Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju

EU4Business Recovery

Za snažnu domaću ekonomiju

Projekat EU4Bussiness Recovery ima za cilj smanjenje posljedica izazvanih pandemijom Covid-19 na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u metalnom i drvnom sektoru, i sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, te na preduzetnike i poljoprivrednike.

Projekat osigurava kontinuitet poslovanja preduzeća, te osnivanje inovativnih start-upa, kako bi se sačuvala postojeća i osigurala nova radna mjesta i na taj način smanjile negativne socijalne posljedice poput nezaposlenosti, siromaštva ili migracije.

EU4BusinessRecovery je nastavak EU4Business projekta u kojem je 10 milona eura namijenjeno finansijskoj podršci za razvoj privatnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Projekat EU4BussinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (13 miliona eura)
i Savezna Republika Njemačka(700 hiljada eura). Provode ga GIZ, ILO i UNDP.

Izvozno-orijentisani sektor

Otvoreno preko 900 radnih mjesta i 1.000 preduzeća podržano zahvaljujući EU4Business projektu

Uprkos ekonomskoj neizvjesnosti, u Bosni i Hercegovini kreirano je 930 radnih mjesta, osnovano više od 120 startup-a i podržano 1.000 preduzeća zahvaljujući zajedničkim sredstvima Europske unije i Savezne Republike Njemačke u iznosu od 16,1 miliona eura. Pokrenut u aprilu 2018. godine četverogodišnji projekat, "Strategije lokalnog razvoja - Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj" zajedno sa sufinansiranim projektom EU4Business, nastojao je potaknuti veću zaposlenost i dugoročni ekonomski rast podizanjem konkurentnosti i stimulisanjem poduzetništva i inovacija u poljoprivredi, turizmu i izvozno-orijentisanim sektorima.

Turizam

RECOOPER: U Code Hub-u Mostar predstavljena nova skupina digitalnih nomada

Dugoiščekivano drugo izdanje programa za digitalne nomade, koji organiziraju Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine i INTERA Tehnološki Park kroz projekt RECOOPER financiran sredstvima Europske unije i vlade SR Njemačke, službeno je započelo u utorak, 18.4.2023. godine u Code Hub-u Mostar kada su se pristigli digitalni nomadi imali priliku upoznati s lokalnom zajednicom.

Poljoprivredno-prehrambeni
sektor i ruralni razvoj

Otvoreno preko 900 radnih mjesta i 1.000 preduzeća podržano zahvaljujući EU4Business projektu

Uprkos ekonomskoj neizvjesnosti, u Bosni i Hercegovini kreirano je 930 radnih mjesta, osnovano više od 120 startup-a i podržano 1.000 preduzeća zahvaljujući zajedničkim sredstvima Europske unije i Savezne Republike Njemačke u iznosu od 16,1 miliona eura. Pokrenut u aprilu 2018. godine četverogodišnji projekat, "Strategije lokalnog razvoja - Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj" zajedno sa sufinansiranim projektom EU4Business, nastojao je potaknuti veću zaposlenost i dugoročni ekonomski rast podizanjem konkurentnosti i stimulisanjem poduzetništva i inovacija u poljoprivredi, turizmu i izvozno-orijentisanim sektorima.

Preduzetništvo

Otvoreno preko 900 radnih mjesta i 1.000 preduzeća podržano zahvaljujući EU4Business projektu

Uprkos ekonomskoj neizvjesnosti, u Bosni i Hercegovini kreirano je 930 radnih mjesta, osnovano više od 120 startup-a i podržano 1.000 preduzeća zahvaljujući zajedničkim sredstvima Europske unije i Savezne Republike Njemačke u iznosu od 16,1 miliona eura. Pokrenut u aprilu 2018. godine četverogodišnji projekat, "Strategije lokalnog razvoja - Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj" zajedno sa sufinansiranim projektom EU4Business, nastojao je potaknuti veću zaposlenost i dugoročni ekonomski rast podizanjem konkurentnosti i stimulisanjem poduzetništva i inovacija u poljoprivredi, turizmu i izvozno-orijentisanim sektorima.

Sektor proizvodnje odjeće, tekstila,
kože i obuće

EU4BusinessRecovery: Tešanjska Conita povećala broj zaposlenih i unaprijedila način poslovanja

“U Evropi se sezonski mijenjaju čarape i imaju rok trajanja!“. Ovim riječima smo dočekani u Conita d.o.o. Tešanj, jednoj od kompanija iz sektora proizvodnje odjeće, tekstila, kože i obuće, podržanih putem EU4BusinessRecovery projekta, koji uz finansijsku podršku Evropske unije i Savezne Republike Njemačke zajednički provode GIZ, MOR i UNDP.

