Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Finalna rang lista javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Finalna rang lista javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava 9. oktobra 2019. godine izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava. Na osnovu izvršenog komisijskog vrednovanja zaprimljenih prijava po administrativnim, općim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, sačinjena je preliminarna rang lista odabranih prijava za finansiranje putem projekta EU4Business. Preliminarna rang lista je objavljena na relevantnim web stranicama 31. decembra 2019. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu rang listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 14. januar 2020. godine do 17:00 sati. Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je procesuirala prigovore i dala svoje preporuke EU4Business projektu. U skladu sa dostavljenim preporukama, projekat EU4Business objavljuje finalnu listu korisnika kako slijedi:  

Redni br. Naziv podnosioca prijave Grad/opština Finalna lista korisnika
1 Eko Sir Puđa d.o.o. Livno DA
2 Farmavit d.o.o. Ljubinje DA
3 MI-Trivas d.o.o. Prnjavor DA
4 Milch Produkt Smajić d.o.o. Čelić DA
5 Očuz obrt Visoko DA
6 Pašalić obrt Zenica DA
7 Podrumi Andrija d.o.o. Čitluk DA
8 Podrumi Vukoje 1982 d.o.o. Trebinje DA
9 Poljorad d.o.o. Travnik DA
10 Vimar Groupe d.o.o. Visoko DA
11 Vinarija Jungić Čelinac DA
12 Agripet d.o.o. Brčko NE
13 Bonatura d.o.o. Tešanj NE
14 Casa Mushrooms d.o.o. Banja Luka NE
15 Conte Co d.o.o. Rogatica NE
16 Contendo d.o.o. Vogošća NE
17 Credo Wines d.o.o. Tomislavgrad NE
18 Elmar-aroma care d.o.o. Trebinje NE
19 Erik-Mir d.o.o. Brčko NE
20 Jaffa-komerc d.o.o. Mostar NE
21 Komrad d.o.o. Trebinje NE
22 Marinada d.o.o. Kruševo NE
23 Mesna Industrija Karajić Velika Kladuša NE
24 MI-Trade d.o.o. Čelić NE
25 Mons Produkt d.o.o. Teslić NE
26 Njam Njam d.o.o. Prnjavor NE
27 Sana Vita d.o.o. Prnjavor NE
28 Smrčak d.o.o. Zvornik NE
29 SPD EM Vogošća NE
30 Šumski plod d.o.o. Prozor NE
31 Voćar d.o.o. Brčko NE
32 ZZ “Brka” Brčko Brčko NE

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrane te ruralni razvoj.  

Povezane vijesti