Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Gradiška - Grad drveta EU4Business

Gradiška - Grad drveta EU4Business

Općina Gradiška je smještena na samoj granici Bosne i Hercegovina i Evropske unije. Na površini od oko 77 kvadratnih kilometara živi oko 50 000 stanovnika. Tradicija drvoprerađivačke djelatnosti na ovom području počela je prije više od 150 godina. Danas se na ovom istom području drvoprerađivačkom djelatnošću bavi preko 30 privrednih subjekata, koji izvoze čak 90% svojih proizvoda. 

Drvoprerađivačka djelatnost na području općine Gradiška zapošljava 1300 stanovnika. Grad Gradiška je kroz razvojnu agenciju RAGA prepoznao nove izazove s kojima se suočavaju lokalni drvoprerađivači te je uz podršku Evropske unije i Vlade SR Njemačke, kroz EU4Business projekat, uspješno implementirao projekt „Gradiška - Grad drveta“. Uz razvojnu agenciju partneri na projektu su Srednja Tehnička škola Gradiška i kompanija Bor. Srednja Tehnička škola je kroz projekt nabavila novi CNC stroj za obradu drveta, na kojem učenici obavljaju praksu unutar same škole, a u saradnji s poduzećem Bor učenici dio stručne prakse obavljaju u proizvodnom pogonu gdje se izravno susreću sa stanjem i potrebama realnog sektora drvoprerađivačke industrije. 

Uz uvezivanje preduzeća i Tehničke škole s ciljem boljeg i savremenog obrazovanja, jedan od bitnijih rezultata implementacije projekta je pokretanje Centra za istraživanje i razvoj, koji neposredno doprinosi modernizaciji poslovnih i tehničkih procesa u drvoprerađivačkoj industriji. 

Centar za istraživanje i razvoj pruža uslugu dizajna, bilo da se radi o pojedinačnome proizvodu ili o seriji proizvoda, iz čega proizlazi sva potrebna tehnička dokumentacija i izrada digitalnoga 3D modela kao finalizacija digitalne obrade početne ideje. Centar za istraživanje i razvoj u suradnji s Tehničkom školom i poduzećem Bor pruža i uslugu izrade prvog prototipa proizvoda, što zaokružuje cjelinu i sve pred proizvodne potrebe naručitelja. Jedna od specifičnosti koje pruža Centra za istraživanje i razvoj jest i 3D skeniranje postojećih modela proizvoda, odnosno ukoliko se proizvođač odluči za digitalizaciju procesa proizvodnje već postojećih proizvoda, uz pomoć 3D skeniranja mogu dobiti sve potrebne podatke za modernizaciju proizvodnog procesa. Centar za istraživanje i razvoj također pruža i usluge profesionalnoga fotografisanja gotovoga proizvoda, te na taj način pomaže poduzećima u marketinškome plasmanu novog proizvoda na tržište. 

Predrag Borojević, menadžer Centra za istraživanje i razvoj, ističe važnost i utjecaj novoosnovanoga centra: ,,Do sada je centar pružio usluge za 10 poduzeća iz općine Gradiška, ali i šireg područja. Nastavljamo da pružamo naše usluge kompanijama, te vjerujemo kako će broj novih partnera i dalje rasti s djelovanjem Centra za istraživanje i razvoj, jer postoji interes drvoprerađivača, a postoji i tržišna potreba za uslugama koje pružamo. Nakon pružene jedne usluge odmah od partnera imamo upit za nastavak suradnje i novim uslugama, što potvrđuje visok stepen zadovoljstva poduzeća za naše usluge. Svim navedenim može se zaključiti da je projekt bio usmjeren na područje gdje je zaista bio neophodan i potreban. “ 

,,Spremni smo i znamo da se mijenjamo, moramo se približavati standardima i normativima EU, te prihvatiti sve pozitivne trendove i prakse iz Evropske komisije, a Gradiška je pokazala i mislim da je prepoznata kao lokalna uprava koja ima energiju, želju i volju da ide u korak sa Evropom.” zaključio je Zoran Adžić, gradonačelnik grada Gradiške koji je preko RAGE bio inicijator projekta “Gradiška - Grad drveta“. 

Ukupna vrijednost projekta je nešto veća od 700.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat osigurala bespovratna sredstava od 550.000 KM. Vodeći realizator projekta je grad Gradiška, a partneri su JU Tehnička škola u Gradišci i BOR d.o.o. Gradiška.

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. EU4Business je vrijedan 16,1 milijuna eura, a zajednički ga finansiraju Europska unija (15 milijuna eura) i Vlada SR Njemačke (1,1 milijuna eura). Projekt zajedno provode GIZ, ILO i UNDP. 

EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije - Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.

Povezane vijesti