeti` sve, onda donosimo iracionalne i odluke bazirane na lošim informacijama koje pogoršavaju problem”, zaključio je profesor Thomson.  

Prisutni predstavnici kompanija imali su priliku učestvovati i u diskusiji, te su mogli nakon odslušanog predavanja, kroz interaktivni dio da prošire svoja znanja o temi karbonskog računovodstva. 

Green Recovery je komponenta koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade. Dio je šireg projekta Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery, kojeg sufinansiraju Njemačka vlada i Evropska unija. Cilj komponente je pružiti podršku BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 sa posebnim osvrtom na zelenu tranziciju MSP.

Povezane vijesti