Interaktivna mapa EU4Business Recovery projekata

Finansijska podrška je omogućena kroz dodjelu bespovratnih sredstava u sljedećim sektorima/područjima djelovanja:
Projekat
Odaberite sektor projekta finansijske podrške
Odaberite podsektor
Projekat provodi: AD LOGISTIC
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je da pomogne kompaniji da ojača svoje poslovanje i unaprijedi proizvodni proces nabavkom nove opreme, čime bi se ubrzao procesa rada i skratilo vrijeme isporuke, što je prednost u ovim nestabilnim tržišnim uslovima. Također, kroz aktivnosti izrade poslovnog plana, kompanija će po prvi put odrediti pouzdane smjernice kojim putem ići i kako se širiti u budućnosti, te izdvojiti nedostatke, slabosti i nove mogućnosti. Definisat će se pozicija kompanije u odnosu na postojeću konkurenciju na tržištu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 50.465
Grant (u EUR): 30.166
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: BOJO-METAL
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kiseljak
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je unapređenje efikasnosti proizvodnje (racionalno upravljanje) i IT podrške, što će doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i omogućiti diversifikaciju baze klijenata kroz pristup novim tržištima. Kako bi se eliminisao negativan uticaj COVID 19, projekat ima za cilj unapređenje proizvodnje, povećanje efikasnosti korištenjem dostupnog softvera za programiranje CNC mašina i poboljšanje efikasnosti u obradi metala.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 79.505
Grant (u EUR): 47.550
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: LUX-Co
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Olovo
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Projektom kompanija želi unaprijediti proizvodne procese i povećati kvalitetu i sigurnost proizvoda (vrata) te zadovoljiti sigurnosne standarde za vrata na bazi drva, a to su certifikacije za zvučnu izolacije od 42 DB i vatrootpornost vrata od 30 minuta, što je također očekivanje tržišta. Projektom će kompanija unaprijediti i brušenje (četkanje) radne površine vrata, izvršiti detaljnu analizu stranih tržišta te održati B2B sastanke s potencijalnim kupcima.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 103.929
Grant (u EUR): 47.039
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: NihoMotors
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Konjic
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Ovim projektom kompanija će ojačati saradnju s postojećim te ostvariti saradnju s novim kupcima kroz unapređenje marketinških aktivnosti. U području upravljanja i obrazovanja te primjene LEAN alata, kompanija će započeti s uvođenjem standarda kvalitete kako bi osigurala stabilan rast i otpornije poslovanje u budućnosti. I na kraju, digitalizacijom u procesu programiranja CNC mašina kompanija će povećati produktivnost rada, kvalitetu i skratiti vrijeme isporuke usluga kupcima.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 19,480
Grant (u EUR): 11,248
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Procassa-Fischer d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Doboj Jug
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Glavni cilj projekta je povećanje broja kupaca na stranim tržištima kroz digitalizaciju procesa unutar kompanije, nabavku nove opreme te poboljšanje vidljivosti i promocije kompanije. Procassa-Fischer planira nabavku nove hidraulične CNC prese za savijanje lima budući da trenutni kapaciteti nisu dovoljni za širenje na inozemnim tržištima. Kompanija će angažovati stručnjaka koji će izraditi analizu i strategiju pristupa novim tržištima s fokusom na zemlje DACH regije i Nizozemsku.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 78.800
Grant (u EUR): 45.791
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Proinox FM d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Trn
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je unaprijediti proizvodne procese i marketing radi jačanja poslovnih aktivnosti ugroženih pandemijom COVID-19. U tu svrhu kompanija će unaprijediti proces brušenja nabavkom mašine za brušenje limova i angažovanjem stručnjaka za tehnologiju brušenja. Osim toga, Proinox FM će obučavati i educirati zavarivače te će uz unapređenje proizvodnog procesa provoditi aktivnosti usmjerene na marketing i povećanje ukupne vidljivosti kompanije. Uvođenje i primjena savremenih digitalnih alata realizirat će se razvojem online web shopa i produkcijom promotivnog videa.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 95.611
Grant (u EUR): 47.550
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Renesansa d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Živinice
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Projekat je usmjeren na unapređenje tehnološke baze i uvođenje savremene opreme i programskih alata koji će osigurati kontinuitet poslovanja kompanije i stvoriti osnovu za daljnji razvoj. Kompanija planira nabavu savremenog CNC rezača i ERP softvera koji će omogućiti veći obim proizvodnje, veću brzinu, vrhunsku preciznost i visoku kvalitetu rezanja te manje grešaka u proizvodnji, ali i razvoj novih tehnički naprednih proizvoda. Osim toga, kompanija će uvesti savremene digitalne alate kroz nabavu i implementaciju ERP Integralnog informacijskog sistema.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 79.634
Grant (u EUR): 47.652
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: ŠUVAK METAL doo
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kozarska Dubica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Projekt TEVATRON usmjeren je na jačanje kapaciteta kompanije Šuvak Metal d.o.o. kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja i unapređenje, razvoj novih proizvoda i usluga, a time i pristup novim tržištima. Planirane aktivnosti projekta TEVATRON osmišljene su kroz aktivnosti usmjerene na optimizaciju proizvodnje kroz konsultantske usluge koje će uključivati analizu opskrbnog lanca poslovnog procesa i materijalizirane kroz treninge i konsultantske aktivnosti. Planirana je i nabavka opreme (uređaji za zavarivanje, stol s alatima, mjerni instrumenti) za unapređenje proizvodnje i osiguranje pripremnih bravarskih radova za CNC obradu metala. Unapređenje partnerskih odnosa sa srednjim školama i organizovanjem praktične nastave u saradnji sa školama također su dio planiranih aktivnosti.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 79,000
Grant (u EUR): 47,366
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: UNIS TŠP
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je ulazak na nova tržišta uvođenjem inovativne, savremene opreme za proces pripreme galvanizacije i jačanjem ljudskih kapaciteta za praćenje procesa. Poboljšanjem kvalitete i kvantiteta usluga cinčanja stvaraju se mogućnosti izlaska na nova tržišta, što u konačnici osigurava dugoročnu održivost i stvara uslove za daljnji rast i razvoj kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 193,000
Grant (u EUR): 50,000
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Bravarija Pile d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Trn
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Kako bi kompanija ostala konkurentna, proizvodnju je potrebno modernizirati i unaprijediti. Tokom ovog projekta razvit ćemo mehanizme i sinhronizirati razvojne, proizvodne i upravljačke aktivnosti, kako bismo prevladali trenutne nedostatke u poslovanju izazvane COVID krizom. Nove prakse i standardi odnose se na: 1. unapređenje upravljanja poslovanjem; 2. poboljšanje organizacije proizvodnih procesa, nabavke materijala, planiranje i kontrola zaliha; 3. poboljšanje proizvodnih kapaciteta i uvođenje inovativnih proizvoda.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 77,678.21
Grant (u EUR): 40,047
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: KGH Projektovanje doo
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Nova Topola, Gradiška
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Ključni cilj projekta je pokretanje proizvodnje novog proizvoda - standardiziranog peleta ujednačene kvalitete i svojstava koji bi bio certificiran prema međunarodnim EN standardima te imao mogućnost izvoza na strana tržišta. Aktivnosti projekta bile bi: 1. Automatizacija proizvodne linije kroz nabavku softvera za nove mašine. 2. Povećanje proizvodnih kapaciteta nabavkom nove opreme i mašina (sušare i pakirnice gotovih peleta). 3. Pribavljanje EN certifikata, tokom trajanja projekta, za proizvedene pelete namijenjene izvozu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 77,586
Grant (u EUR): 45,886
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: VIS d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banja Luka
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Ovaj projekt uvest će promjene koje će buduće poslovanje učiniti otpornijim na COVID 19 i druge vrste kriznih situacija. Planirane su intervencije u 3 važna segmenta konkurentnosti – učinkovitost upravljanja na strateškoj i operativnoj razini, digitalna transformacija i tehnički kapaciteti.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 62,680.03
Grant (u EUR): 35,170.86
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Domus Arredi d.o.o. Zenica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada metala i drveta
Kratak opis projekta: Ovim projektom planira se provesti analiza tržišta i spremnosti kompanije da odgovori na tržišne zahtjeve lokalnog B2C tržišta te analiza konkurencije i potreba za web shopom na domaćem, a kasnije i na EU tržištu. Analiza trenutne iskorištenosti proizvodnih kapaciteta i procjena mogućnosti povećanja iskorištenosti kapaciteta za pojedinačne narudžbe (B2C). Zatim nabava servera i digitalizacija prodajnih kanala uvođenjem digitalnih alata (izrada i dizajn nove web-platforme s web-shopom za online prodaju proizvoda. U planu je i promocija na društvenim mrežama te mobilne aplikacije za prodaju proizvoda.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 27,347.13
Grant (u EUR): 15,671.27
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Projekat provodi: FTM d.o.o. Novi Travnik
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Travnik
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj projekta je osnaživanje kompanija i povećanje razine spremnosti za uspješan povratak na tržište EU u onom opsegu kakav je imao prije krize izazvane pandemijom Covid-19 i to:
  • 1) Izrada strategije povratka na tržište uključuje analizu tržišta i lanaca opskrbe metalnog sektora, projekcije tržišnih kretanja i povećanja obima proizvodnje/prodaje s prioritetom pristupa novim tržištima i diversifikacije baze klijenata.: (oznaka CE za protupožarne (PP) elemente, certificiranje PP elemenata i izrada višejezične web stranice).
  • 2) Razvoj i implementacija programskog rješenja za upravljanje digitalnim procesima - Revizija integrisanog sistema upravljanja.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 84,511.95
Grant (u EUR): 47,822.48
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Glovis Zenica
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada metala i drveta
Kratak opis projekta: Projektom je planirano unaprijediti i zaokružiti proizvodni proces u kompaniji, ojačati poziciju na postojećem tržištu i proširiti ponudu na nova tržišta, prvenstveno tržišta Hrvatske i skandinavskih zemalja. Kako bi se zaokružio proizvodni proces, cilj je optimizacijom i organizacijom procesa proizvodnje metalnog i drvenog dijela proizvoda smanjiti gubitak radnog vremena i povećati učinkovitost kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 72,807.96
Grant (u EUR): 42,437.23
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: MK-CNC d.o.o. Travnik
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Travnik
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Projekt je usmjeren na reorganizaciju i lokalizaciju opskrbnog lanca. Glavni ciljevi ovog projekta su optimizacija poslovnih procesa unutar kompanije i jačanje infrastrukture u svrhu stvaranja otpornijeg poslovanja. U tom smislu planirane su sljedeće aktivnosti: 1. Upravljanje projektom; 2. Isporuka i montaža novih CNC mašina; 3. Nabavka alata; 4. Nabavka softvera SolidCAM; 5. Nabavka mjernih instrumenata; 6. Angažovanje konsultanata za analizu tržišta i postojećeg stanja; 7. Angažiranje konsultanta za automatizaciju protoka materijala i internih procesa te ažuriranje web stranice kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 32,017.10
Grant (u EUR): 18,559.70
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Projekat provodi: Nansi d.o.o. Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepće
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Kratki opis projekta: Ovim projektom želi se ojačati konkurentnost kompanije kroz povezivanje poslovanja u jedinstveni digitalni sistem i time stvoriti uslove za širenje na nova tržišta. Nabavka relevantnog softvera i računarske opreme za povećanje upotrebljivosti CNC mašina osigurana u suradnji s EUProlocal-om, omogućavajući razvoj novih proizvoda kao i obuku radnika za korištenje nove opreme.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 51,538.22
Grant (u EUR): 31,035.42
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Profil-isolation d.o.o. Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepće
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Implantacija ovog projekta omogućava sljedeće:

