Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Inovacije u razvoju i proizvodnji EU4Business

Inovacije u razvoju i proizvodnji EU4Business

Kompanija Saga iz Žepča svoju je djelatnost započela kao mala pilana, prodajući drvne poluproizvode na domaćem tržištu. Nabavkom prvih ručnih strojeva za finalnu obradu drveta, Saga je počela raditi kao proizvođač dječjih krevetića za evropske brendove. Do sada je Saga obradu proizvoda vršila isključivo ručno, oslanjajući se na svoje radničke potencijale. Zbog kvalitete izrade proizvoda dobili su značajan broj novih kupaca, što je tražilo veću produktivnost od dosadašnjega proizvodnoga procesa. Projekt EU4Bussines omogućio je ovoj kompaniji modernizaciju proizvodnih procesa nabavkom novoga CNC stroja i povećanjem poslovnih kapaciteta. 

Važnost modernizacije proizvodnog procesa, naglašava direktor Ivica Đuzel: ,,Nabavka CNC stroja nam je povećala kapacitet, zaposlili smo 10 novih radnika, jer samim povećanjem kapaciteta javila se potreba za novim radnicima. Kvaliteta izrade proizvoda se drastično poboljšala, jer su prvi i zadnji komad iz serije potpuno identični, što prije uz ručnu izradu nije bio slučaj. Takvim načinom nismo ispunjavali evropske standarde i počeli smo gubiti konkurentnost na tržištu. Što je nekada radilo 10 ljudi, sada može obaviti jedna osoba, te smo na osnovu toga mogli povećati kapacitet proizvodnje.” 

Uvidjevši prednosti modernizacije proizvodnih procesa, Saga je investirala u nabavku dodatnih CNC strojeva sto će svakako dugoročno utjecati na kvalitetu samih proizvoda ali i konkurentnu sigurnost kompanije. 

Saga je do sada cjelokupnu svoju proizvodnju obavljala za druge brandove, odnosno vršili su samo uslugu proizvodnje. Uz nabavku novih strojeva i edukacije, projekt EU4Bussines omogućio je firmi Saga razvoj vlastitih proizvoda, čime im je omogućen razvoj vlastitoga brenda i ostvarenje dodatne vrijednosti. Saga je razvila modele dječjeg krevetića, dječjeg boksa i stola za presvlačenje. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. EU4Business je vrijedan 16,1 milijuna eura, a zajednički ga finansiraju Europska unija (15 milijuna eura) i Vlada SR Njemačke (1,1 milijuna eura). Projekt zajedno provode GIZ, ILO i UNDP. 

EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije - Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.

Povezane vijesti