Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Finalna lista korisnika javnog poziva za ublažavanje negativnog uticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
Finalna lista korisnika javnog poziva za ublažavanje negativnog uticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Finalna lista korisnika javnog poziva za ublažavanje negativnog uticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Projekti EU4AGRI, EU4Agri-Recovery i EU4BusinessRecovery su 21. septembra 2022. godine objavili zajednički javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koji je zatvoren 24. oktobra 2022. godine i na koji je zaprimljeno 16 prijava.

Pristigle prijave su ocijenjene prema općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, nakon čega su izvršene verifikacijske posjete na terenu. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 12 podnosilaca prijava na relevantnim stranicama 31 januara 2023. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora bio je 07. februar 2023. godine, do 12.00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koji su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te je naknadno, nakon usvojenih prigovora, kriterije zadovoljila još jedna (1) kompanija.

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekti objavljuju Finalnu listu od 13 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:

Naziv podnosioca prijave Opći kriteriji Ocjena kvalitativnih kriterija  Verifikacijska posjeta  Odabrana prijava
1. POLJOPRIVREDNIK d.o.o. DA 80 DA DA
2. Poljoprivredna zadruga MM AGRO DA 60 DA DA
3. PZ KOOPERATIVA Prijedor DA 60 DA DA
4. Opća poljoprivredna zadruga KAPI ŽIVOTA  DA 60 DA DA
5. Zemljoradnička zadruga GRAČANKA DA 60 DA DA
6. Poljoprivredna zadruga MILK LAND  DA 60 DA DA
7. O.P.Z. AGROFARMER DA 45 DA DA
8. P.Z POSAVINA PLOD DA 45 DA DA
9. PZ PLODOVI ZEMLJE  DA 45 DA DA
10. BOSNAPLOD d.o.o. DA 45 DA DA
11. Poljoprivredna Zadruga AGRO PRIJEDOR  DA 30 DA DA
12. Opća Poljoprivredna zadruga ZLATNA KAP  DA 30 DA DA
13. GILMARK d.o.o.  DA 15 DA DA


Lista prijava koje nisu odabrane za finansiranje: 

Naziv podnosioca prijave Opći kriteriji Ocjena kvalitativnih kriterija Verifikacijska posjeta Odabrana prijava
1. AGROPEX d.o.o. NE / / NE
2. NOVI STANDARD d.o.o. NE / / NE
3. VITAL FRUIT d.o.o.  NE / / NE


Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.

Povezane vijesti