1. Analizu tržišta za definisanje izgleda na tržištu i mogućnosti plasmana novog proizvoda kao neodvojivog dijela svakog proizvedenog iso panela

2. Novu opremu kojom se uvodi inovacija u proizvodnji i interna proizvodnja mješavine za iso panele umjesto uvoza

3. Analizom postojećeg stanja i spremnosti kompanije da odgovori zahtjevima tržišta u oblasti organizacije obuke zaposlenih i primjene novih IT rješenja i sigurnosnih protokola u proizvodnji definisat će se smjernice za uspješnu implementaciju projekta i IT nabavke.

4. Nabavku potrebnog softvera i razvoj i implementacija sigurnosnih protokola (nova oprema za proizvodnju kao i obuka radnika za rad na novoj opremi

5. Implementirani protokoli kontrole sigurnosti usmjereni su na sigurnost i zdravlje na radu.

6. Implementirani softver omogućava kontrolu i upravljanje proizvodnjom novih proizvoda.

Uvođenjem proizvodnje novog inovativnog proizvoda, kompanija bi bila u mogućnosti da poveća prihod, izvoz i profit na nivo prije pandemije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 81,228.94
Grant (u EUR): 48,025.65
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Projekat provodi: Šakić d.o.o. Busovača
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Travnik
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: U procesu proizvodnje drvenog uglja, zbog njegove izrazite krtosti, stvara se ugljena prašina koja se koristi za proizvodnju briketa. Nabavkom automatske peći za proizvodnju drvenog uglja smanjila bi se emisija štetnih plinova u atmosferu, povećalo bi se korištenje prirodnih resursa, postigla veća produktivnost i bolja kvaliteta proizvoda. Prostor za napredak zabilježen je i u području poboljšanja zaštite na radu, reorganizacije pojedinih postupaka u finansijskom poslovanju radi povećanja učinkovitosti poslovanja, te marketinga (izrada nove web stranice i otvaranje profila na društvenim mrežama). S obzirom na uočene nedostatke u području organizacije i procedura vezanih uz finansijsko poslovanje, planirano je angažovanje konsultanta koji će predložiti bolju organizaciju i nove procedure koje bi rezultirale povećanjem učinkovitosti finansijskog poslovanja, uključujući izradu plana finansiranja te mehanizmi za praćenje finansijskih tokova.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 82.829,28
Grant (u EUR): 46.527,56
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Tisakomerc d.o.o. Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepče
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada metala i drveta
Kratak opis projekta: Ovim projektom jačaju se kapaciteti kompanije s ciljem oporavka, kontinuiteta i unapređenja poslovanja kroz uvođenje novih digitalnih alata, implementaciju i certifikaciju sistema upravljanja u svrhu razvoja novih proizvoda, širenja na nova tržišta i povećanja broja radnih mjesta. Kompanija planira implementaciju standarda, obuku internih revizora i zaposlenika te nabavku i instalaciju CNC apkant prese i softvera Solid Works. Nabavkom i ugradnjom CNC apkant prese projektni kapaciteti će se povećati za 40% što će povećati narudžbe. Istom će cilju pridonijeti i planirana reorganizacija kompanije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 55,148.96
Grant (u EUR): 33,055.02
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Alternativa d.o.o
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sarajevo
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Cilj ove lokalne subvencije je podržati smanjenje negativnih ekonomskih učinaka izazvanih pandemijom COVID 19 te oporavak i ostvarivanje poslovanja i tržišne pozicije. Kako bi to postigla, kompanija će provesti sljedeće mjere:

1. Digitalizacija poslovanja uključujući nabavku opreme za digitalizaciju proizvodnje, razvoj softvera i digitalni marketing;

2. Uvođenje novih proizvoda kroz nabavku alata za proizvodnju novih proizvoda i opreme za ispitivanje mehaničkih svojstava panela;

3. Certificiranje proizvoda uključujući izradu uzoraka za certificiranje i certificiranje postojećih i novih proizvoda;

4.Zaštita na radu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 227.348,60
Grant (u EUR): 92.685,00
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Projekat provodi: MDG International
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Vogošća
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je digitalizacija proizvodnog procesa koja omogućuje praćenje proizvodnje u stvarnom vremenu i brz odgovor na iznenadne poremećaje na tržištu.

Projekat je zamišljen kao kombinacija konsultantskih usluga, a zatim bi se, ovisno o njihovim konkretnim preporukama, (i) provela digitalizacija proizvodnog procesa i reorganizacija proizvodnog procesa. Kako bi se proces omogućio (ii) djelomično bi se zamijenio postojeći hardver, (iii) nabavio bi se softver s odgovarajućim licencama i (iv) završila bi se obuka i certifikacija osoblja.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 86.442,58
Grant (u EUR): 47.959,18
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Racks Production Bosnia d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Ilijaš
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Metaloprerada
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je unapređenje poslovanja kroz implementaciju savremenih alata i reorganizaciju poslovnih procesa kroz implementaciju i certifikaciju integrisanih sistema upravljanja kako bi se povećao opseg posla uz pristup novim klijentima i novim tržištima. Kako bi se to postiglo, provodit će se sljedeće mjere:

1. Nabavka i implementacija Pantheon softvera;

2. Implementacija i certifikacija normi ISO 14001:2015, EN ISO 3834 i EN 1090;

3. Obuka zavarivača:

4.Edukacija internog auditora prema ISO 9001:2015 i ISO 134001:2015.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 111.892,00
Grant (u EUR): 66.792,00
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Projekat provodi: Rukotvorine d.o.o.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Konjic
Sektor: Izvozno-orijentisani sektori
Podsektor/niša: Obrada drveta
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je oporavak i unapređenje poslovanja Rukotvorine d.o.o. implementacijom digitalnih alata u marketingu i prodaji. Uprava je prepoznala da je ključni faktor daljnjeg razvoja kompanije vezan uz ulaganja u promociju brenda i uvođenje novih proizvoda čiji je razvoj nedavno završen.

