Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Izvozno-orijentisani sektori - Pregled investicijskih projekata koje finasiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke

Izvozno-orijentisani sektori - Pregled investicijskih projekata koje finasiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke

Više od 4,2 miliona eura dodijeljeno je za projekte koji podržavaju razvoj konkurentnosti u izvozno-orijentisanim sektorima i te za projekte koji poboljšavaju inovativne kapacitete mikro, malih i srednjih poduzeća.

Odabrano je ukupno 10 projekata razvojnih partnerstava, kao i 24 projekta u vezi poboljšanja inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća. Projekti su izabrana u skladu sa kriterijima dva javna poziva koje je EU4Business objavio u 2019. godini, a ukupna vrijednost projekata iznosi više od 7,1 miliona eura.

Povezane vijesti