Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Finalna lista korisnika Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID 19)
Finalna lista korisnika Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID 19)

Finalna lista korisnika Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID 19)

Finalna lista korisnika Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID 19) kod poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede. Javni poziv za prvi ciklus je objavljen 21.11.2022. godine, s datumom zatvaranja 20.01.2023. godine, dok je za drugi ciklus Javnog poziva objavljen 22.03.2023. godine, s datumom zatvaranja 31.03.2023. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje koncepta projekta izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 24 pristigle prijave za oba ciklusa, prema administrativnim i opštim kriterijima javnog poziva, te evaluacija koncepta projekta, kao i verifikacijska posjeta na terenu. Od ukupno 24 prijave, 3 su bile ponovljene prijave od strane istih firmi.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 50 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 30 bodova za nastavak evaluacije projektnih prijedloga. Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 18 korisnika koji su kvalificirani za pružanje tehničke podrške, te za potencijalno finansiranje putem projekta EU4BusinessRecovery. Objava preliminarne liste je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora bio je 17.07.2023. godine do 12:00 sati. U predviđenom roku pristigao je jedan prigovor na rezultate preliminarne liste koji je komisija odbacila kao neutemeljen.

Nakon završene tehničke podrške, svih 18 podnosioca prijave su dostavili ažurirane prijave  koje su ocijenjene pozitivno od strane komisije. 

U skladu sa gore navedenim, projekat objavljuje Finalnu listu od 18 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:

 

R. br.

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Odabrana prijava

1

Andrić farm d.o.o. Pelagićevo

DA

41

DA

2

Vital fruit d.o.o. Zenica

DA

38

DA

3

Regius d.o.o. Čapljina

DA

39

DA

4

SD Ramče, Žepče

DA

40

DA

5

Bony d.o.o. Tuzla

DA

47

DA

6

Šumska tajna d.o.o. Ribnik

DA

41

DA

7

Voćar d.o.o. Brčko

DA

40

DA

8

MPI Mlin Ustikolina, Foča Ustikolina

DA

41

DA

9

MBA Centar d.o.o. Vogošća

DA

50

DA

10

Voćar piramida d.o.o. Visoko

DA

43

DA

11

Agroimpex Nova d.o.o. Banja Luka

DA

50

DA

12

MS Alem d.o.o. Bosanska Krupa

DA

45

DA

13

Rima pak d.o.o. Zenica

DA

45

DA

14

Poljovet d.o.o. Gradačac

DA

43

DA

15

Herbos nature d.o.o. Sarajevo

DA

49

DA

16

PO Rajič, Mostar

DA

40

DA

17

Ljbilje d.o.o. Ljubinje

DA

43

DA

18

Mlin Vujičići s.p. Brčko

DA

41

DA

 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.

Povezane vijesti