Kompanija će kroz projekat spojiti marketing i promociju kompanije koja se do sada odvijala kroz sajmove, B2B sastanke i druga promotivna događanja. Kompanija planira ulagati u razvoj visokokvalitetnog digitalnog sadržaja (fotografije i videa novih proizvoda) koji bi se koristio za post-sajamske PR aktivnosti koje će se provoditi s ciljem promocije brenda i novih proizvoda koji će se prvi put predstaviti na sajmu.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 74.788,13
Grant (u EUR): 44.089,72
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Naziv projekta: ReTRail
Projekat provodi: Razvojna agencija Grada Trebinja TREDEA
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Trebinje
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je uvođenje novih turističkih sadržaja kroz uređenje biciklističkih/pješačkih staza u Trebinju s odgovarajućim obilježavanjem i opremanjem, jačanje kapaciteta lokalnih turističkih operatera i uvođenje sveobuhvatne platforme za promociju (outdoor) turizma i on-line rezervaciju ture i aktivnosti.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 135.250,00
Grant (u EUR): 107.990,00
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Nature for Recovery Project
Projekat provodi: Općina Centar Sarajevo
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kanton Sarajevo, Vodopad Skakavac - šire područje
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je oporaviti, ojačati i diverzificirati turističku ponudu u Bosni i Hercegovini i omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne baštine. Fokus je na uvođenju novih turističkih paketa, popularizaciji šireg područja Skakavca i uspostavi funkcionalnog outdoor turizma.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 155.400,00
Grant (u EUR): 123.900,00
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Green Islands Tour
Projekat provodi: Grad Bosanska Krupa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Grad Bosanska Krupa, Unsko-Sanski Kanton
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Unapređenje turističke destinacije Bosanska Krupa kroz razvoj turističkih operatera i uspostavljanje otpornog poslovnog modela koji će omogućiti oporavak i rast turističkog sektora u Bosanskoj Krupi.

Cilj projekta je zaustaviti negativne trendove uzrokovane pandemijom i povećati otpornost operatera, unaprijediti destinacijsku ponudu i potaknuti daljnji razvoj ove destinacije.

Specifični cilj projekta je unapređenje turističke destinacije Bosanska Krupa kroz uspostavu modela destinacijskog menadžmenta, jačanje 12 turističkih operatera, stvaranje jedinstvene zajedničke ponude, te zajednička promocija destinacije.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 184.936,00
Grant (u EUR): 146.866,00
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: RECOOPER
Projekat provodi: Privredna / Gospodarska Komora Federacije Bosne i Hercegovine
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton u FBiH i Trebinjska regija u Republici Srpskoj
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je doprinijeti oporavku poslovanja u sektoru turizma kroz razvoj turizma baziranog na destinaciji tako što će se BiH pozicionirati kao destinacija digitalnih nomada.

Odabrani turistički operateri upoznat će se s digitalnim nomadima kao novim tržištem te će sudjelovati u treninzima o digitalnom marketingu, copywritingu, prodaji i brendiranju kako bi unaprijedili poslovanje i prilagodili ponudu potrebama digitalnih nomada. Također, projekat će se fokusirati na aktivnostima koje za cilj imaju predstavljanja Hercegovine kao destinacije digitalnih, biti će usmjeren na pružanje iskustva boravka i življenja u zemlji digitalnim nomadima.nomada te će tako izravno doprinijeti pozicioniranju Hercegovine kao destinacije digitalnih nomada.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 109.283,81
Grant (u EUR): 87.336,28
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: NORTH GATE ŠAMAC
Projekat provodi: Općina Šamac
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Općina Šamac
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Doprinijeti oporavku, integraciji i unapređenju turističke ponude općine Šamac u post-COVID periodu. Cilj projekta je izrada strategije destinacijskog menadžmenta kao alata vodilje za razvoj Šamca u poznato i promovisano turističko odredište koje će povećati broj posjetitelja i promet.

Osim toga, izradit će se digitalna platforma (online promotivni portal za turiste) s ciljem okupljanja svih korisnika na jednom lako dostupnom mjestu za turiste. Planira se unapređenje manje turističke infrastrukture i turističke signalizacije koja će korisnicima stvoriti mogućnosti za ponudu novih turističkih proizvoda (promatranje ptica, vožnja kajakom itd.).
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 187.500,00
Grant (u EUR): 150.000,00
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: 3C3NP - 3 cities 3 nature park
Projekat provodi: Razvojna agencija Žepče
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Centralna BiH, Zeničko-Dobojski kanton, 3 općine: Žepče, Zavidovići, Maglaj
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta je uspostava održivog modela razvoja turističke destinacije na geografskom području 3 općine s jedinstvenom turističkom ponudom baziranoj na zaštićenim područjima prirode (3 grada, 3 parka). Projekt je usmjeren na razvoj održive zelene turističke destinacije u srednjoj Bosni i Hercegovini u Zeničko-Dobojskom Kantonu na području tri općine (Žepče, Zavidovići, Maglaj).
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 142.300,18
Grant (u EUR): 113.469,97
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: FEEL KOZARA - EXPLORE
Projekat provodi: Razvojna Agencija Grada Prijedora PREDA-PD
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Prijedor i druge opštine koje okružuju Kozaru
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Projekt FEEL KOZARA EXPLORE za cilj ima ublažavanje negativnih učinaka Covida-19 na turističke operatere u prijedorskoj regiji kroz pametnije, dugoročno upravljanje brend destinacijom i intervencije manjeg obima u privatnom sektoru. Projekat će doprinijeti postojećem području intervencije, omogućavajući zadržavanje postojećih radnih mjesta među odabranim turističkim operaterima koristeći inovativne promotivne alate i izravan pristup kupcima – digitalnu platformu Feel Kozara.

