Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Kompanija LimSar konkurentnija na tržištu i odgovornija u zaštiti životne sredine
Kompanija LimSar konkurentnija na tržištu i odgovornija u zaštiti životne sredine

Kompanija LimSar konkurentnija na tržištu i odgovornija u zaštiti životne sredine

Kompanija LimSar osnovana je 1997. godine kao ovlašteni distributer švedske firme Lindab. Posljednjih godina proširili su proizvodnju na izradu i ugradnju različitih artikala, a krajem 2015. godine pokrenuli su i produkciju termoizolacionih stakala. U cilju pružanja što bolje i brže usluge svojim kupcima, odlučili su se za implementaciju softverskog rješenja Enterprise Resource Planning (ERP), koje će omogućiti poboljšanje poslovanja i zaštitu životne sredine.

Kako je kompanija LimSar rasla i proširivala svoju ponudu, tako su se suočili s raznim izazovima. Jedan od glavnih bio je povećan obim posla, što je uticalo na to da ne mogu precizno odrediti i ispuniti rokove isporuke, te nakon proizvodnje ostaje dosta neiskorištenog materijala. Međutim, firma je uvijek bila spremna za inovacije i učenje, te su odlučili da im je potrebno softversko rješenje koje će im omogućiti bolje upravljanje poslovnim procesima i materijalima.

Upravo zahvaljujući podršci GIZ-a, kompanija LimSar uspjela je implementirati ERP softver. Pored finansijske pomoći, u okviru projekta dobili su i podršku pri izradi ponude i obuci zaposlenih. ERP softver će ovoj firmi omogućiti upravljanje komercijalnim, robno-materijalnim i procesima planiranja, pripremom i praćenjem proizvodnje. To će poboljšati koordinaciju skladištem, naručivanjem, korištenjem materijala, planiranjem resursa, raspoređivanjem zaposlenih, te procesima proizvodnje i kontrole kvaliteta.

Uvođenjem ERP-a, kompanija LimSar će povećati svoju konkurentnost na tržištu, ali i osigurati zaštitu životne sredine. Ponovnom upotrebom sirovina ili njihovim recikliranjem, izbjegavaće se bacanje neiskorištenog materijala. U konačnici, ovaj korak će im pomoći da imaju zadovoljne i lojalne korisnike svojih proizvoda i usluga.

Green Recovery je komponenta koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade. Dio je šireg projekta Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery, kojeg sufinansiraju Njemačka vlada i Evropska unija. Cilj komponente je pružiti podršku BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 sa posebnim osvrtom na zelenu tranziciju MSP.

Povezane vijesti