Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
GET Ahead obuka – dodatna prilika za poduzetnice u BiH da uspiju

GET Ahead obuka – dodatna prilika za poduzetnice u BiH da uspiju

Okruženje sposobno da se digitalno transformiše i svi procesi koji vode ka digitalizaciji društva su u fokusu njenog svakodnevnog djelovanja. No ipak ova dugogodišnja pravnica sa radnim iskustvom u javnoj upravi iza sebe ali i trenerskim stažom u oblasti upravljanja projektnim ciklusom - PCM (eng. Project Cycle Management) vidi GET Ahead program obuke kao novu priliku.

Ivana Zeljković kaže da je ranije prolazila slične programe obuke, ali joj ovaj zbog mogućnosti sticanja predavačke licence daje dodatni izazov. Sretna je da dio programa obuke „Rod i poduzetništvo zajedno“ koji realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini u okviru EU4Business i EU4BusinessRecovery projekata koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka.

„Ovaj program je svojevrsna pomoć poduzetnicama, buđenje njihove svijesti ali i unapređenje rodne osjetljivosti u segmentu poduzetništva. Njegova namjena je vrlo jasna – da se pomogne, pogotovo u malim sredinama ženama koje misle da nemaju nikakvu mogućnost, a mogućnosti zaista postoje, posebno sa današnjim tehnologijama koje su raznovrsne. Dakle, sve postoji, tu je na tržištu samo se treba upotrijebiti u svrhu koja je u tom trenutku najpotrebnija. 

Zato GET Ahead smatram posebno značajnim jer ga prije svega organizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini, koja je vrlo cijenjena i respektabilna međunarodna organizacija. S druge strane, program otvara priliku da steknem nova znanja i iskustva, ali i da zaista dam nekome, na terenu podršku. Za mene je to najveća vrijednost, odnosno najveća korist iz svega ovoga, ona dodatna vrijednost bilo čemu što radim.“, izjavila je Ivana.

Za ovu posebno adaptiranu metodologiju kaže da vjeruje da može dati odlične rezultate na terenu, u svim dijelovima BiH i posebno naglašava da će se ona svakako prilagođavati našem podneblju i našim ljudima.

„Ljudi su željni ovakvih stvari i vjerujem da će biti veliki interes kada krenemo sa realizacijom programa obuke mi kao predavači. Dovoljno je da date nekome priliku da proširi svoje znanje putem ove metodologije i postigli ste efekat, posebno kada govorimo o postojećim biznisima ili nekim novim startupima. Najbitnije je da im kao predavači „otvorimo“ vidike, proširimo njihova razmišljanja, ukažemo na potrebu razumijevanja i cilj smo postigli.“

Ivani koja je između ostalog i NLP mentorica, ova metodologija otvara i novu perspektivu coach-inga te upravo u tom smislu sve vidi vrlo cjelovito i isprepleteno. Posebno joj je bitna dimenzija koju ovaj program obuke nudi kroz podršku ženama poduzetnicama, u bilo kojoj sredini i na bilo koji način. Upravo njen voluntaristički duh je dodatno uvjerava da je GET Ahead prilika koja će osigurati satisfakciju mnogih poduzetnica u Bosni i Hercegovini.

Povezane vijesti