Fokus projekta je regionalni – uključujući zajednice u blizini Nacionalnog parka Kozara kako bi se doprlo do većeg broja MMSP i uspostavila osnova za proširenu turističku ponudu. Također, projekt planira stvoriti sveukupnu sinergiju i izgraditi lanac vrijednosti između turističkih provajdera i fasilitatora- razvojne agencije, Nacionalnog parka, turističke organizacije prijedorske regije, raznih turističkih operatera kako bi se postigao uravnotežen i održiv razvoj Feel Kozara odredišta.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 170.075,03
Grant (u EUR): 136.038,65
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Naziv projekta: Welcome to Konjic
Projekat provodi: Agencija "Prvi Korak" d.o.o. Konjic
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Grad Konjic - Via Dinarica, 2 jezera, Neretva, 3 muzeja, kongresni centar, gastronomija
Sektor: Turizam
Kratak opis projekta: Opći cilj projekta odnosi se na unapređenje upravljanja destinacijom u Konjicu uspostavljanjem turističkog klastera koji će raditi na upravljanju destinacijom i uvođenju novih usluga za posjetitelje i pružatelje usluga u turističkom sektoru. Projekat će omogućiti unapređenje razvoja turizma baziranog na destinaciji u Konjicu razvojem zajedničkog proizvoda pod nazivom Welcome to Konjic i uvođenjem novih alata kao što je online usluga dostupna sudionicima klastera.
Ukupna vrijednost projekta (u EUR): 153.300,78
Grant (u EUR): 120.300,18
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Korisnik BOSNAPLOD d.o.o.
Mjesto Brčko
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i isporuku mineralnog đubriva za nekoliko malih poljoprivrednih proizvođača koji će ublažiti negativne posljedice poremećaja na tržištu i klimatskih promjena u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Ukupna vrijednost investicije: 138,134 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 103,600 BAM
Korisnik Gilmark d.o.o.
Mjesto Gradiška
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i isporuku mineralnog đubriva za nekoliko malih poljoprivrednih proizvođača koji će ublažiti negativne posljedice poremećaja na tržištu i klimatskih promjena u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Ukupna vrijednost investicije: 311,398 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 233,500 BAM
Korisnik Poljoprivrednik d.o.o.
Mjesto Odžak
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i isporuku mineralnog đubriva za nekoliko malih poljoprivrednih proizvođača koji će ublažiti negativne posljedice poremećaja na tržištu i klimatskih promjena u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Ukupna vrijednost investicije: 278,996 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 208,500 BAM
Korisnik PZ Kooperativa Prijedor
Mjesto Prijedor
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i isporuku mineralnog đubriva za nekoliko malih poljoprivrednih proizvođača koji će ublažiti negativne posljedice poremećaja na tržištu i klimatskih promjena u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Ukupna vrijednost investicije: 255,990 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 191,992 BAM
Korisnik PZ PLODOVI ZEMLJE-LJUBUŠKI p.o.
Mjesto Ljubuški
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i isporuku mineralnog đubriva za nekoliko malih poljoprivrednih proizvođača koji će ublažiti negativne posljedice poremećaja na tržištu i klimatskih promjena u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Ukupna vrijednost investicije: 286,005 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 214,500 BAM
Korisnik CASTELLINA SRPSKA d.o.o.
Mjesto Modriča
Opis investicije Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kroz nabavku automatizovanog sistema za miješanje brašna i mašine za analizu žitarica i nabavku sofwera., Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kroz nabavku softwera i automatizovanog sistema za upravljanje procesima obrade zemlje i prikupljanja uzoraka.
Ukupna vrijednost investicije: 94,078 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 79,966 BAM
Korisnik Agro Nektar
Mjesto Banja Luka
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku savremene opreme i aplikativnog softvera koji će omogućiti: obezbjeđivanje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti izlaskom na novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 12,867 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 10,937 BAM
Korisnik Agrofood
Mjesto Bratunac
Opis investicije Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kompanije kroz uvođenje pametnog sistema za navodnjavanje.
Ukupna vrijednost investicije: 21,206 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 15,882 BAM
Korisnik AGROIMPEX NOVA d.o.o. Banja Luka
Mjesto Banja Luka
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 94,870 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 76,668 BAM
Korisnik BUFALO-TRADE d.o.o. Brčko
Mjesto Brčko
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 76,162 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 63,502 BAM
Korisnik Đurić d.o.o.
Mjesto Modriča
Opis investicije Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kroz nabavku automatizovanog sistema za miješanje brašna i mašine za analizu žitarica i nabavku sofwera
Ukupna vrijednost investicije: 116,763 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 101,533 BAM
Korisnik FOJNICA MILK
Mjesto Fojnica
Opis investicije Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kroz nabavku digitalne opreme za proizvodnju sira.
Ukupna vrijednost investicije: 50,362 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 42,808 BAM
Korisnik Konsalting Tim
Mjesto Derventa
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 57,947 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 46,357 BAM
Korisnik Mirtillo
Mjesto Derventa
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 41,512 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 34,520 BAM
Korisnik Mlin Ustikolina
Mjesto Foča-Ustikolina
Opis investicije Investicija se odnosi na digitalizaciju poslovanja kompanije kroz kupovinu nove opreme koja će biti povezana sa sistemom za automatsku kontrolu, kao i na usluge digitalnog marketinga
Ukupna vrijednost investicije: 98,711 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 83,904 BAM
Korisnik Poljoprivredni obrt “Rajič
Mjesto Grad Mostar
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku i ugradnju opreme za vanjski i unutarnji video nadzor, GPS ogrlica za kontrolu stoke, te drona za nadzor stoke.
Ukupna vrijednost investicije: 36,446 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 30,914 BAM
Korisnik Šumska Tajna
Mjesto Ribnik
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 76,253 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 63,290 BAM
Korisnik VOĆAR d.o.o. Brčko
Mjesto Brčko
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 11,322 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 9,624 BAM
Korisnik Farma Djug
Mjesto Živinice
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: GPS lokatora, meteorološke stanica, poljoprivrednog drona za tretman, drona sa RGB kamerom, softvera za mapiranje poljoprivrednog zemljišta i video nadzor na solarni pogon, uključujući edukaciju o korišćenju opreme i softvera. Zatim usluge izrade web prezentacije kompanije i digitalni marketing koji će doprinijeti digitalizaciji proizvodnog procesa, poboljšanju internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija i povećanju konkurentnosti pristupom novim
Ukupna vrijednost investicije: 96,935 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 82,395 BAM
Korisnik Farma Tomislavgrad d.o.o.
Mjesto Tomislavgrad
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: transpondera i pedometra sa kragnom i brojem, digitalnog kompleta: MPC 680 sa nosačem, držačem i kablovima, digitalnih kompleta: MPC 580 sa nosačem, držačem i kablovima i softvera za kontroler sistema Delpro.
Ukupna vrijednost investicije: 241,179 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 200,000 BAM
Korisnik Fruit Prom
Mjesto Čelić
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: meteoroloških stanica, razvoj android aplikacije za razmjenu informacija sa meteoroloških stanica korisnicima i alata za analizu plodnosti zemljišta u kompaniji, što će doprinijeti digitalizaciji procesa praćenja proizvodnje voća i povrća, unapređenju internih kapaciteta primjenom novih znanja , vještine, alati i tehnologije, povećanje konkurentnosti smanjenjem troškova proizvodnje
Ukupna vrijednost investicije: 94,500 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 75,500 BAM
Korisnik Iradia
Mjesto Laktaši
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: mašine za pakovanje jaja i digitalnog kabineta što će obezbijediti kontinuitet poslovanja i doprinijeti digitalizaciji proizvodnje oplođenih jaja, unapređenju internih kapaciteta primenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija i povećanju konkurentnosti izlaskom na novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 237,586 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 200,000 BAM
Korisnik Konsalting Tim
Mjesto Derventa
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 83,834 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 67,067 BAM
Korisnik OD 4K
Mjesto Sarajevo
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku pametne opreme za navodnjavanje, meteorološke stanice i video nadzora i zaštite.
Ukupna vrijednost investicije: 37,744 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 32,083 BAM
Korisnik P. DJ. ORLOVAČA
Mjesto Livno
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: trackera, antene, solarne ploče i drugog materijala.
Ukupna vrijednost investicije: 27,760 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 23,200 BAM
Korisnik Plantago
Mjesto Laktaši
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput nadogradnje CRM i ERP softvera koji će omogućiti kompaniji da poboljša odnose s klijentima i upravljanje osnovnim poslovnim procesima kompanije
Ukupna vrijednost investicije: 149,191 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 126,812 BAM
Korisnik RIMA-PAK d.o.o.
Mjesto Zenica
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera poput: nabavka nove i moderne opreme, ERP i softvera za integraciju više funkcija digitalnog poslovanja.
Ukupna vrijednost investicije: 134,323 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 107,458 BAM
Korisnik VIVagro d.o.o.
Mjesto Srbac
Opis investicije Investicija se odnosi na nabavku nove i savremene opreme i softvera što će omogućiti sljedeće: osiguranje kontinuiteta poslovanja i doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa, unapređenje internih kapaciteta primjenom novih znanja, vještina, alata i tehnologija povećanje konkurentnosti pristupom novo tržište.
Ukupna vrijednost investicije: 149,133 BAM
EU4BusinessRecovery podrška: 126,275 BAM
Opis projekta: Visoko Brend Preduzetništva
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Visoko
Oblast: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Tradicionalne industrije
Kratak opis projekta: Ovaj projekat pruža tehničku podršku ženama, nezaposlenima i mladima iz grada Visokog. Tokom 10 mjeseci implementacije, projekat će finansijski podržati 20 korisnika u registraciji poslovanja i unaprijediti poduzetničke vještine 60 osoba. Specifični cilj projekta je dati dodatnu vrijednost tradicionalnim industrijama kroz poboljšane vještina, umrežavanje i podršku u inoviranju poslovnih modela i izlasku na tržište.
Projekat provode: Udruženje trenera CEFE BiH, Grad Visoko, Zavod za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko, Ekonto d.o.o. Visoko
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 350.000
Odobrena sredstva (u KM): 350.000
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: RAG – Vaša karta u svijet preduzetništva
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Bosanski Petrovac/Petrovac, Ribnik
Oblast: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Poljoprivredno-prehrambeni i kućna radinost
Kratak opis projekta: Ovaj projekat ima za cilj dodatno nadograditi RAG kao kamen temeljac podrške poduzetništvu u projektnom području i doprinijeti zapošljavanju i boljem ekonomskom položaju ranjivih grupa u opštinama Bosanski Petrovac, Petrovac i Ribnik.

