Europa Giz Ilo UNDP

EU4BusinessRecovery

Za snažnu domaću ekonomiju
EU4Business Recovery

Hiljade građana i građanki na događajima "Gradovi i sela budućnosti" razgovaralo o održivom razvoju

Hiljade građana i građanki Sarajeva, Trebinja, Bihaća, Zenice i Bijeljine priključili su se događaju "Gradovi i sela budućnosti", gdje su se upoznali sa raznovrsnim sadržajima kroz interaktivnu izložbu i edukativna predavanja o održivom razvoju i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

EU4Business Recovery

Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID – 19) u sektoru poljoprivede

Projekat EU4BusinessRecovery je objavio dva ciklusa javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID 19) kod poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede. Javni poziv za prvi ciklus je objavljen 21.11.2022. godine, s datumom zatvaranja 20.01.2023. godine, dok je za drugi ciklus Javnog poziva objavljen 22.03.2023. godine, s datumom zatvaranja 31.03.2023. godine.

EU4Business Recovery

Javni poziv tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući mjere zaštite od COVID-19)

Prijavite se na Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući mjere zaštite od COVID-19) u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini