Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
Finalna lista korisnika Javnog poziva investicijama u svrhu unapređenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede
Finalna lista korisnika Javnog poziva investicijama u svrhu unapređenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede

Finalna lista korisnika Javnog poziva investicijama u svrhu unapređenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede

Projekat EU4BusinessRecovery je 08. jula 2022. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u svrhu unapređenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede koji je zatvoren 05. 09. 2022. godine i na koji je zaprimljeno 48 prijava.

Pristigle prijave su ocijenjene prema općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, nakon čega su izvršene verifikacijske posjete na terenu. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 25 podnosilaca prijava na relevantnim stranicama 03. februar 2023. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora bio je 10. februar 2023. godine, do 12.00 sati. Na preliminarnu listu nije bilo prigovora. 

Nakon što je objavljena preliminarna lista, 25 podnosilaca prijave se kvalifikovalo za tehničku podršku koju je obezbijedio UNDP. Nakon završene tehničke podrške, 23 podnosioca prijave su dostavili ažurirane prijave  koje su ocijenjene pozitivno od strane komisije.  

U skladu sa gore navedenim, projekat objavljuje Finalnu listu od 23 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:

Redni broj

Naziv podnosioca prijave

Broj postignutih bodova na osnovu kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Odabrana prijava

1.

Bionatura doo

30

DA

DA

2.

Društvo poljoprivredne djelatnosti "CASTELLINA SRPSKA" d.o.o. Modriča

45

DA

DA

3.

PLANTAGO doo, Laktaši

30

DA

DA

4.

Agronektar doo

30

DA

DA

5.

IRADIA COMPANY D.O.O.

40

DA

DA

6.

„FOJNICA MILK“

35

DA

DA

7.

Farma Tomislavgrad d.o.o.

40

DA

DA

8.

Poljoprivredni obrt "Rajič"

35

DA

DA

9.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge “RIMA-PAK” d.o.o. Zenica

30

DA

DA

10.

Fruit prom doo

30

DA

DA

11.

Farma Đug d.o.o. Živinice

30

DA

DA

12.

Agroimpex Nova d.o.o.

32

DA

DA

13.

“Đurić” doo

30

DA

DA

14.

Poljoprivredna djelatnost “ORLOVAČA”, vl. Mislav Sučić

30

DA

DA

15.

Sumska tajna d.o.o.

30

DA

DA

16.

MPI MLIN d.d. Ustikolina

40

DA

DA

17.

Mirtillo D.O.O.

30

DA

DA

18.

OPZ Agrofood

30

DA

DA

19.

VOĆAR d.o.o. BRČKO

30

DA

DA

20.

Bufalo-trade doo Brčko

30

DA

DA

21.

Obrtnička djelatnost "4K" vl. Kemal Kačapor

40

DA

DA

22.

VIVagro doo Srbac

30

DA

DA

23.

Konsalting tim doo

30

DA

DA

Lista prijava koje nisu odabrane za finansiranje:

Redni broj

Naziv podnosioca prijave

Broj postignutih bodova na osnovu kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Ispunjenost općih kriterija

DA/ NE

1.      

AGRO-BIZ s.p.

0

DA

DA

Povezane vijesti