Izvođenjem specifičnog programa obuke za jačanje preduzetničkih vještina najmanje 60 krajnjih korisnika (nezaposlenih lica) će steći neophodne vještine. Pored toga, najmanje 20 nezaposlenih osoba će registrovati vlasiti biznis/start-up i dobiti podršku za osnivanje novih preduzeća od strane RAG-a, uključujući finansijsku podršku, podučavanje i mentorstvo.
Projekat provode: Udruženje GEA - Banja Luka, Opština Petrovac, Opština Bosanski Petrovac, Opština Ribnik, Turistička zajednica opštine Petrovac, Turistička zajednica opštine Ribnik, Etno selo “Čardaklije”, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, Zavod za zapošljaanje Republike Srpske.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 345.170
Odobrena sredstva (u KM): 345.170
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: LiNK4StartUps
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar, Konjic, Prozor-Rama
Oblast: Preduzetništvo
Podsektor/niša:
Kratak opis projekta: Ovaj projekat će poboljšati održivost start upova koje su registrovale osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama na tržištu rada.

Njegov cilj je da unaprijedi vještine 60 osoba (pripradnika ranjivih kategorija) na tržištu rada za pokretanje biznisa te osigura podršku za pokretanje biznisa za 20 osoba koje pripadaju ugroženim kategorijama. Tri javne institucije će putem projektnih aktivnosti unaprijediti kapacitete za rad te će djelovati kao „help desk“-ovi dok će četiri javne institucije unaprijediti kapacitete radi dalje podrške start up-ovima i ugroženim kategorijama.
Projekat provode: Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Grad Mostar ,Grad Konjic, Općina Prozor-Rama, Služba za zapošljavanje HNK, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN d.o.o. Mostar, Eurosjaj d.o.o. Konjic
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 349.500
Odobrena sredstva (u KM): 349.500
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: LPZ Krajina – Podrška i unapređenje preduzetničkih vještina nezaposlenih na području sjeverne Krajine
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Teritorije gradova Banja Luka, Gradiška, Derventa, Laktaši i opština Čelinac i Srbac
Oblast: Poduzetništvo
Podsektor/niša:
Kratak opis projekta: Projekat ima za cilj unapređenje uslova za pokretanje i održivost start-up-a i malih i srednjih preduzeća kroz uspostavljen sistem podrške u okviru lokalnog partnerstva za zapošljavanje u regionu Krajine. Njegovi krajnji korisnici su nezaposlene osobe, žene, mladi ili osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama (npr. manjine, osobe sa invaliditetom), koje su pogođene krizom COVID-19 ali i zainteresovane su za osnivanje sopstvenog biznisa. Ove projektne intervencije će ojačati preduzetničke vještine i kapacitete najmanje 60 krajnjih korisnika kroz SIYB treninge i uticaće na osnivanje najmanje 20 novih start-up-ova, koji će dobiti podršku putem mentorstva.
Projekat provode: LIR Evolucija, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Grad Laktaši, Grad Derventa, Javna ustanova Srednja i tehnička škola Derventa, Lanaco d.o.o. Banja Luka
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 332.380
Odobrena sredstva (u KM): 332.380
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: LIDER: Aktiviranje lokalne privrede- Razvoj kroz oporavak preduzetništva“
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kanton Sarajevo
Oblast: Poduzetništvo
Podsektor/niša: Visoko profitabilne IKT i kreativne indsutrije
Kratak opis projekta: Cilj projekta je da unaprijedi interes, znanje u oblasti preduzetništva kao i da osigura pozicioniranje na tržištu preduzetnika u Kantonu Sarajevo koji posluju u visokoprofitnim IKT i kreativnim industrijama.

