Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Finalna rang lista javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)

Finalna rang lista javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava 27. marta 2019. godine izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava. Na osnovu izvršenog komisijskog vrednovanja zaprimljenih prijava po administrativnim, općim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, sačinjena je preliminarna rang lista odabranih prijava za finansiranje putem projekta EU4Business. Preliminarna rang lista je objavljena na relevantnim web stranicama 12. juna 2019. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu rang listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 20. juni 2019. godine do 17:00 sati. Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je procesuirala prigovore i dala svoje preporuke EU4Business projektu. U skladu sa dostavljenim preporukama, projekat EU4Business objavljuje finalnu listu korisnika kako slijedi:

Redni broj Naziv podnosioca prijave JLS Finalna lista korisnika
1 Agro Mašić d.o.o. Gradačac DA
2 Andrić-Farm d.o.o. Pelagićevo DA
3 Braća Pavlović d.o.o. Šamac DA
4 Dragan Živanović Bijeljina DA
5 Farma Arsenić d.o.o. Kozarska Dubica DA
6 Farma Brojler Produkt s.p. Prnjavor DA
7 Farma Podhum d.o.o. Livno DA
8 Farma Škundrić Prijedor DA
9 Obrt u poljoprivredi Sanel Odžak DA
10 Slobodan Đurić Han Pijesak DA
11 Adria-Hishtil d.o.o. Čapljina NE
12 Agro Mujčinović d.o.o. Gradačac NE
13 Agro Pejin d.o.o. Brčko NE
14 Agroherc doo Bileća NE
15 Agro-Kostić d.o.o. Brčko NE
16 Agro-MD d.o.o. Donji Žabar NE
17 Agron d.o.o. Brčko NE
18 Agros d.o.o. Rogatica NE
19 Agrounija d.o.o. Srbac NE
20 Agro-vis d.o.o. Kalesija NE
21 Armin Delić Sarajevo NE
22 A-S Komerc d.o.o. Mostar NE
23 BH EKSKLUZIV d.o.o. Maglaj NE
24 Bogdan Janjić Laktaši NE
25 D.o.o. Forvit Gračanica NE
26 Dionis Ljubniča doo Brčko NE
27 Dodlek-Agro BH d.o.o. Gradiška NE
28 DOKSO d.o.o. Visoko NE
29 Dominant doo Gabela Čapljina NE
30 Dušan Jevtić Doboj NE
31 Dževad Alić-Muriz Husić Zvornik NE
32 Eko-Ekoplast Žepče NE
33 Ekostan d.o.o. Fojnica NE
34 Emina Ramić Ilijaš NE
35 Esad Džafić Gračanica NE
36 Farma Compash Živinice NE
37 Farma Džanić Velika Kladuša NE
38 Farma Glamoč d.o.o. Glamoč NE
39 Farma Svinja Pigi Žepče NE
40 Farma za uzgoj i tov pilića Pilce s.p. Milići NE
41 Farma Zubović Kozarska Dubica NE
42 Filip Guzijan Banja Luka NE
43 Fruit Prom d.o.o. Lopare NE
44 Gradinvent d.o.o. Mostar NE
45 Hasan Miljanović Stolac NE
46 Individualni poljoprivredni proizvođač pp Mujanović Ilijaš NE
47 Izudin Ahmetlić Tešanj NE
48 Jaffa-Komerc d.o.o. Export-import Mostar Mostar NE
49 Jusuf Šabić Sarajevo NE
50 KJP Poljoprivredno Dobro Butmir Ilidža NE
51 Lokman Iriškić Prnjavor NE
52 MDH doo Ključ NE
53 Medžlis islamske zajednice Janja Bijeljina NE
54 Miroslav Marković Šamac NE
55 Mlin Pavlović d.o.o. Bijeljina NE
56 MM d.o.o. Mostar NE
57 Mons Produkt d.o.o. Teslić NE
58 Musala Trend BD Brčko NE
59 Nedžad Dolić Cazin NE
60 NUR d.o.o. Čajniče Čajniče NE
61 Obilić Plus d.o.o. Oštra Luka NE
62 Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Lela Ravno NE
63 OPZ Drinaplod Srebrenica NE
64 OSPD Suhodolka Ilidža NE
65 PD Živković-Agro Orašje NE
66 Plantaža Stojinić Gradiška NE
67 Poljoprivredna zadruga Gvozno sa p.o. Kalinovik NE
68 Poljoprivredni proizvođač Jovo Gužvić Srbac NE
69 Poljoprivredno dobro Tov Peradi Doboj Istok NE
70 Porodično poljoprivredno gazdinstvo Baš-Bašča Breza NE
71 PZ Posavina Plod Orašje NE
72 Resko d.o.o. Glamoč Glamoč NE
73 SD Babić Cazin NE
74 SD Farma Bego Sanski Most NE
75 Šemso Barlov Foča NE
76 Šerif Oruć Derventa NE
77 Šipovac d.o.o. Nevesinje NE
78 Slavojka Bogdanović Nevesinje NE
79 Smrčak d.o.o. Zvornik NE
80 Snežana Kolaković Vlasenica NE
81 SOR "Če&Mohica" Vitez NE
82 SP Sančo Orašje NE
83 Sphere d.o.o. Bugojno NE
84 Srđan Berić Gradiška NE
85 Starnet d.o.o. Bugojno NE
86 Suela Bajić Sarajevo NE
87 Sulejman Đanan Zenica NE
88 Sulejman Hercegovac Srebrenik NE
89 TurnusPro d.o.o. Hadžići NE
90 Zajednički obrt O.D. Farma IRELIZE Gračanica NE
91 ZE Com Plus Doboj NE
92 Željko Jovanović Ugljevik NE
93 ZZ Brka Brčko Brčko NE

 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrane te ruralni razvoj.

Povezane vijesti