Putem projekta biće unaprijeđene vještine 60 osoba koje pripadaju specifičnim ciljnim grupa koristeći ILO SIYB i Get Ahead metodologiju, te data tehnička i finansijska podrška za registraciju 20 novih preduzeća u IKT i kreativnim industrijama (u fazama prije registracije i nakon registracije).
Projekat provode: Općina Centar Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Udruženje CEFE trenera u BiH, Bit Alliance, Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo, International Burch University, AssetFin d.o.o., Advokat Sabina Celik – Advokatska kancelarija “Pravna stanica”
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 350.000
Odobrena sredstva (u KM): 350.000
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: "Tracking" program za budućnost
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Brod
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Obuća
Kratak opis projekta: Putem ovog projekta preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta biti zadržana 82 postojeća radna mjesta, te da će se otvoriti 21 novo radno mjesto, povećati proizvodnja za 20%, povećati izvoz za 20%, unaprijediti poslovni procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Alegro Shoes
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 113.111
Odobrena sredstva (u KM): 89,969
Vrijeme trajanja projekta: 7 mjeseci
Opis projekta: Proširenje proizvodnih kapaciteta i modernizacija proizvodnje
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Ljubuški
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila
Kratak opis projekta: Arox Proizvodnja će putem ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku projekta, očekuje se da preduzeće zadrži 19 postojećih radnih mjesta, otvori 5 novih radnih mjesta, poveća proizvodnju za 30%, poveća izvoz za 30%, poboljša poslovne procese, dizajnira nove proizvode i pristupi novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Arox Proizvodnja
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 139.205
Odobrena sredstva (u KM): 99.939
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Modernizacija procesa proizvodnje
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Srbac
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša:
Kratak opis projekta: Putem ovog projekta preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku realizacije projekta, Best tex doo zadržati 84 postojeća radna mjesta, otvoriti 20 novih radnih mjesta, povećati prodaju za 20%, povećati izvoz za 20%, poboljšati poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: “Best-tex“ d.o.o. Srbac
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 97.933,20
Odobrena sredstva (u KM): 78.346,56
Vrijeme trajanja projekta: 7 mjeseci
Opis projekta: Brendiranje za nova tržišta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Maglaj
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Bontex doo će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije projekta, preduzeće će zadržati 196 postojećih radnih mjesta, otvoriti 5 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 30%, povećati izvoz za 30%, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode, uvesti direktne kanale prodaje putem internet prodaje (web shop) i osigurati pristup novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Bontex Maglaj d.o.o
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 140.518
Odobrena sredstva (u KM): 98.000
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Izvoz i novi proizvodi
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Sarajevo
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Putem ovog projekta, Catwalk doo će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije (Optitex softver), uvođenjem B2B usluge (novi proizvodi) i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Nakon realizacije projekta, očekuje se da preduzeće zadrži 13 postojećih radnih mjesta, otvori 5 novih radnih mjesta, poveća prodaju za 100%, poveća izvoz za 100%, unaprijedi poslovne procese, pristupi novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evrope, te unaprijediti sigurnost i zdravlje na radnom mjestu svoijh zaposlenih.
Projekat provode: Catwalk d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 125.336
Odobrena sredstva (u KM): 99.936
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Unapređenje proizvodnje i borba protiv Covid-19
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Tešanj
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Conita doo će putem ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku realizacije ovog projekta preduzeće zadržati 81 postojeće radno mjesto, otvoriti 10 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 20%, povećati izvoz za 20%, poboljšati poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Conita d.o.o. Tešanj
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 132.500
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Uvođenje modernih digitalnih tehnologija u proces krojenja - DIGITAL-TEX
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Tešanj
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Putem ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije projekta, Contessa doo će zadržati 213 postojećih radnih mjesta, otvoriti 15 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju i efikasnost, proširiti proizvodnju na novu lokaciju pored postojeće fabrike, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržišta na području Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: CONTESSA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 125.549
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Unapređenje konkurentnosti i održivi razvoj
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Žepće
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša:
Kratak opis projekta: Elchy Tex doo će putem ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i međunarodnih standarda u poslovanje kao i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku realizacije projekta, preduzeće zadržati 100 postojećih radnih mjesta, otvoriti 10 novih, povećati prodaju za 20%, povećati izvoz za 20%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Elchy Tex d.o.o. Zepce
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 91.328
Odobrena sredstva (u KM): 73.062
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Tehničke inovacije za produktivan rad
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Putem ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije projekta, Empress doo će da zadrži 21 postojeće radno mjesto, otvori 5 novih radnih mjesta (20% povećanje zaposlenosti), poveća proizvodnju za 15%, poveća izvoz za 30%, unaprijedi poslovne procese, smanji otpad, dizajnira nove proizvode i pristupi novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Empress d.o.o. Zenica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 141.679
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: Inovativnost za unapređenje proizvodnje kože
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Visoko
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Kožna industrija
Kratak opis projekta: FAX Kožar će putem ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije projekta, preduzeće će zadržati 38 postojećih radnih mjesta, otvoriti tri nova radna mjesta (8% povećanje zaposlenosti), povećati proizvodnju za 20%, poboljšati poslovne procese, smanjiti otpad, pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije te unaprijediti sigurnost i zdravlje zaposlenih na radnom mjestu.
Projekat provode: FAH Kožar d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 104.170
Odobrena sredstva (u KM): 83.040
Vrijeme trajanja projekta: 7 mjeseci
Opis projekta: Povećanje efikasnosti, profita i zadovoljstva zaposlenih putem nabavke novih radnih mašina
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Banovići
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Tokom realizacije ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Nakon završetka projekta, Fotex doo će zadržati 48 postojećih radnih mjesta, otvoriti 5 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 20%, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: FOTEX d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 86.728
Odobrena sredstva (u KM): 70.328
Vrijeme trajanja projekta: 7 mjeseci
Opis projekta: Adaptacija proizvodnje novih proizvoda za strana i domaća tržišta kroz nabavku nove digitalno kontrolisane opreme
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Pale
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Galtex doo će tokom realizacije ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije, razvojem novih proizvoda i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije, očekuje se da preduzeće zadrži 33 postojeća radna mjesta, otvori 5 novih radnih mjesta, poveća prodaju za 10%, poveća izvoz za 10%, unaprijedi poslovne procese, pristupi novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evrope te unaprijedi sigurnost i zdravlje zaposlenih na radnom mjestu.
Projekat provode: GALTEX d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 125.452
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 5 mjeseci
Opis projekta: Diverzifikacija proizvodnje kroz digitalizaciju
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradiška
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Tokom realizacije ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije, osiguravanjem boljih i sigurnijih uslova rada i primjenom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će nakon završetka projekta, Gončin doo zadržati 52 postojeća radna mjesta, povećati proizvodnju za 10%, povećati izvoz za 10%, unaprijediti poslovne procese, smanjiti otpad i pristupiti novim tržištima na području Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Gončin d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 199.300
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Uvođenje međunarodnih standarda na putu ka evropskom tržištu
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gradiška
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom realizacije ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje usvajanjem standarda u radu koji će omogućiti učešće na važnim tržištima.

Očekuje se da će po završetku projekta, Hakadesch doo zadržati 209 postojećih radnih mjesta, otvoriti 25 novih radnih mjesta, povećati prodaju za 15%, povećati izvoz za 15%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: HAKADESCH d.o.o. Gradiška
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 91.375
Odobrena sredstva (u KM): 70.675
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Modernizacija opreme, proizvodnje i poslovnih procesa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Laktaši
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Lobby doo će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku realizacije projekta, preduzeće će zadržati 10 postojećih radnih mjesta, otvoriti 2 nova radna mjesta, povećati proizvodnju za 25%, povećati izvoz za 10%, poboljšati poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: LOBBY d.o.o. Laktaši
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 105.335
Odobrena sredstva (u KM): 79.100
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: Nabavka CNC sistema za digitalizaciju kožnog procesa
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Čelinac
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja obuće
Kratak opis projekta: Madra doo će tokom realizacije ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku projekta, preduzeće će da zadrži 10 postojećih radnih mjesta, otvori 8 novih radnih mjesta, poveća proizvodnju za 10 - 12%, poveća izvoz za 10 - 12%, unaprijedi poslovne procese, dizajnira nove proizvode i pristupi novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: MADRA d.o.o. Čelinac
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 125.008
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Competitiveness and Reorganization of Business Processes for Success
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Visoko
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja kože
Kratak opis projekta: Tokom realizacije ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem modernizovane opreme, osiguranjem boljih uslova rada za svoje zaposlene i primjenom preporuka tehničke podrške.

Maksi doo će po završetku projekta zadržati 125 postojećih radnih mjesta, otvoriti 5 novih radnih mjesta, povećati prodaju za 10%, povećati izvoz za 150%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Maksi d.o.o. Visoko
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 105.398
Odobrena sredstva (u KM): 81.798
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Unapređenje konkurentnosti kroz inovacije, uvođenje mjera zaštite od Covid-19 i diverzifikacija klijenata
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kladanj
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Doo Mašić će tokom realizacije projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po okončanju projekta, očekuje se da preduzeće zadrži 24 postojeća radna mjesta, otvori jedno novo radno mjesto (20% povećanje zaposlenosti), poveća proizvodnju za 15%, poveća izvoz za 15%, unaprijedi poslovne procese, smanji otpad i pristupi novim tržišta na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: D.O.O. Mašić
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 91.920
Odobrena sredstva (u KM): 73.400
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: Unapređenje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih tržišta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kozarska Dubica
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Tokom implementacije ovog projekta, preduzeće će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta, NBM doo zadržati 58 postojećih radnih mjesta, otvoriti 5 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 20%, povećati izvoz za 10%, unaprijediti poslovne procese, smanjiti otpad, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropska unija.
Projekat provode: NBM d.o.o. Kozarska Dubica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 100.000
Odobrena sredstva (u KM): 80.000
Vrijeme trajanja projekta: 6 mjeseci
Opis projekta: E-NERZZ: Primjena održivih poslovnih modela kao odgovor na posljedice pandemije COVID-19
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Visoko
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja kože
Kratak opis projekta: Nerzz Bešlagić doo će tokom realizacije ovog projekta uvesti inovativnu prodaju putem interneta (e-trgovina) te nadograditi proizvodnju radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19.

Po završetku projekta, očekuje se da preduzeće zadrži 35 radnih mjesta, otvori dva nova radna mjesta, poveća proizvodnju, poveća prodaju za 7%, poveća broj proizvoda, poveća broj zaposlenih, pristupi novim tržištima, da kontinuirano sarađuje sa akademskim sektorom u Visokom, kako bi se povećao imidž sektora proizvodnje kože u BiH i van BiH, unaprijedi sigurnost i zdravlje zaposlenih na radu i na radu te osigura kontinuitet poslovanja.
Projekat provode: “Nerzz Bešlagić“ Visoko d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 121.360
Odobrena sredstva (u KM): 96.660
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Modernizacija proizvodne infrastrukture
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Čitluk
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom realizacije projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta, Odiseja 97 zadržati 65 postojećih radnih mjesta, otvoriti četiri nova radna mjesta, povećati proizvodnju za 15%, povećati izvoz za 10%, poboljšati poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Odiseja 97 d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 133.159
Odobrena sredstva (u KM): 99.868
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Uvođenje nove palete proizvida u uslovima pandemije kroz tehnološko unapređenje kompanije
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Novi Grad
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Padrino BP će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta, preduzeće zadržati 27 postojećih radnih mjesta, otvoriti 10 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 30%, povećati izvoz za 30%, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: PADRINO-BP d.o.o
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 133.928
Odobrena sredstva (u KM): 93.700
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Opis projekta: Razvoj i unapređenje proizvodnih kapaciteta
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Kostajnica
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom realizacije projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta, Sana Linea doo zadržati 74 postojeća radna mjesta, otvoriti 10 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 30%, povećati izvoz za 20%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Sana Linea a.d. Kostajnica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 130.299
Odobrena sredstva (u KM): 99.999
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Opis projekta: Inovativnost za post-pandemijski oporavak
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Gračanica
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Obuća
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom realizacije ovog projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Po završetku projekta, SLT Enterprise doo će zadržati 121 postojeći posao, otvoriti 30 novih radnih mjesta, povećati prodaju za 15%, povećati izvoz za 15%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: SLT Enterprise d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 90.168
Odobrena sredstva (u KM): 71.000
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Opis projekta: Tehnološko unapređenje kompanije
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Mostar
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila
Kratak opis projekta: Tekstilna industrija doo će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške tokom ovog projekta.

Očekuje se da će po završetku projekta, preduzeće zadržati 49 postojećih radnih mjesta, otvoriti 5 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 10%, povećati izvoz za 10%, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Tekstilna industrija d.o.o. Mostar
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 129.157
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci
Opis projekta: Inovativnost za poslovni razvoj
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zvornik
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja tekstila i odjeće
Kratak opis projekta: Tisa Mod doo će unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta, preduzeće zadržati 71 postojeće radno mjesto, otvoriti 2 nova radna mjesta, povećati proizvodnju do 10%, povećati izvoz do 10%, poboljšati poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije
Projekat provode: TISA MOD D.O.O. ZVORNIK
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 126.332,29
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 9 mjeseci
Opis projekta: Uvođenje novih proizvoda kao odgovor na COVID-19 krizu
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Tešanj
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem novih proizvoda, osigurati bolje uslove rada u preduzeću i saradnju sa novim međunarodnim klijentima.

Očekuje se da će po završetku projekta Trien doo zadržati 10 postojećih radnih mjesta, otvoriti jedno novo radno mjesto, povećati proizvodnju za 20%, povećati izvoz za 30%, unaprijediti poslovne procese, dizajnirati nove proizvode i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Trien d.o.o. Tesanj
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 129.600
Odobrena sredstva (u KM): 100.000
Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci
Opis projekta: Ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije Covid-19 pandemic u perspektivnoj kompaniji obuće VERDI specifičnim intervencijama – JER VRIJEDI.
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Teslić
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja obuće
Kratak opis projekta: Verdi doo će unaprijediti svoje poslovanje ublažavanjem negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih uticajem COVID-19 i omogućiti implementaciju mjera ublažavanja kao isplativih metoda za smanjenje rizika.

Očekuje se da će po završetku projekta, preduzeće zadržati 136 postojećih radnih mjesta, otvoriti 15 novih radnih mjesta, povećati prodaju za 10,75%, povećati izvoz za 10,75%, unaprijediti poslovne procese i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: „VERDI“ d.o.o. Teslić
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 130.967
Odobrena sredstva (u KM): 99.527
Vrijeme trajanja projekta: 11 mjeseci
Opis projekta: Innovativnost u proizvodnji (CNC mašine)
Lokacija na kojoj se implementira projekat: Zenica
Oblast: Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće
Podsektor/niša: Proizvodnja odjeće
Kratak opis projekta: Preduzeće će tokom projekta unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem inovativnih procesa digitalizacije, certifikacije za nove međunarodne standarde i implementacijom preporuka tehničke podrške.

Očekuje se da će po završetku projekta Zenko doo zadržati 89 postojećih radnih mjesta, otvoriti najmanje 5 novih radnih mjesta, povećati proizvodnju za 5%, povećati izvoz za 5%, unaprijediti poslovne procese, smanjiti proizvodni otpad i pristupiti novim tržištima na području zapadnog Balkana i Evropske unije.
Projekat provode: Zenko d.o.o. Zenica
Ukupna vrijednost projekta (u KM): 123.094
Odobrena sredstva (u KM): 98.183
Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci
Poduzetništvo
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 1.750.000 KM
Sektor proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava: 2.738.162 KM
Metalna i mašinska industrija
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Drvoprerađivački sektor
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Obrada metala i drva
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Turizam
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:
Poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralni razvoj
Ukupna vrijednost odobrenih bespovratnih sredstava:

Odabirom željene ikonice u agendi filtrirat će se detaljniji pregled unutar pojedinačnog sektora.

Uspješne priče

Registrujte se na naš Newsletter

Ukoliko želite da primate infomacije o projektu i javnim pozivima.

Vaša e-mail adresa će biti izbrisana iz registra po završetku projekta i neće biti proslijeđena trećim stranama. Ukoliko više ne budete željeli primati ove informacije, možete se odjaviti klikom na unsubscribe na bilo kojem primljenom e-mailu.